Efektiivsem suhtlemine DiSCi abil – on see võimalik?

Kas olete tundnud, et mõne inimesega tekib väga hea klapp –
te mõtlete ja käitute sarnaselt. Kui on vaja
otsustada, siis liigute otsuseni sarnast teed pidi – kas kiirelt, kindlalt ja
iseseisvalt või pigem analüüsides, kaheldes ja tuge otsides. Või kui mõtlete
enda suhtlemisvajadusele – kas teile sobib üksi töötamine, oma asja ajamine või
vajate just pidevat suhtlemist, inimestega lävimist ning koosolemist? Lihtsam
on suhelda inimesega, kes on meiega sarnane. Keerulisem on siis, kui teisele
inimesele omane käitumine on meie omast erinev.

Mis siis paneb inimest ühel või teisel viisil käituma? DiSC käitumisprofiil annab sellele väga
lihtsalt mõistetava selgituse. Inimesed tajuvad keskkonda enda ümber ja
iseennast selles keskkonnas erinevalt. On inimesi, kes soovivad ümbritsevat
mõjutada – olla otsustamises osaline, öelda oma arvamus alati välja,
kontrollida olukorda ja tunda, et nendest sõltub. Ja inimesi, kes pigem
kohanduvad keskkonnaga – nõustuvad tehtud otsustega, planeerivad enda tegevused
ümber vastavalt teiste soovidele. Nad  mõtlevad, et
nende tegevusest palju ei sõltu. Ühed tajuvad keskkonda soodsana ja teised
pigem ebasoodsana – keskkond kas soodustab nende tegutsemist või pigem
takistab. Kui me saame aru, kuidas inimene tajub keskkonda enda ümber ja
iseennast selles, siis saame ka paremini aru miks ta just sel viisil käitub.  käitub nii nagu ta käitub.


Teades, milline on suhtluspartnerile omane käitumisstiil,
saame teadlikult valida sobiva viisi temaga suhtlemiseks. Selleks, et edukalt
suhelda, suurepäraseid meeskondlikke tulemusi saavutada, ei pea me olema sarnased.
Me peame oskama erinevustega arvestada ja neid ära kasutada.

DiSC
käitumisprofiilist tulenevad 4 erinevat käitumisstiili
– domineeriv,
sotsiaalne, stabiilne ja analüüsiv. Kõigile neile on omased teatud
käitumisviisid, mis on silmale näha ja kõrvale kuulda. Käitumine on see, mis
paistab välja. See, mida inimene tunneb või mõtleb, väljendub tema tihti
käitumises.

Mõned näited. Sotsiaalse
käitumisstiiliga
inimene naudib tähelepanu, ta soovib olla otsustajate
ringis, mõjutada kaaslasi ning saada tunnustust. Tema suurimaks hirmuks on
jääda tahaplaanile. Kui minu kolleegiks on kõrge sotsiaalse käitumisstiiliga
inimene, siis saavutan temaga hea koostöö läbi suhtlemise, kaasamine ja
tunnustamise. Seevastu analüüsiva
käitumisstiiliga
inimese jaoks ei oma suhtlemine ja tähelepanu temale
väärtust. Tema soovib fakte, andmeid, aega analüüsiks, põhjalikkust. Tema
suurimaks hirmuks on vead ja seeläbi tulemuse kvaliteedi langus. Temaga
saavutan parima koostöö, kui ma ei keskendu niivõrd suhtlemisele, kui
konkreetsusele ja korrektsusele info osas. Kui tema peab jõudma üksi otsuseni,
siis see võib väga kaua aega võtta. Vahel võib see osutuda piiravaks teguriks –
kui ei ole aega, on vaja kiireid otsuseid ja kiiret tegutsemist.

DiSCi teadmisest on väga palju praktilist kasu ka
müügikäitumises. Kui kliendiks on kõrge domineeriva
käitumisstiiliga
inimene, kelle esmaseks vajaduseks on kontrolli omamine,
otsustamisvõimalus ja ta on kiire tegutseja, siis on mõistlik sellega
arvestada. Ta peab saama küsida, oma arvamust avaldada ja pakkumised temale
peavad olema pigem lühikesed, konkreetsed. Stabiilse
käitumisstiiliga
inimese jaoks on oluline väga hea koostöö, stabiilsus ja
head suhted. Kui kliendiks on stabiilse käitumisstiiliga inimene, siis tema
hindab pikaajalist koostööd ja et ta saaks oma partneri peale kindel olla. Ta
soovib, et koostööga oleksid kõik rahul.

Olen läbi viinud palju meeskonnakoolitusi,
mis on üles ehitatud DiSC mudelile.
Koolitusel õpivad osalejad DiSCi
mudelit põhjalikumalt tundma ja iga osaleja saab enda profiili. Teades iseenda
käitumist, saame seda vastavalt vajadusele kohandada oma suhtlemispartnerile.
Koolitusel jagavad meeskonnaliikmed iseenda profiile oma kolleegidega. Tekib
suurem teineteisemõistmine – saadakse aru, miks üks või teine just nii käitub.

DiSCi teadmine on väga praktiline – läbi DISCi rakendamise muutub
suhtlemine meeskonnas efektiivsemaks, kliendisuhted on tulemuslikumad ja
eraelulised suhted saavad uue kvaliteedi.

Tutvu DiSC käitumisprofiiliga.

Loe veel:
Kuidas DiSC testi personalitöös kasutada? 
Kuidas arenguvestlustest meeskondlik eesmärk teha?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).