personaliotsing

Kas valida töötajaid ise või tellida teenus?

Viimasel ajal on olnud mitmeid telefonikõnesid, kus ettevõtte valdkonnajuht on silmitsi olukorraga, kus välja on kuulutatud konkurss, inimesed on saatnud oma CV-d ja tema tunneb, et valida ei oska. Kas saate aidata? Olen aru saanud, et on kindlad eelhoiakud, mis teevad personalifirmaga koostöö alustamise esialgu keeruliseks. Toon välja siin neist mõned:

Me oleme alati ju ise valinud

Kui see on alati nii olnud, peab olema tõsine argument, kui hakatakse personalifirmaga läbirääkimisi pidama. Enamasti tulenevad põhjused ajast või siis on tehtud valesid valikuid.

On kahetsusväärne, kui kandideerija ei saa konkursi kontaktisikuga ühendust kuulutuses toodud telefoninumbril. Seda tõlgendatakse sageli kui tööandjapoolset ükskõikset suhtumist. Nii jääb tööandja tugevamatest kandideerijatest ilma, nad ei hakka korduvalt helistama. Järelikult ei tohiks kuulutusse panna telefoninumbrit või tasuks kaaluda konkursi käivitamine ja kandidaatidega suhtlemine tellida personalifirmalt.

Lisaks tuleb mõelda, kas on aega vestlusi korralikult läbi viia ja oskust nende põhjal otsuseid langetada. Lihtsamate ametite puhul pole valik keeruline, pigem eelvalik – kellega üldse kohtuda, sest kandideerijaid on palju. Juhtide valikul on vestlused enamus meeldivad, sageli jääb õhku küsimus – kes siis on juhina tugevam? Selleks on vaja osata vestlust läbi viia. Ka seda saab personalifirmalt eraldi tellida – 2 – 3 lõppkandidaadi hindamine on meie klientide hulgas väga populaarne.

Kergemini sünnib personalifirma kaasamise otsus, kui valikuga on eksitud. Siis on selge, et ise ei oska.

Neil läheb nii kaua aega

On tõsi, et valikuprotsess võtab aega kuu-poolteist. Paar nädalat kandidaatide leidmiseks, paar nädalat nende hindamiseks. Kui kandidaate on rohkem või on tegemist tippjuhi konkursiga, kus sageli ka paar intervjuud, on aeg pikem. Kas ise jõutakse kiiremini tulemuseni? Enamasti mitte.

See on nii kallis

Personalivaliku teenus on käsitöö, seda oskavad teha tippspetsialistid, seepärast ei saa see tõepoolest olla väga odav. Milline on otsingu hind ja mida selle raha eest saab – seda võiksite päris julgelt personalifirmadest küsida. Pakkumised ja töö põhimõtted on teenusepakkujatel erinevad. Nii saate juba ise otsustada, milline personalifirma pakub just Teile sobivaimat teenust. Soovitan alati konsultandiga enne konkurssi algust kohtuda. See on töö, kus peab olema omavaheline usaldus. Et tellijana saate konsultandile rääkida kõigest, mis antud ametikohta puudutab. Väga hea, kui konsultant on valmis Teie juurde tulema – see näitab kui tõsiselt ta seda otsingut võtab.

Ma ei taha et minu eest ära valitakse

Tegelikult töötab personalikonsultant ikka Teie antud kriteeriumide järgi. Kui olete kohtunud ja tutvunud, siis ta juba mõistab paremini, mis on veel tähtis peale diplomi ja keelteoskuse. Kui konsultant mõistab Teie äri ja Teie meeskonda, oskab ta juba Teie heaks tööd teha. Kuid lõppvaliku teete alati ise – seda enamasti 2-4 kandidaadi hulgast. Ja kui nende hulgas sobivat ei ole, algab otsing algusest peale. Kuni leiate oma.

Õigeks valikuks on vaja nii aega kui oskusi. Kui puudub neist üks, on mõistlik kaaluda partneri otsimist.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).