fbpx

Juhatuse liige

1992. aastal asutatud Tartu Teaduspark on esimene teaduspark Balti riikides. Teaduspargi rolliks on olla regionaalne innovatsiooni tugistruktuur, mille tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes selleks sobivaid teenuseid nii alustavatele, kasvavatele kui ka juba tegutsevatele tehnoloogiaettevõtetele.

Ootame oma ambitsioonikasse meeskonda

JUHATUSE LIIGET,

 kelle vastutusvaldkonda kuuluvad teaduspargi kinnisvara haldamine ja tugiteenused ning Tartu Teaduspargi kui organisatsiooni arendamine.


Juhatuse liikmena on sul võimalus arendada Tartu Teaduspargi linnakut ning luua selles kaasaegsed tingimused teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete arenguks. Sellel teel saad teha sisukat koostööd Eesti ülikoolide ning teiste kodumaiste ja rahvusvaheliste partneritega. Ettevõttesiseselt on sulle väärtuslikeks teekaaslasteks oma valdkonna ekspertidest koosnev meeskond ning teine juhatuse liige Andrus Kurvits. Meie töökultuuri iseloomustab koostöö, avatus, uuendusmeelsus ja eluterve huumor.

Ootame sind konkursil osalema, kui:

  • sul on  soov anda oma panus Tartu Teaduspargi rolli suurendamisse Lõuna-Eesti innovatsioonimaastikul ning oskus oma mõtteid ka ellu viia;  
  • sul on kogemust kinnisvara majandamises ja arendamises;
  • oled osav inimeste ja protsesside juht;
  • oled avara maailmavaatega ja avatud uuendustele;
  • tunned ennast mugavalt läbirääkimistel ning esinemistel;
  • omad kõrgharidust ning oled väga hea eesti ja inglise keele oskusega.

Sisseelamine meie maailma läheb oluliselt kiiremini, kui sul on teadus- ja tehnoloogiamahukas ettevõttes töötamise kogemus.

Kandideeri Tammiste Talendibaasi või CV-Online kaudu kuni 14.11.2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.