Ajast tähtsamad on vaid inimesed, kellega seda koos veedame

Eelmisel aastal rõõmustas meie pilku logol olev 15, uusaasta kaartidele panime viiele veel tutimütsi pähe – veidi lustakust kulub ju ära. See kõik aga on väline külg. Tegelikult oli suur muutuste aasta. Jagan mõtteid, kuidas olen oma ettevõtet arendanud ja mida oluliseks pidanud.

Uus kontor Tallinnas

Mitme aasta otsingud viisid tulemuseni – leidsime lõpuks meile sobivad ruumid ja saime võimaluse need oma soovide järgi kujundada. See on meie jaoks nagu uue kodu rajamine – seal peab olema hea nii meil kui meie külalistel. Kuna töötajate hea enesetunne on väga oluline, said nad kõikides valikutes kaasa rääkida – nii on meil reguleeritava kõrgusega lauad ja hoolega valitud toolid. Püsti armastatakse seista – kui aga töö võimaldab, on lauad kõrgemale tõstetud. Vaid väga head töötingimused oli olnud eesmärk. See sai tehtud.

Veelgi suurem meeskond

Esmakordselt on meid seitse – et tulla suureneva töömahuga toime. See aga tähendab, et tuleb üle vaadata infoliikumine, tööprotsessid, välja kujunenud rutiinid. See, mida on kandidaadid ja kliendid oma tagasisides meie tugevuseks pidanud, peab jääma ja veelgi paremaks saama. Meie konkurssidel kandideerijad peavad saama õigeaegse tagasiside ja väärika kohtlemise. Meie kliendid peavad tundma, et projektijuhi jaoks on tema otsing südameasi. Sel aastal uusi inimesi tööle võtta me ei plaani. Kasv pole omaette eesmärk. Eesmärk on areng ja paremad tulemused.

Töötajate professionaalsus

See on teekond, mida astuvad meil kõik. Igaks aastaks püstitame personaalsed eesmärgid ja nende suunas ka kindlalt liigume. Kogu meeskond teab oma kolleegi eesmärke ja mõistab, kuidas need aitavad kaasa ettevõtte edule. Käime huvipakkuvatel konverentsidel, koolitustel, loeme raamatuid ja korraldame regulaarselt meeskonna sisekoolitusi ning strateegiapäevi. Seal saavad läbi arutatud kõik olulisemad ettevõtte arenguga seotud teemad. Jaanuari lõpul ootab meid meeskonnakoolitus – et kasvatada ühtsustunnet, nautida koosolemist ja seada aastaplaane.

Meeskonnatunne

Tunne, et oleme üks ja liigume ühes suunas, ei teki. Iga uue töötaja valikul osalevad meil kõik, igaüks teeb erineva etapi. Mina aga pean väga oluliseks töötajaga kohe algul kokku leppida ühistes väärtustes – et me toetame teineteist ja pakume kolleegile abi, teeme oma tööd südamega ja lepime vaid väga hea tulemusega. Kõige selle aluseks on väga head omavahelised suhted – tööle peab tulema hea tundega. Ma tahan ikka ja alati töötada koos inimestega, kellele on omane mõtteviis „meie firma“. Kui igaüks annab veidi rohkem kui peab, on meil lootust püsima jääda.

Muutunud tööjõu turg

Enam ei leia töötajaid lihtsalt kuulutust avaldades. Teeme alati lisaks avalikele konkurssidele lisaks ka sihtotsingut – otsime ise kandidaate juurde ja kutsume neid konkursil kandideerima. Me peame olema head müügiinimesed, kes töökohale kandideerimise vastu huvi oskavad luua. Samas tuleb olla väga aus ja rääkida vaid seda, mida tõepoolest see ettevõte pakub. Õigete inimesteni jõudmiseks õppisime paremini Linkedini kasutama ja lõime värbamisassistendi ametikoha. Gretel on varsti kõikide Eesti tööotsijate CV-d vist juba peas J

Tihe konkurents ja hinnasurve

Personaliotsingu teenuse pakkujaid on palju ja klientidel on keeruline otsustada, keda valida. On loomulik, et esmalt on peibutav madalam hind. Oleme jäänud endale kindlaks – meie eesmärk on pakkuda parimat teenust professionaalsete töötajatega, võtta oma töö eest vastutus, panustada maksimaalselt. Seda ei saa osta madalaima hinnaga. Praegu siiski tundub, et järjest enam väärtustatakse kvaliteeti, garantiid ja pikaaegseid kogemusi. See ühtib meie põhimõtetega.

Meie aasta arvudes

Möödunud aastal leidis meie kaudu uue töö 48 inimest ning meie koolitustel osales 270 inimest. Meie lepingutest oli uute klientidega sõlmitud 34. Meie käive kasvas 16,59 %.

Mida toob uus aasta?

Uute heade töötajate leidmine muutub järjest raskemaks. Ettevõtted, kes soovivad püsima jääda, peavad panustama nii välisele tööandja brändi loomisele kui vaatama oma sisse – miks peaksid parimad töötajad tahtma just meie juurde tööle tulla?

Eelkõige loovad ettevõtte maine enda töötajad – nemad räägivad, kuidas asjad tegelikult käivad. Oma töötajad peaksid olema ettevõtte parimad müügimehed!

Selleks on veel palju teha, näen suuri võimalusi juhtide koolitamisel. Eelkõige on mõistlik hinnata esmatasandi juhtide oskust luua meeskonnatunnet, juhendada, tagasisidet anda ja toetust pakkuda.

Meid on ootamas suured väljakutsed – muutuvates oludes kohaneda, nutikad ja innovatiivsed olla ning alati klientide ootused täita.

Ilusat uut aastat!


Loe veel:

Usaldus meie elus

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).