Kandideeri Peresõbraliku tööandja märgisele!

Olles oma klientidele  partneriks uute töötajate värbamisel, puutume igapäevaselt kokku ettevõtete mainega. On ettevõtteid, kuhu uute töötajate leidmine on lihtne – nende tuntus tööjõuturul on positiivne, see toob konkursile talente ja tipptegijaid. Üheks võimaluseks oma mainet kujundada on osaleda Peresõbraliku tööandja märgise taotlemisel.

Peresõbraliku tööandja märgise programm
Peresõbraliku tööandja märgis tõendab, et tööandja hoolib oma töötajaskonnast ning hindab tema soove ja vajadusi töö- ja pereelu ühildamisel ning on selle jaoks muutnud oma organisatsioonikultuuri pere- ja töötajasõbralikumaks.

Peresõbralikud meetmed mõjutavad positiivselt töötajate töö- ja pereelu ühildamist ning tööandja enda konkurentsivõimelisuse kasvu ning võib omada pikaajalist positiivset mõju ühiskonnale laiemalt.

Mis on peresõbraliku tööandja märgise mudel?

Peresõbraliku tööandja märgise mudel on mitme-etapiline hindamis- ja konsulteerimisprotsess, kus vaadatakse üle tööandja võimalused ja töötajate ootused ning vastavalt ootustele ja soovidele pannakse kokku plaan ning rakendatakse vastavaid pere- ja töötajasõbralikkust soodustavaid meetmeid.

Mida märgis ettevõttele annab?

Programmi kõige suuremaks eesmärgiks on, et töötajad oleksid õnnelikud ning et juhid oskaksid neid juhtida. Programmis osalemine paneb ettevõtteid mõtlema selle üle, mis tundega inimene hommikul tööle tuleb. Kui töötajal on hea olla, siis see on otseselt seotud ettevõtte ärilise edukusega. Õnnelikud
töötajad on kõige paremad ettevõtte brändi saadikud. Programmi tegevuste mõjul väheneb tööstress, töölt lahkumine on viidud miinimumini, tööõnnetuste arv väheneb, paraneb töötajate tervis ning kasvab töötajate produktiivsus. Programm pakub ka erinevaid koolitusi märgist taotlevatele ettevõtetele, nt brändingu, tööõnne, personaliuuringute jms teemadel. Samuti pakutakse osalejatele võrgustikku – sarnaselt mõtlevad organisatsioonid, üritustel kohtumine, parima praktika teabe vahetamine ning miks mitte ka teineteise koolitamine väljatöötatud ning toimivate lahenduste osas.

Tutvu peresõbraliku tööandja märgise programmiga siin!

Loe veel:

Milline on hea juht?

Kuidas siis talente hoida?

 

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).