Kas, kuna ja kuidas väärtustest rääkida?


 • Kui küsida inimeste väärtuste
  kohta, siis tavaliselt ollakse vastamisel kimbatuses.

 • Kui küsida ettevõtte väärtuste
  kohta, siis reeglina peetakse neid kusagil kõrgemal positsioonil välja mõeldud loosungiteks,
  millel igapäevaeluga palju ühist ei ole.

Olen seisukohal, et oma väärtuste teadvustamine aitab ellu selgust luua
ning ettevõtte väärtused peavad olema kõikide jaoks arusaadavad ning üheselt
mõistetavad, sest muidu on keeruline toimivat meeskonda luua.

Väärtused on inimeste sügavad seesmised veendumused, kuidas on õige
käituda, kust läheb hea/halva, ausa/vale piir. Enamasti on need teadvustamata –
meie jaoks lihtsalt on nii. Väärtused on täiskasvanueaks välja kujunenud ja
nende muutmine kellegi teise poolt ei ole võimalik. Inimene muudab oma väärtusi
valdavalt sügavaid kriise läbi elades. Selle kohta võime sageli lugeda, et
peale rasket haigust, õnnetust, jm. muutis inimene oma suhtumist sellesse, mis
tema jaoks oluline on.

Ettevõtte väärtused annavad võimaluse omavahel kokkuleppida – kuidas
meie ettevõttes käitutakse. Inimene ei pruugi enda väärtustes muudatust teha,
küll aga peab ta arvestama ettevõtte väärtustega.

Seepärast
tuleb väärtustest rääkida:

 • uue inimese valikul. Kui ka valime oskuste ja teadmiste järgi, siis
  hiljem põrkume suhtumise ja käitumise pärast. Kui väärtused ei klapi, ei saa ka
  koostöö edeneda.

 • uue töötaja esimesel tööpäeval. See on juhi ja uue alluva tõsine
  jutuajamine sellest, kuidas  meeskonnas
  töösse suhtutakse, erimeelsusi ületatakse, koostööd tehakse. Kui töösuhte algul
  jääb see tegemata, on seda hiljem väga keeruline teha. Inimene on kohal oma
  väärtustega ja eeldab, et ka teised sel moel käituvad.

 • muudatuste ajal – kui muutub struktuur, muutuvad tööülesanded,
  omanikud, jne., siis püsima peavad jääma peamised väärtused. Need annavad
  inimestele kindlustunde – nii väga vajatakse teadmist, et on midagi, millele
  toetuda. Kui omanike muutmisel muutuvad ka väärtused, laguneb tavaliselt
  meeskond.

 • kui tööle tuleb uus juht – ta peab mõistma, milliste põhimõtete
  järgi seni on harjutud käituma. Kui ta soovib selles midagi muuta, on vaja
  sellest kindlasti ka rääkida. Kui uus juht saavutab peamistes väärtustes
  töötajatega kokkuleppe, võetakse ta ka kergemini omaks ning koostöö sujub
  kiiremini.

 • kui on tekkinud konfliktid, alaliidud, keegi on sattunud patuoina rolli
  – väärtustest rääkimine aitab suhteid korrastada, ühtset arusaama luua ning
  kokkuleppeid sõlmida – meil lahendatakse erimeelsusi just sellisel moel,
  koostööks on vaja suhelda kõikide inimestega ja kellegi alavääristamine meie
  meeskonda ei sobi.

Väärtustest rääkimisel on väga hea tuua näiteid käitumisest,
kuidas see väärtus väljendub. Kui öelda üks sõna, siis inimesed annavad sellele
erinevaid tähendusi. Kui öelda, et meil on oluline pühendumine, siis sellele
annab igaüks just sellise tähenduse, nagu tema sellest aru saab. Kui aga
rääkida juurde, kuna ja kuidas pühendumine väljendub, muutub see väärtus juba
arusaadavamaks. Väärtustest rääkimisel ei tohiks näidata slaide, vaid juht
peaks avama oma ootusi, soove, põhimõtteid – kuidas ta oma meeskonda käitumas
soovib näha. Kui juht jääb formaalseks, jäävad ka väärtused formaalseks. 

Väga hea on aasta algul mõelda, millele me sel aastal peame
eriti tähelepanu pöörama. Kuidas peame suhtlema omavahel, et koostöö edeneks,
kuidas käitume klientide ja koostööpartneritega.

Nii võiks uue aasta algul juht väärtustest rääkides avada
oma sisemist sügavat tunde- ja mõttemaailma. Et meeskond oleks temaga ja suund
oleks õige.

Head väärtuslikku uut aastat!

Loe veel:

Mis motiveerib erineva põlvkonna inimesi?

Usu küsimus

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).