fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Planeerimisspetsialist

Ida-Virumaal looduskaunis piirkonnas asuv Lüganuse Vallavalitsus kutsub enda meeskonnaga liituma

PLANEERIMISSPETSIALISTI

Planeerimisspetsialistina on Sinu tööülesanneteks:

 • Lüganuse valla üldplaneeringu, eri- ja detailplaneeringute ning keskkonnamõjude hindamise koostamise korraldamine;
 • ettepanekute tegemine valla territooriumil kehtivate planeeringute muutmiseks või tühistamiseks;
 • planeeringualase dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine;
 • valla erinevate struktuuriüksustega ja allasutustega koostöö tegemine, informatsiooni vahetamine, tegevuste planeerimine;
 • planeeringutega seotud küsimuste kooskõlastamine ja kontrolli teostamine vastavalt kehtivale korrale;
 • planeeringualast tegevust puudutavate taotluste läbivaatamine, nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • planeerimisalaste õigusaktide, eelnõude, materjalide (sh juhendid, eeskirjad) koostamine;
 • pädevuse piires teabenõuetele, kirjadele, päringutele vastamine, kodanike nõustamine;
 • pädevuse piires osalemine töörühmade, komisjonide jm töögruppide töös.

Luganuse kodukale aidu - Tammiste värbamine & koolitus
aidu.ee

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on vähemalt 2-aastane erialane töökogemus, valdkonnaalane kõrgharidus tuleb kasuks;
 • oled tuttav valdkonda reguleeriva seadusandlusega ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktidega;
 • oskad vähemalt algtasemel kasutada ArcGIS tarkvara ning valdad MS Office kontoritarkvara
 • oled koostööle orienteeritud;
 • oled võimeline analüüsima ning võtma vastu otsuseid ja vastutust;
 • Sul on head suhtlemisoskused;
 • valdad kõrgtasemel eesti keelt, suhtlustasemel vene keele oskus tuleb kasuks.

Sind ootab toetav meeskond ning mitmekesine ja vastutusrikas töökeskkond, meeskonna ühisüritused, paindlikud töövõimalused, toetus sinu tervisele ja täiendkoolitused enda arendamiseks.

Kandideeri kuni 28.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.