fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Efektiivsem suhtlemine DiSCi abil – on see võimalik?

Kas olete tundnud, et mõne inimesega tekib väga hea klapp – te mõtlete ja käitute sarnaselt. Kui on vaja otsustada, siis liigute otsuseni sarnast teed pidi – kas kiirelt, kindlalt ja iseseisvalt või pigem analüüsides, kaheldes ja tuge otsides. Või kui mõtlete enda suhtlemisvajadusele – kas teile sobib üksi töötamine, oma asja ajamine või vajate just pidevat suhtlemist, inimestega lävimist ning koosolemist? Lihtsam on suhelda inimesega, kes on meiega sarnane. Keerulisem on siis, kui teisele inimesele omane käitumine on meie omast erinev.

Mis siis paneb inimest ühel või teisel viisil käituma? DiSC käitumisprofiil annab sellele väga lihtsalt mõistetava selgituse. Inimesed tajuvad keskkonda enda ümber ja iseennast selles keskkonnas erinevalt. On inimesi, kes soovivad ümbritsevat mõjutada – olla otsustamises osaline, öelda oma arvamus alati välja, kontrollida olukorda ja tunda, et nendest sõltub. Ja inimesi, kes pigem kohanduvad keskkonnaga – nõustuvad tehtud otsustega, planeerivad enda tegevused ümber vastavalt teiste soovidele. Nad mõtlevad, et nende tegevusest palju ei sõltu. Ühed tajuvad keskkonda soodsana ja teised pigem ebasoodsana – keskkond kas soodustab nende tegutsemist või pigem takistab. Kui me saame aru, kuidas inimene tajub keskkonda enda ümber ja iseennast selles, siis saame ka paremini aru miks ta just sel viisil käitub. käitub nii nagu ta käitub.

Teades, milline on suhtluspartnerile omane käitumisstiil, saame teadlikult valida sobiva viisi temaga suhtlemiseks. Selleks, et edukalt suhelda, suurepäraseid meeskondlikke tulemusi saavutada, ei pea me olema sarnased. Me peame oskama erinevustega arvestada ja neid ära kasutada.

DiSC käitumisprofiilist tulenevad 4 erinevat käitumisstiili – domineeriv, sotsiaalne, stabiilne ja analüüsiv. Kõigile neile on omased teatud käitumisviisid, mis on silmale näha ja kõrvale kuulda. Käitumine on see, mis paistab välja. See, mida inimene tunneb või mõtleb, väljendub tema tihti käitumises.

Mõned näited. Sotsiaalse käitumisstiiliga inimene naudib tähelepanu, ta soovib olla otsustajate ringis, mõjutada kaaslasi ning saada tunnustust. Tema suurimaks hirmuks on jääda tahaplaanile. Kui minu kolleegiks on kõrge sotsiaalse käitumisstiiliga inimene, siis saavutan temaga hea koostöö läbi suhtlemise, kaasamine ja tunnustamise. Seevastu analüüsiva käitumisstiiliga inimese jaoks ei oma suhtlemine ja tähelepanu temale väärtust. Tema soovib fakte, andmeid, aega analüüsiks, põhjalikkust. Tema suurimaks hirmuks on vead ja seeläbi tulemuse kvaliteedi langus. Temaga saavutan parima koostöö, kui ma ei keskendu niivõrd suhtlemisele, kui konkreetsusele ja korrektsusele info osas. Kui tema peab jõudma üksi otsuseni, siis see võib väga kaua aega võtta. Vahel võib see osutuda piiravaks teguriks -kui ei ole aega, on vaja kiireid otsuseid ja kiiret tegutsemist.

DiSCi teadmisest on väga palju praktilist kasu ka müügikäitumises. Kui kliendiks on kõrge domineeriva käitumisstiiliga inimene, kelle esmaseks vajaduseks on kontrolli omamine, otsustamisvõimalus ja ta on kiire tegutseja, siis on mõistlik sellega arvestada. Ta peab saama küsida, oma arvamust avaldada ja pakkumised temale peavad olema pigem lühikesed, konkreetsed. Stabiilse käitumisstiiliga inimese jaoks on oluline väga hea koostöö, stabiilsus ja head suhted. Kui kliendiks on stabiilse käitumisstiiliga inimene, siis tema hindab pikaajalist koostööd ja et ta saaks oma partneri peale kindel olla. Ta soovib, et koostööga oleksid kõik rahul.

Olen läbi viinud palju meeskonnakoolitusi, mis on üles ehitatud DiSC mudelile. Koolitusel õpivad osalejad DiSCi mudelit põhjalikumalt tundma ja iga osaleja saab enda profiili. Teades iseenda käitumist, saame seda vastavalt vajadusele kohandada oma suhtlemispartnerile. Koolitusel jagavad meeskonnaliikmed iseenda profiile oma kolleegidega. Tekib suurem teineteisemõistmine – saadakse aru, miks üks või teine just nii käitub.

DiSCi teadmine on väga praktiline – läbi DISCi rakendamise muutub suhtlemine meeskonnas efektiivsemaks, kliendisuhted on tulemuslikumad ja eraelulised suhted saavad uue kvaliteedi.

Tutvu DiSC käitumisprofiiliga.


Loe veel:

Kuidas arenguvestlustest meeskondlik eesmärk teha?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.