fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Maaspetsialist

Ida-Virumaal looduskaunis piirkonnas asuv Lüganuse Vallavalitsus kutsub enda meeskonnaga liituma

MAASPETSIALISTI

Maaspetsialistina on Sinu tööülesanneteks:

 • maakorralduse tegevuse koordineerimine Lüganuse vallas.
 • osalemine valla üldplaneeringu, detailplaneeringu ja arengukavade projektide väljatöötamisel;
 • omandi- ja maareformiga, maade munitsipaliseerimise, riigistamise, erastamisega ja korteriomandi seadmisega seonduvate toimingute teostamine, vajaliku aruandluse, dokumentatsiooni koostamine;
 • andmebaasi haldus valla haldusterritooriumil asuvate kinnisasjade, nende omanike ja kasutajate üle ning seotud dokumentatsiooni vormistamine;
 • osalemine maavaidluste lahendamisel ja kodanike nõustamine enda pädevuse piires;
 • valdkonna eelarve koostamine;
 • maakatastriga ja kinnistusraamatuga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise tagamine;
 • maade hindamise ja maksustamisega seotud tööde korraldamine;
 • maa maksustamishinna aktide koostamine
 • peab maamaksuarvestust ning esitab andmed Maksu- ja Tolliametile õigusaktides ettenähtud korras;
 • oma töövaldkonnas järelevalve teostamine;
 • oma töövaldkonna kohta aruandluse esitamine vastavalt kehtivale korrale.

Luganuse kodukale aidu - Tammiste värbamine & koolitus
aidu.ee

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad kutseharidust, eelistatult kinnisvarast või geodeesiast;
 • Sul on 2-aastane erialane töökogemus:
 • tunned maakorraldust reguleerivat seadusandlust ning oskad rakendada tööks vajalikke õigusakte;
 • omad teadmisi ja kogemust asjaajamisest ning õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest;
 • oled tuttav MTA Maamaksuprogrammiga MARE ja tunned tööks vajalikke registreid;
 • oled koostööle orienteeritud;
 • Sul on head suhtlemisoskused;
 • valdad kõrgtasemel eesti keelt ning suhtlustasemel vene keelt.

Sind ootab toetav meeskond ning mitmekesine ja vastutusrikas töökeskkond, meeskonna ühisüritused, paindlikud töövõimalused, toetus sinu tervisele ja täiendkoolitused enda arendamiseks.

Kandideeri kuni 28.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.