fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Juhatuse liige

Eesti Arhitektuurimuuseum_Reio Avaste

Eesti Arhitektuurimuuseum on oluline Eesti ehitatud ajaloo talletaja ja tutvustaja – näitused nii kohalikust arhitektuuriajaloost, rahvusvahelisest praktikast kui ka kõige kaasaegsemast, alles ideestaadiumis arhitektuurist, on üks viis ruumi meie ümber märkama õppida ja õpetada.

Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi riigi asutatava Sihtasutuse Eesti Arhitektuurimuuseum JUHATUSE LIIKME kohale.

Asutatav sihtasutus võtab üle praeguse riigiasutuse Eesti Arhitektuurimuuseumi ülesanded: koguda, säilitada, uurida ja vahendada Eesti arhitektuuriga seotud materjali ning panustada seeläbi valdkonna arengusse ja professionaalsesse mõtestamisse.

Riik seab asutatavale sihtasutusele neli suurt eesmärki:

 • aidata kaasa kvaliteetse kujundatud keskkonna väärtustamisele ja arhitektuurialase teadlikkuse tõstmisele;
 • tagada riigile kuuluva muuseumikogu pikaajaline säilimine ja arendamine;
 • järgida sotsiaalse vastutuse põhimõtteid ning head juhtimistava;
 • tagada muuseumi jätkusuutlik majandustegevus.

Juhatuse liikmena vastutad sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on mõtestada sihtasutuse rolli laiemalt kui n-ö klassikaline muuseum. Arhitektuurimuuseum ei ole pelgalt mäluasutus – meiega liitudes saad suunata arhitektuurivaldkonna arengut puudutavat diskussiooni, ühendada ja inspireerida ning panustada muuseumi positsiooni tugevdamisse valdkonna kompetentsikeskusena. Sul on võimalus seada visiooni ja fookust, sidudes selle oma varasema kogemusega valdkonnas, toetudes professionaalsele ja pühendunud meeskonnale. Pakume võimalust korraldada oma tööaega paindlikult ning saada väärilist töötasu.

Eesti Arhitektuurimuuseum - juhatuse liige
Foto: Reio Avaste

Oled sobiv kandidaat, kui oled avatud suhtlemisstiiliga, koostöösuhteid loov ning hea tervikutaju ja visiooni loomise ning elluviimise võimekusega juht ja sul on:

 • ette näidata saavutused inimeste juhtimisel ja organisatsiooni arendamisel;
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest;
 • huvi kultuuripärandi-, muuseumi- ja arhitektuurivaldkonna vastu ning teadmised vähemalt ühes nendest valdkondadest;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Tööle asumise aeg on 01.04.2024 või pärast seda kuupäeva esimesel võimalusel. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Kandideerimisel palume esitada:

 • elulookirjelduse;
 • motiveeritud avalduse;
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
 • 1–2 lehekülje pikkuse visiooni SA Eesti Arhitektuurimuuseum arengust aastani 2028.

Kandideerimiseks palume lisada digitaalselt allkirjastatud dokumendid konkursile kuni 13.02.2024 kella 17.00-ks. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilona Viilu

juhatuse liige
värbamispartner

ilona@tammistepersonal.ee
+372 5340 0686

Monika Lehtmets

värbamisspetsialist

monika@tammistepersonal.ee
+372 5450 1131

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.