Delegeerimise kunst

Juhi tugevust hinnatakse sageli selle järgi, kui hästi oskab ta inimesed ühise eesmärgi nimel tööle panna. Delegeerimise oskus on hädavajalik kõikidele, kes oma töös saavad kasutada assistendi või teiste spetsialistide abi.

Juhil on vaja mõelda alluva oskustele ja tahtele. Uusi oskusi õpime me läbi elu, just delegeerimisega annabki juht oma alluvatele võimaluse pidevalt uut õppida ja end proovile panna. Oluline on teada, kas sellel inimesel on tahet tööd väga hästi teha. Kui tahet pole, siis on küsimus koostöö võimalikkuses – milleks see inimene on tööle võetud? Igal juhul on need töötajad, kes teevad nii vähe kui võimalik ega oma mitte mingisugust initsiatiivi, vaja hoida pidava kontrolli all – konkreetne ülesanne, kannab ette kui valmis, kontrollid, kas ikka tegi nii, annad järgmise ülesande. Näen seda võimalikuna lihttööde puhul, kindlasti mitte ametikohtadel, mis kuuluvad spetsialistidele.

Nii et delegeerimisest on mõtet rääkida vaid nende puhul, kes tahavad tööd hästi teha.

Delegeerimine on aja ja usalduse küsimus.

delegation 101 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Delegeerimine võtab esialgu palju aega – sa pead üksipulgi kõike seletama, siis veel süvenema, kas on õigesti tehtud. Lihtsalt võib tekkida arusaam – ma ise teeksin selle ju kiiremini ära. Praegu küll. Juhina aga vaata pikka perspektiivi – sa võidad ajas nädala-kuu-poole aasta pärast. Planeerides täna aega uue inimese arendamisele võidad sa hiljem aega, et ise nende asjadega mitte tegelda. Paljud juhid upuvad „tulekahjudesse“, sest ei näe suurt pilti. Neil pole selleks aega. Kui juhina saad aru, et olulised asjad jäävad tegemata, sest sul pole selleks aega, mõtle delegeerimisele!

Kas ma usaldan teatud tööülesanded kellegi teise teha on eelkõige küsimus sellest, kas ma pean seda inimest selle töö tegemiseks pädevaks. Seepärast ei ole kunagi mõistlik „kõik või mitte midagi“ suhtumine. Ülesandeid saab delegeerida samm-sammult – järjest keerulisem ülesanne ja väiksem kontroll.

Vaatamegi seda sammudena, kus juhi kontroll järjest väheneb:

1. Räägi mulle olukorrast, mina otsustan ja ütlen mida sa teed – see on sobiv uue töötaja juhendamisel, kes alles õpib kuidas ettevõttes asjad käivad. Kui katseaja lõppedes see kõik veel jätkub, on küsimus juhile – kas oled halvasti juhendanud või ei ole inimene seda tööd võimeline tegema. Juba esimese nädala jooksul peaks töötaja kindlasti teatud asjadega ise hakkama saama.

2. Analüüsi olukorda, tule ja räägi variantidest, mida plaanid teha. Koos kaalutakse edasise tegevuse plusse ja miinuseid ja otsustatakse töötaja edasine tegevus. Selline töötaja on saanud väljaõppe ja juht soovib teada, kuidas ta probleemidele läheneb ja otsuseid teeb. Juht juba võidab veidi aega!

3. Lahenda ära. Anna teada, mida sa teha kavatsed, siis tee seda, kui ma „ei“- ei ütle. Juht hindab alluva võimeid ja otsustavust, ta tahab vaid lõplikku kontrolli enne seda, kui tegutsema hakatakse. Nii on juhil tunne, et kõik on tema kontrolli all ja ta saab lõplikku kindlust, kas võib töötajat täiel määral usaldada. Juht pühendab oma ajast vaid mõne hetke, et siis juba olulisemate asjade juurde liikuda.

4. Tegutse ja anna teada, mida sa tegid. Juht usaldab oma alluvat ega vaja seda, et enne tegutsemist temaga asjad läbi arutatakse. Ta tahab teada lõpptulemust. Minu kogemus juhina näitab, et tegelikult töötajad siiski soovivad oma juhiga tööga seonduvat arutada. Ikka võib tekkida kõhkluse momente. Nii on hea jätta „uks avatuks“, küllap töötaja ise otsustab, kas astub sisse.

5. Tegutse, rohkem pole vaja sellest rääkida. Juht usaldab oma alluvat täielikult. Alluval on täielik voli tegutseda ja ta ei pea tulemustest ette kandma. Töötaja valdab kõike täiel määral ja on tegelikult valmis juba ise kedagi juhendama hakkama. Samas on juhil ikka hea aeg-ajalt huvi tunda, et töötaja tunneks – juht on tema jaoks olemas. See aga on tunnetuse küsimus. Jõulised natuurid võivad sellest solvuda, kui juht üht äkki nende vastu huvi hakkab tundma. Sotsiaalaset tunnustust vajavad töötajad aga jäävad ikka õlale patsutamist ootama.

Võid vaikselt oma meeskonnale mõelda – kellega mis küsimustes kui kaugel oled. Et siis juba läbimõeldumalt delegeerida. Enamasti innustab suurem vastutus töötajaid, tõstab nende enesehinnangut. On loomulik, et sellega käib kaasas ka mõistlik palgatõus. Meeldib see juhile või mitte 🙂


Loe veel: 

Prioriteedid paika!
Kas peame konflikte vältima?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).