Kas introvert või ekstravert?

Isiksus mõjutab meie elutee igat sammu. Üks olulisemaid
selles on, kus sa paikned introvertsuse-ekstravertsuse skaalal. Ka meie oma
büroos kasutame kandidaatide hindamisel isiksuse testi ja pöörame tähelepanu
sellele, kas inimene on rohkem ekstravert või introvert. Kuid see pole sugugi
ainuke ja määrav isiksuse omadus, mis töötaja palkamisel oluline on. Meie
silmis on see ikkagi kombinatsioon tema sihikindlusest, avatusest,
motivatsioonist, võimekusest.

Susan Cain kirjutab oma raamatus „Vaikne jõud“: „ Me elame
ekstravertide riigina… Paljud introverdid teesklevad, nagu oleksid nad
ekstraverdid…. Me elame väärtuste süsteemiga, kus on ekstravertsuse ideaal –
see on üleüldine uskumus, et ideaalne indiviid on seltskondlik alfa, kes tunneb
end mugavalt tähelepanu keskpunktis olles. Arhetüüpne ekstravert eelistab
tegevust mõtisklemisele, riskimist hoiatuste kuulda võtmisele, kindelolekut
kahtlemisele. Ta pooldab kiireid otsuseid, isegi kui oht on eksida. Ta töötab
suurepäraselt meeskonnas ja on rühmas seltskondlik.“ Järgnevalt refereeringi
Susan Caini raamatut ning lisan juurde omad vaatenurgad, sest nii must-valgelt
ei saa seda teemat käsitleda.

Kui kohtume jutuka inimesega, edeneb suhtlemine ju ladusalt.
Nii jätab jutukas tavaliselt nutikama, pädevama mulje. Ka mõjub kiire jututempo
kui asjatundlikkuse näitaja – kui rääkija on veenev, ei kahtle me tema jutus.
Introvertsed seevastu võtavad vastamiseks aega, sest neile omaselt mõtlevad nad
läbi, mida ja kuidas öelda. Aeglane kõnetempo võib eksitada ja panna arvama, et
sellel on seos selle inimese vaimse võimekusega. Taibukas räägib ju kiiresti!
Oma kogemusest teame, et vaimse võimekuse testides annavad kõrgeid ja madalaid
tulemusi nii ekstravertsed kui introvertsed kandidaadid. Tegelikult ei ole
otsest seost vaimsel võimekusel ja temperamendi tüübil.

Vaadakem introvertide saavutusi: gravitatsiooniteooria,
relatiivsusteooria, Google, Harry Potter, …
Selleks, et luua, on vaja süveneda, mõtiskleda, eemalduda välisest
mürast. Meie väga armastatud helilooja Arvo Pärt tunneb silmnähtavalt
kohmetust, kui peab avalikkuse ees esinema. Paljud loojad on kinnitanud, et
suhtlemine võtab ära energia ja jõu ning takistab keskendumist. Nii võib küll
olla, et loojad, teadlased, paljud
arstid on pigem introverdid. Nad on vaikselt süvenejad, naudivad võimalust
töötada pigem omaette. Arstidele heidetakse ette vähest suhtlemist – samas on
paljud tippkirurgid tagasihoidliku suhtlemisvalmidusega, nende operatsioonid on
aga filigraanselt tehtud. Samaaegselt pole võimalik olla avatud suhtleja ja
detailidesse süveneja. Kui sageli aga personalivärbamisel seda oodatakse!

Introvertidel on kindlasti ka oma eelised läbirääkimistel –
nad räägivad vähe ja kuulavad palju. Kui midagi ütlevad, on see läbi mõeldud ja
lühidalt esitatud. Lisaks on introvertidele omane esitada palju küsimusi – nii
saavad nad oma partneri kohta ka palju teada. Kui nad valdavad teemat ja
oskavad oma seisukohad enesekindlalt esitada, on neil palju suuremad eelised
kui kiiretel ja jutukatel ekstravertidel, kellel detailid jäävad sageli
märkamata. Seda kõike vaid siis, kui introvert loob läbirääkimisteks vajaliku
usaldusliku õhkkonna, pöörab teadlikult suhtlemisele tähelepanu. Ja
ekstravertne võib end treenida kuulamisele, teadlikult põhjalikult kohtumisteks
valmistuda. Nii ei sõltu edukus mitte temperamendi tüübist, vaid pigem
teadlikust enesearengust. Olles ise väga
ekstravertne inimene, häälestun ma teadlikult süvenemist ja detailidega
tegelemist nõudvatesse ülesannetesse.


Introverdid ja ekstraverdid töötavad erinevalt. Introverdid
töötavad sageli aeglasemalt, neile meeldib keskenduda ühele asjale korraga ning
seetõttu on neile omane hea keskendumisvõime. Ekstraverdid võtavad saadud
ülesanded kiiresti käsile, langetavad kiireid (mõnikord läbi mõtlematuid)
otsuseid ning neile meeldib mitme asjaga korraga tegelda. Just seetõttu on
tänapäeva kiire elutempo ja muutunud oludega kergem toime tulla ekstravertidel.
Ka on järjest enam meeskonnatööd, rahvusvahelist koostööd – avatud
koostöösuhteid loomata on keeruline edu saavutada. Meie kaasaeg nõuab
rööprähklemist, kiiret tempot, valmisolekut ümber lülituda ühelt inimeselt
teisele, ühelt probleemilt teisele. Introvertidel on oluliselt raskem kõige
sellega toime tulla.

Ekstraverdid kalduvad olema esiletükkivad ja domineerivad
ning neil on suur vajadus seltskonna järele. Nad mõtlevad valjusti ja käigu
pealt, eelistades rääkimist kuulamisele. Introvertidel võivad olla väga head
sotsiaalsed oskused nad võivad nautida koosviibimisi ja ärikohtumisi. Kuid siis
nad vajavad aega omaette olemiseks. Nendega ei saa rääkida lobajuttu, küll aga
saab minna sügavuti. Introvertsus ei tähenda hirmu suhtlemise eest, pigem
näitab see vajadust väiksemate stiimulite järele. Introvertne inimene peaks
teadlikult valima töö ja keskkonna, mis võimaldavad nii suhtlemist kui
võimalust olla omaette.

Kui mõtlen nüüd sellele, et paljud inimesed töötavad avatud
kontorites – see on kindlasti introvertsetele inimestele väga raske. Kui ühes
ruumis on koos väga erinevad inimesed, väsitavad nad teineteist. Erinevad
tööstiilid, -tempo ja vajadus sotsiaalsete kontaktide järele tekitavad
omavahelisi pingeid ja konflikte ning see kulutab nii tööaega kui inimeste
energiat.  Päeva lõpuks on kõik inimesed
välisest „mürast“ väsinud, eriti on seda aga introverdid.

Introvertide jaoks on väga oluline omandada tööks vajalikud suhtlemisoskused
– need on ju õpitavad nagu seda on rattasõit või ujumine. Paraku on see neile
pingutust nõudev ja just sel põhjusel ka loobutakse enda arendamisest. Kui peamiselt
olen seisukohal, et arendada tuleks tugevusi, et saada tõeliselt omal alal
edukaks, siis siinkohal on asjakohane minu seisukoht, et arendada tuleks neid
nõrkusi, mis takistavad tugevuste realiseerimist. Just kinnisus, vähene
suhtlemisvalmidus, oskamatus luua kontakti ja avatult vajalikel teemadel
arutada on pajude introvertide jaoks tõelise edu saavutamisel takistuseks.

Meie teame, et introvertide intervjuuerimiseks tuleb
varuda rohkem aega. Kuidas aga mõjutada värbamisel tööandjat, et ta esmamulje
põhjal väiksema jutuga introverdi asemel kindlalt avatud ja jutukat ekstraverti
ei eelistaks? Töötaja valikul otsustatakse kohtumisel tekkinud inimliku
kontakti järgi. Ekstravertidel on siin selged eelised.

Loe veel:
Mina kaitsemehhanismid – tasub teada

Korduvad käitumismustrid

Kas peame konflikte vältima?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).