Hankespetsialist

Ida-Virumaal looduskaunis piirkonnas asuv Lüganuse Vallavalitsus kutsub enda meeskonnaga liituma

HANKESPETSIALISTI

Hankespetsialistina on Sinu tööülesanneteks:

 • vastutada vallavalitsuses läbi viidavate riigihangete planeerimise ja ettevalmistamise korraldamise ning nende õiguspärasuse tagamise eest;
 • koordineerida riigihangete alusdokumentide ettevalmistamist ja hankemenetluste läbiviimist;
 • koostada riigihangete dokumendid, töötada välja ja valmistada ette sõlmitavate hankelepingute projektid;
 • koostada valla hankeplaani eelnõu ja esitada vallavalitsusele kinnitamiseks ja/või muutmiseks;
 • teostada toiminguid riigihangete registris;
 • vajadusel nõustada ja teha koostööd vallavalitsuse ja teiste teenistujatega;
 • vajadusel lahendada lepingupartnerite esindajatega tekkinud probleeme.

aidu.ee

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus;
 • oled oma varasemas töös tegelenud riigihangetega;
 • Sul on teadmised valdkonda reguleerivast seadusandlusest;
 • Sul on elementaarne arvutikasutamise oskus;
 • oskad eesti keelt nii suuliselt kui kirjalikult väga heal tasemel;
 • julged võtta vastutust ja iseseisvalt otsustada, oled hea suhtleja ning armastad teha koostööd.

Sind ootab toetav meeskond ning mitmekesine ja vastutusrikas töökeskkond, meeskonna ühisüritused, paindlikud töövõimalused, toetus sinu tervisele ja täiendkoolitused enda arendamiseks.

Kandideeri kuni 05.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilona Viilu

värbamispartner
ilona@tammistepersonal.ee
+372 5340 0686

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).