Töökeskkonnaspetsialist

Lantmännen töökeskkonnaspetsialist

Lantmännen Unibake Estonia AS kuulub Lantmännen gruppi, mille omanikeks on Rootsi põllumehed. Lantmännen Unibake kaasaegsed tehased asuvad enam kui 20 riigis. Meie Sauel asuv tehas toodab külmutatud pagaritooteid ja üle 90% toodangust ekspordime. Eestis töötab Saue tootmisüksuses üle 150 inimese ja meie tehas Sauel saab käesoleval aastal 10 aastaseks.

Ootame oma Saue tootmisüksusega liituma

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI,

kes soovib kasvada ja areneda koos ettevõttega.

Meiega liitudes saad üksteist toetava professionaalse ja inspireeriva rahvusvahelise meeskonna liikmeks, kus sinu areng on sama tähtis kui ettevõtte areng ning meeldiv ja ohutu töökeskkond on meile oluline. Võimaldame paindlikku töökorraldust, toetame sportlikku eluviisi 100 euroga kvartalis ning sõltuvalt elukohast pakume ka transpordikompensatsiooni. Tööle asudes hüvitame sinu telefoni ostu 500 euro ulatuses ning muidugi oled oodatud osalema ettevõtte ühisüritustel. Tehases kasutame kaasaegset tehnoloogiat – oleme lähiajal kasutusele võtmas automatiseeritud pakkeliinid ja isesõitvad tõstukid.

Töökeskkonnaspetsialistina on sinu peamiseks ülesandeks töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse haldamine. Täpsemalt viid läbi ettevõtte riskianalüüse, jälgid nõuete ja protsesside vastavust seadusandlusele, organiseerid töötajate tööohutusalaseid koolitusi ja tegeled dokumentatsiooniga. Lisaks teed koostööd ametiasutustega, valdkonna juhtidega ning korraldad töökeskkonnanõukogu tööd.    

Sinu sujuvat sisseelamist toetab vähemalt 2-aastane töökeskkonnaspetsialisti kogemus põhi- või kõrvalrollina. Kasuks tuleb ka töökogemus tootmisettevõttest. Oma töös vajad head eesti ja inglise keele valdamist nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb ka vene keele oskus suhtlustasandil. Lisaks oled vilunud MS Office programmide kasutaja, proaktiivne ja lahendustele orienteeritud. Oma töös oled iseseisev, kuid mõistad ka ettevõttesisese koostöö olulisust. 

Kandideeri kuni 03.04.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Marlén Vilbaste

värbamispartner
marlen@tammistepersonal.ee
+372 5353 5859

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).