Meisterlik ajajuhtimine ja mõtlemise pausid

Ajajuhtimise koolitustel, mida aasta lõpul eriti palju telliti, oli keskmes küsimus „Kuidas suuta sama ajaga rohkem teha?“. Kuidas nii tööd korraldada, et inimesed suudaksid kõik ära teha. Ja veel hästi ja õigeaegselt. Esimesena on mul mõttes küsimus – kas asi on kalendri täitmises, aja surnuks löömises, tööpäeva väheses läbimõtlemises või
liigses töökoormuses?

Efektiivsus ei sõltu sellest, kui palju me pingutusi teeme, vaid sellest, kas me teeme õigeid pingutusi. Oma aja juhtimine on tegelikult teadlik iseenda juhtimine. Ei keskenduta asjadele ega ajale, vaid soovitud tulemuste saavutamisele.

Kui on uuritud edukate inimeste igapäevast ajakasutust, on leitud, et edukad inimesed on teadlikult oma eesmärkidele pühendunud, nad teavad, mida tahavad saavutada ja nende eesmärgid kajastuvad igapäevastes tegemistes. Ilma eesmärkideta on kerge lihtsalt minna vooluga kaasa, täita aega sellega, mida teised tahavad, hüpata ühelt ülesandelt teisele. Eesmärgid muutuvad ajas, nende täpsustamine on oluline osa enesejuhtimise protsessist.

Jagan efektiivse ajajuhtimise põhimõtteid, et saaksid iseendale mõeldes uuel aastal oma elu teadlikumalt juhtida.

  • Kooskõla, ühtsus ja terviklikkus sinu missiooni, rollide ja eesmärkide vahel

Sul on täita erinevaid rolle, kõikide nende jaoks peab olema koht sinu kalendris. Kui oled enesele teadvustanud, millist elu tahad elada ja kes inimesena olla, siis on sul ka prioriteedid paigas. Sageli ei mõelda pikaajalistele eesmärkidele – kuhu tahan jõuda aasta, kolme või viie pärast. Just see on väga oluline, et pikaajalised plaanidega seotud  tegevused oma päevadesse ära jagad. Kindlasti jäta sinna aega iseenda jaoks – hobid, harrastused, endaga kontaktis olemine – sa ei suuda kogu aeg anda, teadlikult on vaja hetki, mille võtad iseenda jaoks. Ilma süümepiinadeta. Nimeta seda kuidas tahad – kui pole aega mõelda, kuhu oled teel, kuidas siis tead, kas jooksed õiges suunas? Selleks, et inimene suudaks mõelda, on vaja lihtsalt olla, anda oma vaimule puhkust. Planeeri mõtlemise pausid oma päevadesse! Vahel mõni päev mõtlemiseks on väga tervistav …

  • Tasakaal

Efektiivne ajaplaneerimine peab aitama hoida elus tasakaalu niisuguste tähtsate valdkondade kui tervis, perekond, ametialane edukus ja isikliku arengu vahel. Edu ühes valdkonnas ei kompenseeri läbikukkumist teises valdkonnas. Tasakaalus olemist ei saa edasi lükata – nii nagu ei saa normaalset und või hingamist edasi lükata. Kui oled tasakaalu kaotanud, on teekond tagasi sama pikk, kui on olnud aeg, mil vaid jooksid ja pingutasid. Läbipõlemisest tuled välja sama kaua, kui oli tee sellesse seisundisse.

  • Keskendumine olulistele ja mittekiireloomulistele tegevustele

Efektiivne ajajuhtimine julgustab, motiveerib ja aitab sul kasutada aega nii, et sa tegeled pigem kriiside vältimise kui nende pingeritta seadmisega. Mõtle pikemalt ette, jaga suured ülesanded väiksemateks. Parim viis seda teha on korraldada oma elu nädalate kaupa. Tee ära enne, kui ülesanne „punasesse“ läheb. Võtmeküsimus ei ole ajakava prioriteetide määratlemises, vaid oma prioriteetide sättimises ajakavasse.

  • Inimlikkus eelkõige

Ajakavad peavad olema allutatud inimesele ja ajakavast kõrvalekaldumine ei peaks tekitama süütunnet. Kui on vaja aega võtta lähedase või kolleegi inimlikule toetamisele, on see hästi kasutatud aeg. Kui inimsuhted meie ümber on korras, on tagatud elukvaliteet. Muidugi ei mõtle ma praegu sellega liialdamist vaid ikka asjakohast käitumist. Kui laps helistab ja on haige, siis mängid ju oma päeva ümber ja viid ta koju? Kui kolleegil tööalaselt asjad ei edene ja ta küsib abi, võtad ju aja ja kuulad teda, mõtled temaga kaasa? Kõige halvem, mida juht saab teha, on öelda oma alluvatele, et mul pole sinu jaoks aega. Juhi kõige tähtsam töö on olla oma inimeste jaoks olemas, nii professionaalselt kui inimlikult. Sest tema tulemused tulevad läbi nende inimeste igapäevatöö.

  • Paindlikkus

Ajaplaneerimine on sinu abiline, mitte sinu peremees. See peab töötama sinu heaks, olema kohandatud sinu stiilile, vajadustele. Plaani, mida ei ole võimalik töö käigus muuta, ei olegi võimalik ellu viia. Kuid siiski ei tohi olulistele eesmärkide asemele valida hetkelisi mõnusaid suhtlemishetki. 

Kokkuvõtvalt saan öelda – teadlik ajaplaneerimine on ettevõtte töökultuuri osa. Kui mitte keegi ettevõtte juhtidest kalendrit ei täida ja ülesandeid kirja ei pane, siis tehakse ära see, mis juba põleb. Nii tundubki, et töö tegemine on tulekahjude kustutamine. See mõjub inimestele väga kurnavalt ja liigset pinget tekitavalt.

Veelgi keerulisem on, kui keegi väljastpoolt annab töötajale ebamõistlikud tähtajad ja kohusetundlik töötaja teeb ületunde, töötab nädalavahetustel. Jah, seda võib teha vahel, eriolukordades, kuid igapäevane töö ei saa olla eriolukord. Varem või hiljem töötajad lahkuvad. Pikka aega ülipikki tööpäevi tehes ei suudeta enam endas motivatsiooni leida. Inimene tahab tunda, et tema juhib oma elu, mitte et tähtajad määravad tema töö ja puhkeaja. Ka see võib olla ettevõtte teadlik poliitika – ära aetud hobused lastakse maha … Võetakse uus asemele, kui keegi on end musta auku töötanud. See muutub järjest raskemaks – uus põlvkond pole enam nõus vaid tööle pühenduma. Paljud neist on läbi lapsepõlve tundnud, et ema-isa jaoks on kõige tähtsam töö, alles siis, kui aega üle jääb, on nad lastele mõelnud …

Loe veel:

 

Prioriteedid paika! 

Läbipõlemine kutsehaiguseks

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).