Juhatuse liige

1992. aastal asutatud Tartu Teaduspark on esimene teaduspark Balti riikides. Teaduspargi rolliks on olla regionaalne innovatsiooni tugistruktuur, mille tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes selleks sobivaid teenuseid nii alustavatele, kasvavatele kui ka juba tegutsevatele tehnoloogiaettevõtetele.

Ootame oma ambitsioonikasse meeskonda

JUHATUSE LIIGET,

 kelle vastutusvaldkonda kuuluvad teaduspargi kinnisvara haldamine ja tugiteenused ning Tartu Teaduspargi kui organisatsiooni arendamine.


Juhatuse liikmena on sul võimalus arendada Tartu Teaduspargi linnakut ning luua selles kaasaegsed tingimused teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete arenguks. Sellel teel saad teha sisukat koostööd Eesti ülikoolide ning teiste kodumaiste ja rahvusvaheliste partneritega. Ettevõttesiseselt on sulle väärtuslikeks teekaaslasteks oma valdkonna ekspertidest koosnev meeskond ning teine juhatuse liige Andrus Kurvits. Meie töökultuuri iseloomustab koostöö, avatus, uuendusmeelsus ja eluterve huumor.

Ootame sind konkursil osalema, kui:

  • sul on  soov anda oma panus Tartu Teaduspargi rolli suurendamisse Lõuna-Eesti innovatsioonimaastikul ning oskus oma mõtteid ka ellu viia;  
  • sul on kogemust kinnisvara majandamises ja arendamises;
  • oled osav inimeste ja protsesside juht;
  • oled avara maailmavaatega ja avatud uuendustele;
  • tunned ennast mugavalt läbirääkimistel ning esinemistel;
  • omad kõrgharidust ning oled väga hea eesti ja inglise keele oskusega.

Sisseelamine meie maailma läheb oluliselt kiiremini, kui sul on teadus- ja tehnoloogiamahukas ettevõttes töötamise kogemus.

Kandideeri Tammiste Talendibaasi või CV-Online kaudu kuni 14.11.2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ingrid Valgma

värbamispartner
ingrid@tammistepersonal.ee
+372 5647 4777

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).