Eksportturgude müügijuht

Eesti kapitalil põhinev ja 1991. aastal loodud Sami Grupp toodab SAMI teehoolduse tööseadmeid, AVANT laadurite tööseadmeid ja LEGUAN tõstukite komponente. Ekspordime oma toodangust üle 95% ning meie peamised sihtturud on Põhjamaad ja Balti riigid. Sami Grupi kaasaegsetes tootmisüksustes, müügiesindustes ja kontorites Sauel, Valgas ja Otepääl töötab enam kui 250 inimest.

Kutsume enda meeskonda initsiatiivika

EKSPORTTURGUDE MÜÜGIJUHI,

kes vastutab SAMI kaubamärgi toodete tulemusliku müügi eest sihtturgudel.

Ettevõte pakub:

 • võimalust osaleda müügistrateegia väljatöötamises ja olla selle elluviijaks (müük toimub läbi maaletoojate ja edasimüüjate);
 • huvitavat tööd kiiresti arenevas ettevõttes;
 • ägedat ja ambitsioonikat meeskonda;
 • töö tulemustega seotud konkurentsivõimelist töötasu.

Sinu peamised tööülesanded on:

 • müügi eesmärgistamine, planeerimine, läbiviimine ja mõõtmine maaletoojate juures;
 • olemasolevate kliendisuhete hoidmine ja arendamine ning uute müügivõimaluste leidmine sihtturgudel;
 • müügianalüüside koostamine ning nende põhjal tegevuste planeerimine ning elluviimine;
 • turutrendide jälgimine, info vahetamine ettevõtte siseselt ja vajadusel müügitegevuste kohandamine.

Ootame sind kandideerima kui sul on:

 • kõrgharidus;
 • eelnev B2B müügikogemus;
 • oskus olla oma töös iseseisev ning samas teha koostööd tiimiga;
 • järjepidevus ja süsteemne mõtteviis;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult.

Kasuks tuleb:

 • varasem müügikogemus eksportturgudel;
 • huvi tehnika vastu.

Kandideeri kuni 21.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Sirje Tammiste

värbamispartner, koolitaja
sirje@tammistepersonal.ee
+372 514 4084

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).