Planeerimisspetsialist

Ida-Virumaal looduskaunis piirkonnas asuv Lüganuse Vallavalitsus kutsub enda meeskonnaga liituma

PLANEERIMISSPETSIALISTI

Planeerimisspetsialistina on Sinu tööülesanneteks:

 • Lüganuse valla üldplaneeringu, eri- ja detailplaneeringute ning keskkonnamõjude hindamise koostamise korraldamine;
 • ettepanekute tegemine valla territooriumil kehtivate planeeringute muutmiseks või tühistamiseks;
 • planeeringualase dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine;
 • valla erinevate struktuuriüksustega ja allasutustega koostöö tegemine, informatsiooni vahetamine, tegevuste planeerimine;
 • planeeringutega seotud küsimuste kooskõlastamine ja kontrolli teostamine vastavalt kehtivale korrale;
 • planeeringualast tegevust puudutavate taotluste läbivaatamine, nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • planeerimisalaste õigusaktide, eelnõude, materjalide (sh juhendid, eeskirjad) koostamine;
 • pädevuse piires teabenõuetele, kirjadele, päringutele vastamine, kodanike nõustamine;
 • pädevuse piires osalemine töörühmade, komisjonide jm töögruppide töös.

aidu.ee

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on vähemalt 2-aastane erialane töökogemus, valdkonnaalane kõrgharidus tuleb kasuks;
 • oled tuttav valdkonda reguleeriva seadusandlusega ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktidega;
 • oskad vähemalt algtasemel kasutada ArcGIS tarkvara ning valdad MS Office kontoritarkvara
 • oled koostööle orienteeritud;
 • oled võimeline analüüsima ning võtma vastu otsuseid ja vastutust;
 • Sul on head suhtlemisoskused;
 • valdad kõrgtasemel eesti keelt, suhtlustasemel vene keele oskus tuleb kasuks.

Sind ootab toetav meeskond ning mitmekesine ja vastutusrikas töökeskkond, meeskonna ühisüritused, paindlikud töövõimalused, toetus sinu tervisele ja täiendkoolitused enda arendamiseks.

Kandideeri kuni 05.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilo-Kaisa Volmer

värbamispartner
ilokaisa@tammistepersonal.ee
+372 511 3804

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).