Kuidas coaching edasi aitab liikuda?

Möödunud aastal otsiti coachingu asemele uut sõna ja leitigi – kootsing. Kahjuks tunnistati see aasta lõpul kõige koledamaks sõnaks, nii ta unarusse on jäänudki. Kuid see ei vähenda põrmugi meetodi enda mõjusust. Kuna sügisel ikka mõeldakse enda arendamisele, valitakse koolitusi ja koolitajaid, siis soovitan kaaluda ka coachingu võimalusi.

Coaching on arengu nõustamine, kus coach aitab süstmeeseid küsimusi esitades coacheel endas suuremale selgusele jõuda ja läbimõeldud tegevusplaan teha.

Sageli on inimeste eesmärgid ebamäärased ja need tulevad teiste tahtmistest. Kui sa teed midagi, mida ise väga ei taha, siis tõenäoliselt leiad palju põhjusi mitte tegemiseks. Eesmärk peab sulle endale oluline ja väärtuslik olema. Coahing algab sellise eesmärgi sõnastamises, mida inimene ise soovib oma elus saavutada.

Seejärel analüüsitakse praegust olukorda:

 • Kuidas kirjeldad oma praegust olukorda?
 • Mis on võtmeküsimus selles olukorras?
 • Mida oled juba teinud olukorra lahendamiseks?
 • Mis on praeguses olukorras hästi?
 • Kes on kõige olulisemad mõjutajad selles olukorras?
 • Keda see olukord veel mõjutab?
 • Kui palju saad ise soovitud lõpptulemust mõjutada?
 • Kes veel ja kuidas mõjutavad lõpptulemust?
 • Missugused ressursid on sul kasutada (oskused, aeg, isiklik tahe, raha, toetajad, jne)?

Kui ressursid piiratud:

 • mida saad nendes võimalustes teha?
 • kuidas saad ressursse (oskusi, aega, raha, toetajaid) juurde?
 • kui on vaja oskusi juurde – kuidas saad arendada … oskusi (raamatud, koolitused, mentorlus, eeskuju, harjutamine)

Hinnates reaalset olukorda ja oma võimalusi muudatuste tegemiseks on pilt juba selgem. Saad aru, kus sa praegu juba oled.

Nüüd on aeg mõelda võimalustele – millised on sinu võimalused eesmärgini jõuda? Siis aitab kindlasti ideedega ka coach kaasa – pakub kaalumiseks erinevaid mõtteid. Oluline on see, et coachingul ei ütle sulle keegi, mida sa tegema pead. Sina ise oled ekspert oma elu olulistes küsimustes. Küll aga erinevaid võimalusi kaaludes saab selgeks – mida neist sa kasutada tahad ja saad. Üksi omaette mõeldes jääb inimene sageli raamidesse, coach aitab neid piire laiendada ja pakub kaalumiseks laiemat vaadet.

Seejärel on lihtne juba oma järgmised sammud läbi mõelda:

 • Missugused väljakäidud võimalustest tahad ellu viia?
 • Millal seda teed? Tegevusplaan üksikute sammude ja tähtaegadega.
 • Milliste kriteeriumite ja mõõdikute abil hindad enda õnnestumist?
 • Kas on mingeid sisemisi piiranguid, mis takistavad selle asja teokstegemist?


– Kui eneseusk piirab – tegele eneseusu suurendamisega,
– kui oskused – tegevusplaan oskuste arendamiseks, õppimiseks,
– kui tahe – tegele tahtega

Tundub lihtne? GROW mudel, mida coachingus kasutatakse, aitab tõesti selgust luua ja kogenud coach oma süsteemsete küsimustega aitab võimalustele ja eesmärkidele selgemalt mõelda.

Minu arvates eristab edukaid inimesi vähem edukatest see, et edukad mõtlevad, näevad võimalusi ja teevad ära. Vähem edukad analüüsivad vähe, leiavad takistusi ja head plaanid jäävadki juttudeks.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).