Kuidas oma eesmärgid tegelikult ellu viia?

Aasta algul mõtlevad paljud – mida tahan saavutada, kuhu jõuda? Mida peaksin aasta jooksul korda saatma, et ma saaksin öelda – aasta on korda läinud.

Väga sageli antakse aastale hinnang selle järgi, kas midagi halba juhtus või mitte. Kellegi tervis halvenes, keegi lahkus meie hulgast – päris kindlasti paneb see pitseri kogu aastale. Tugevaid negatiivseid emotsioone kogedes unustame muu.

Kui sa ei tea, kuhu oled teel, siis pole ka kohale jõudmise tunnet. Seepärast on väga kasulik mõelda kõikidele oma elu olulistele valdkondadele – tervis, finantsid, suhted sõprade ja pereliikmetega, töö, isiklik areng, jne. Need kaardistada ja hinnata – kuivõrd ma nendega rahul olen. Ning milline on valdkond, millesse aega ja energiat pühendades saavutan muutused ka teistes olulistes valdkondades. Või teha valik – mis on järgmisel aastal minu jaoks kõige olulisem, mida soovin arendada, paremaks muuta.

Kui fookus on paigas, saad juba mõelda, millised on need sammud, mida selle saavutamiseks astud. Võid oma eesmärgi jagada väikesteks sammudeks, võtta seda kui projekti. Seejärel planeeri tegevused, mida oma eesmärgi saavutamiseks teed, kalendrisse. Sa soovid muuta paremaks suhteid mõne olulise inimesega? Mis on need asjad, mida võiksite koos teha? Mis on vaja selgeks rääkida? Milliseid kokkuleppeid vajate, et läbisaamine paraneks? Mitte ükski asi pole põhjuseta, mitte miski ei muutu iseenesest.

Väga hea viis selleks on kasutada ajajoont. Kirjuta post-it´itele tegevused, mida pead oma eesmärgi saavutamiseks tegema. Kindlasti on seal ka mõned tegevused, mida pead kellegagi koos tegema. Pane post-it´id ajajoonele, kuupäevad juurde – ja hakka aga astuma!“

On üks oluline aspekt, mis määrab – kas hakkad oma plaani ellu viima või mitte. Eesmärkide saavutamine ei sõltu ajaplaneerimise oskusest. See sõltub sellest, kuivõrd oluline sinu eesmärk sinu jaoks tegelikult on. Sa hakkad liikuma selles suunas, kuhu poole sind tõmbab, mitte selles suunas, kuhu pead ennast tõukama. Kui saad mõistusega aru, et teatud muudatus on väga vajalik, kuid ometigi ei hakka sa mitte midagi selle saavutamiseks tegema, on vaja aru saada sisemistest tõrgetest. Millised on need hirmud, mis takistavad eesmärkide saavutamist? Edasi saad liikuda vaid siis, kui sisemised takistavad mõttemustrid on võidetud.

Üks väga võimas viis on nende eesmärkide kirjutamine. Veel parem on nende jagamine teistega – teistele kõva häälega antud lubadus on palju suurema jõuga, kui omaette vaikselt mõeldud mõte. Kui aga tõesti kuidagi liikuma ei saa, leia endale hea kuulaja ja küsimuste esitaja. Vahel on vaja oma mõtteid kõva häälega välja öelda. Ennast kuuldes saavad mõtted uue värvingu.

Ellu viid sa vaid neid eesmärke, mis on sinu jaoks tõepoolest olulised ja milleks oled emotsionaalselt valmis.

Kõige sagedamini jäävad uhked ideed realiseerimata inimlikust mugavusest ja laiskusest. Nii võib juhtuda, et aastatele tagasi vaadates tunned – tammud paigal. Justkui tahad muutusi, kuid mitte midagi selleks ei tee. Olles mugavustsoonis on raske end liikuma saada. Kui sa ise sellega rahul pole, võid leppida kokku kohtumised coachiga. Lahendustele suunatud küsimused aitavad ületada sisemised tõrked ja hilisem rahulolu oma saavutuste üle on kindlasti rõõmu pakkuv.

Leia alanud aastasse kasvõi üks oluline uus/parem asi, mis muudab sinu elu rõõmsamaks ja õnnelikumaks, mis suurendab sinu rahulolu iseendaga. Kui aastaga selle oma ellu lubad, saad aasta lõpul rahulolevalt nentida – oli hea aasta ….

Helget alanud aastat ja järjekindlust oma unistuste ellu viimisel!


Loe veel:

Tahan muutuda, aga hakkama ei saa
Prioriteedid paika!

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).