Kas ehitussektoris on lojaalsust?

Viimasel aastal on meil olnud märgatavalt suurem värbamiste maht just ehitussektorisse – objektijuhtide, projektijuhtide ja erinevate valdkondade inseneride otsingud on meil pidevalt töös. Ühelt poolt on see seotud ilmselge ehitusbuumiga – et kõik projektid ellu viia, ongi vaja uusi töötajaid. Teisalt aga on meie klientidel ikka mureks, et töötajad ei püsi, puudub lojaalsus tööandjale.

Jätan sel korral kõrvale tõelise palgaralli, tavaliselt on parem palgapakkumine ikkagi see, mis tööandjat vahetama paneb. Pigem toetan juhte, kes palkade kasvul silma peal hoiavad ja kindlat joont peavad – kõrgem palk saab tulla kas efektiivsemast tööst või kliendi taskust.

Tänapäeval ollakse üldiselt lojaalsemad oma karjäärile kui ettevõttele. Kui enamus ettevõtteid saavad „meie“ tunde loomisega töötajaid läbi inimlike suhete ettevõttega siduda, siis ehituses toimub tegelik töö „objektil“. Igapäevased inimlikud kontaktid ei toimu mitte ettevõtte kontoris vaid töömaal. Iga hoone valmimiseks luuakse uus meeskond, kuhu kuuluvad lisaks peatöövõtjale paljud alltöövõtjad. Kõige tähtsam on, mis toimub seal – kuidas suudetakse graafikus püsida, korralikku kvaliteeti tagada ja valmis ehitada maja, mida endalgi hea vaadata. See töö on pingeline ja nõuab lisaks ehitusalastele teadmistele pingetega toimetuleku võimet ning suurpäraseid suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi. Kui alltöövõtjatega suhelda ei oska, nad järgmisel korral sinuga koostööd ei tee – nii lihtne see ongi, sest headest töömeestest on veel kõige suurem puudus.

Aastaid tagasi pöördus minu poole ühe ettevõtte juht, kellel oli mureks, et mehed ei oska lisatööde eest raha küsida ja objektil konkreetseid kokkuleppeid teha. Sellest kasvas välja pikaaegne koostöö, milles lisaks ametijuhendite koostamisele ja töökorralduse analüüsile oli väga oluline roll koolitustel. Igast koolitusest kasvas järgmine: enesekehtestamisoskused, konfliktiolukordade ennetamine ja lahendamine, erimeelsuste ületamine alluvate/koostööpartnerite vahel, stressijuhtimine, delegeerimine, ajajuhtimine. Ilmselt oli neid teemasid veel, see polegi praegu oluline. Minu jaoks andis mõtlemisainet hoopis see, kuidas töövälised regulaarsed mõtestatud kohtumised liitsid töötajaid. Vaatamata sellele, et tööpäevadel olid nad enamasti erinevatel objektidel. Lisaks käisid nad kord nädalas koos palli mängimas ja tegid ka aastas kord koos mõne väljasõidu.

Ettevõte kandis ka oma töötajate töövahendite eest hästi hoolt, võeti kasutusele kaasaegsed projektijuhtimise ja eelarvestamise tarkvarad. Kunagi polnud õigus kõrgemal positsioonil oleval juhil vaid sellel, kellel olid paremad argumendid.

Enam-vähem sama meeskond on edukalt koos töötanud üle 20 aasta. Kõikidele on pakkumisi tehtud, mõni on läinud ja tagasi tulnud. Mõnel mehel töötab poeg samas ettevõttes. On lisandunud uusi töötajaid – nende juurde tahetakse tulla.

Aastatega on loodud väga tugev „meie“ tunne, kus igaühel on oluline roll, igaühe arvamus on ära kuulatud ja sellega ka arvestatakse – kõik see hoiab töötajaid koos. See on nagu teine perekond, sõpruskond, mõttekaaslased. Niisuguse kultuuriga ettevõttest niisama minema ei minda. On hea, et nad on saanud ka põnevaid hooneid ehitada – just see on ehitusvaldkonnas üks tõsiselt võetavamaid motivaatoreid.

Kui investeerid oma töötajate arendamisse, investeerid ka meeskonnatunde tekkimisse. Võib juhtuda, et juba sellest piisab, et sa ei pea kulutama aega ja raha uute töötajate värbamisse ega palgaralliga kaasa tormama. Hea tulemustasude süsteem annab võimaluse niigi korralikku palka maksta.


Loe veel:

Meeskonnakoolitusel ühtset meeskonda luues
Kuidas siis talente hoida?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).