IT-juht

Alates 1. jaanuarist 2021 juhitakse sellest enam kui 800 tipptegijaga organisatsioonist merenduse, lennunduse ja maanteehoiu arengut ning kujundatakse kogu liikuvust hõlmavat keskkonda, ikka targalt, ohutult ja säästvalt.

Meie juures tead, et Sinu tööl on nii tulemus kui ka tähendus ning koos saame luua väärtust, mis puudutab meid kõiki. Meiega saad uuendada Eesti ühtset liikuvuskontseptsiooni. Töötad tänapäevase tehnoloogia ja uudsete lahendustega. Meiega on Sul paindlikud töötegemise võimalused. Väärtustame Sinu puhkeaega ja hoolime Sinu tervisest.

Meiega koos lood Eesti liikuvuse edulugu!

Kutsume enda meeskonda strateegilise ja kogenud

IT-JUHI,

kes juhib ameti infotehnoloogiliste lahenduste arendamist vastavalt ameti sisuvaldkondade ning klientide vajadustele.

IT-juhina on Sinu peamisteks tööülesanneteks koostada Transpordiameti IT -strateegia ja jälgida selle elluviimist, hinnata ameti tulevikuvajadusi ning pakkuda lahendusi IT-valdkonnas. Sa analüüsid infotehnoloogiliste ressursside piisavust ning teed ettepanekuid teenistuse direktorile ressursside optimaalseks kasutamiseks ja muutmiseks, planeerid IT süsteemi moderniseerimisvajadused koos eelarve ja tegevusplaaniga. Sa korraldad koostööd andmesideteenust ja infosüsteemide majutusteenust pakkuvate asutustega ning kontrollid kokkulepetest ja lepingutest tulenevate nõuete kinnipidamist. Sinu vastutada on ka kuni 40-liikmelise meeskonna juhtimine, tulevikus ka meeskonna laiendamine.

Ootame, et Sul on kas IT, ärijuhtimise, majanduse või mõne muu lähedase valdkonna kõrgharidus. Peame oluliseks, et Sul on IT-valdkonnas kogemust vähemalt 7 aastat ning inimeste ja protsesside juhtimise kogemust vähemalt 3 aastat, oled loonud strateegiaid, planeerinud IT osakonna eelarvet, korraldanud varade haldust lähtudes organisatsiooni strateegiast või arengukavast. Sul on suurepärane analüüsi- ja dokumenteerimise oskus, oled pühendunud ja tulemustele orienteeritud. Lisaks on oluline, et oskad teha koostööd, meeskonda juhtida, oled loov, algatusvõimeline, otsustus- ja vastutusvõimeline, tasakaalukas, hea pingetaluvusega ning oskad oma aega planeerida.

Me saame omalt poolt kinnitada, et Sinu töö on kui vaheldusrikas ja põnev missioon, millel on silmaga nähtav tulemus ja otsene mõju Eesti riigi ja rahva heaolule. Suure organisatsioonina hoiame Sinu jaoks avatuna ka meie sisemised karjääriteed, et saaksid soovi korral suunda muuta, end arendada ning uusi võimalusi avastada.

Toetame Sinu tööd uudse tehnoloogia ja innovaatiliste lahendustega ning julgustame Sind uutmoodi mõtlema. Tuleviku kujundajana vaatad Transpordiametis alati ettepoole. Sind ümbritseb valdkonna ekspertidest koosnev ühtne meeskond, kellele võid julgelt toetuda argistel tööradadel ja kellega tunned end hästi ka meelelahutuslikel ühisüritustel.

Pakume Sulle kindlat tööaega Tallinnas ja 35 puhkuse- ning 3 tervisepäeva aastas. Väärtustame oma töötajate tervist ja puhkeaega ning toetame sportlikke tegemisi. Tööisu tõstavad tänapäevane keskkond ja nutikad töövahendid.

Kandideeri kuni 03.04.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilona Viilu

värbamispartner
ilona@tammistepersonal.ee
+372 5340 0686

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).