Juhi 30 minuti vestlus

Personaliotsing pakub ikka toredaid kohtumisi ja 2 tunnise tööintervjuu ajal saan sageli ka ise targemaks.

Selle teema sain kandidaadilt, kui küsisin tema kogemuse kohta – kuidas hoida pidevas ajasurves töötades suhtlemist oma alluvatega piisavana, et olulised probleemid ja võimalused ei jääks märkamata.

Tema kogemus oli selline: ta oli igaks nädalaks planeerinud 30 minutit igale alluvale. Tavaliselt on juhil 5-8 otsest alluvat, selle aja peab leidma. See kohtumine ei jää mitte kunagi ära. Seda nihutas ta vaid siis, kui oli väliskomandeeringus. Siis lepiti kokku teine aeg. Kindlasti oli see silmast silma rääkimine, kui oli pikem komandeering, siis Skype vestlus. Ta rõhutas, et oluline oli inimest näha. See, kuidas inimene räägib, ütleb rohkem kui sõnad, mida ta ütleb.

30 minutit jagunes suures plaanis kaheks – algul rääkis alluv kõigest, mis tema jaoks oli sel nädalal olnud olulist. See puudutas nii tööga toimetulekut, koostööd töökaaslastega, klientidega, tema enda alluvatega. Alluv rääkis nii õnnestumistest kui probleemidest, raskustest. Siis on koht küsida, kuidas ta plaanib lahendada, edasi liikuda, toime tulla. Kui vaja, pakkuda tuge ja abi. Kindlasti toetada ja tunnustada, see annab jaksu. Ja siis oli aeg juhil rääkida – millised on tema plaanid järgmiseks nädalaks, mis on kiiret/uut tulemas, milline on juhi enda vaade kuuldule.

Soovisin seda kogemust kindlasti jagada, sest ettevõtted planeerivad sügiseks arenguvestlusi. Ja ikka on samad jutud – no mis see üks kord aastas rääkimist annab. Ei annagi. Juht peab oma töötajatega pidevalt rääkima. Kuid aastas kord tehakse üldine kokkuvõte ja seatakse suuremad eesmärgid. Just iganädalased vestlused aitavad neid eesmärke saavutada.


Loe veel:

Milline on hea juht?
Kas suhtlemisoskus on õpitav või jumala and?

*pilt pärineb www.dreamstime.com

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).