fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Juhatuse liige

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuusum - juhatuse liige

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi eesmärk on koguda, säilitada ja eksponeerida Eesti tarbekunsti ja disaini. Näituste kaudu tutvustatakse ka nende valdkondade rahvusvahelisi tahke. Muuseum korraldab näitusi, publiku- ja haridusprogramme ning osaleb kõige laiemal viisil tarbekunsti- ja disainivälja mõtestamises, avamises ja arendamises erinevatele sihtgruppidele.

Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi riigi asutatava Sihtasutuse Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum JUHATUSE LIIKME kohale.

Asutatav sihtasutus võtab üle praeguse riigiasutuse Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ülesanded: koguda, säilitada, uurida ja vahendada Eesti tarbekunsti ja disaini ning nendega seotud materjali ning panustada seeläbi valdkondade arengusse ning professionaalsesse mõtestamisse.

Riik seab asutatavale sihtasutusele neli suurt eesmärki:

 • aidata kaasa tarbekunsti ja disaini väärtustamisele ning teadlikkuse tõstmisele mõlemas valdkonnas;
 • tagada riigile kuuluva muuseumikogu pikaajaline säilimine ja arendamine;
 • järgida sotsiaalse vastutuse põhimõtteid ning head juhtimistava;
 • tagada muuseumi jätkusuutlik majandustegevus.

Juhatuse liikmena vastutad sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on mõtestada sihtasutuse rolli laiemalt kui n-ö klassikaline muuseum. Meiega liitudes saad suunata disaini- ja tarbekunsti valdkonna arengut puudutavat diskussiooni, ühendada ja inspireerida ning panustada muuseumi positsiooni tugevdamisse valdkonna kompetentsikeskusena. Sul on võimalus seada visiooni ja fookust, sidudes selle oma varasema kogemusega, toetudes professionaalsele ja pühendunud meeskonnale. Pakume võimalust korraldada oma tööaega paindlikult ning saada väärilist töötasu.

Oled sobiv kandidaat, kui oled avatud suhtlemisstiiliga koostöösuhteid loov ning hea tervikutaju ja visiooni loomise ning elluviimise võimekusega juht ja sul on:

 • ette näidata saavutused inimeste juhtimisel ja organisatsiooni arendamisel;
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest;
 • huvi kultuuripärandi-, muuseumi-, disaini- ja tarbekunsti valdkonna vastu ning teadmised vähemalt ühes nendest valdkondadest;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Tööle asumise aeg on 01.04.2024 või pärast seda kuupäeva esimesel võimalusel. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Kandideerimisel palume esitada:

 • elulookirjelduse;
 • motiveeritud avalduse;
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
 • 1–2 lehekülje pikkuse visiooni SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum arengust aastani 2028.

Kandideerimiseks palume lisada digitaalselt allkirjastatud dokumendid konkursile kuni 13.02.2024 kella 17.00-ks. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilona Viilu

juhatuse liige
värbamispartner

ilona@tammistepersonal.ee
+372 5340 0686

Monika Lehtmets

värbamisspetsialist

monika@tammistepersonal.ee
+372 5450 1131

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.