Maaspetsialist

Ida-Virumaal looduskaunis piirkonnas asuv Lüganuse Vallavalitsus kutsub enda meeskonnaga liituma

MAASPETSIALISTI

Maaspetsialistina on Sinu tööülesanneteks:

 • maakorralduse tegevuse koordineerimine Lüganuse vallas.
 • osalemine valla üldplaneeringu, detailplaneeringu ja arengukavade projektide väljatöötamisel;
 • omandi- ja maareformiga, maade munitsipaliseerimise, riigistamise, erastamisega ja korteriomandi seadmisega seonduvate toimingute teostamine, vajaliku aruandluse, dokumentatsiooni koostamine;
 • andmebaasi haldus valla haldusterritooriumil asuvate kinnisasjade, nende omanike ja kasutajate üle ning seotud dokumentatsiooni vormistamine;
 • osalemine maavaidluste lahendamisel ja kodanike nõustamine enda pädevuse piires;
 • valdkonna eelarve koostamine;
 • maakatastriga ja kinnistusraamatuga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise tagamine;
 • maade hindamise ja maksustamisega seotud tööde korraldamine;
 • maa maksustamishinna aktide koostamine
 • peab maamaksuarvestust ning esitab andmed Maksu- ja Tolliametile õigusaktides ettenähtud korras;
 • oma töövaldkonnas järelevalve teostamine;
 • oma töövaldkonna kohta aruandluse esitamine vastavalt kehtivale korrale.

aidu.ee

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad kutseharidust, eelistatult kinnisvarast või geodeesiast;
 • Sul on 2-aastane erialane töökogemus:
 • tunned maakorraldust reguleerivat seadusandlust ning oskad rakendada tööks vajalikke õigusakte;
 • omad teadmisi ja kogemust asjaajamisest ning õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest;
 • oled tuttav MTA Maamaksuprogrammiga MARE ja tunned tööks vajalikke registreid;
 • oled koostööle orienteeritud;
 • Sul on head suhtlemisoskused;
 • valdad kõrgtasemel eesti keelt ning suhtlustasemel vene keelt.

Sind ootab toetav meeskond ning mitmekesine ja vastutusrikas töökeskkond, meeskonna ühisüritused, paindlikud töövõimalused, toetus sinu tervisele ja täiendkoolitused enda arendamiseks.

Kandideeri kuni 05.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilo-Kaisa Volmer

värbamispartner
ilokaisa@tammistepersonal.ee
+372 511 3804

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).