Miks juhtimiskultuur nii oluline on?

Kogenud juhid räägivad, et pole enam põnevaid koolitusi, kus käia ja mida ettevõttesse tellida. Kuulates tööintervjuudel kandidaate, julgen öelda – meie juhid vajavad oskust iseenda emotsioone juhtida ja inimestega avatult suhelda. Iga juht peaks oskama öelda – miks ma seda tööd teen, millega ma inimesi sütitan. Kõrged eesmärgid panevad pingutama ja tekitavad juhtides soovi anda käske ja korraldusi ning kontrollida nende täitmist. Paraku on inimsuhetes nii, et mida enam oma alluvaid survestad, seda tugevamalt nad vastu panevad. Vastupanu tekitab omakorda soovi piitsa ja präänikut pakkuda, paraku ei vii see teekond kuhugi. Ainus, mis saavutatakse, on tublide inimeste lahkumine. Olla täna parem kui homme pole piisav selleks, et saada töötajate lojaalsust.

Ettevõtte maine on praegu, mil iga uue töötaja leidmine nõuab ettevõtte ja töökoha müüki, muutunud eriti tugevaks valuutaks. Maine ei ole mitte see, mida kodulehel ilusaid sõnu ritta pannes kirjutatakse. Maine loovad inimesed, kes ettevõttest tuttavatele räägivad. Negatiivne sõnum võimendub ja hakkab elama oma värvikat elu. Kui juhtkond mõistab, et nende arengut takistab halb maine, tuleb otsa vaadata juhtimiskultuurile.

Tuntud kõneleja ja menukate raamatute autor Simon Sinek on öelnud, et liidrid ei vastuta tulemuste eest, vaid inimeste eest, kes vastutavad tulemuste eest. Oma esinemises on ta öelnud, et eesmärk pole võtta tööle neid, kes vajavad tööd. Eesmärk on värvata neid, kes usuvad sama, mida sinagi. Kui sa juhina ei oska vastata küsimusele „Miks sinu meeskonnas ja just selles ettevõttes on hea töötada, siis miks peaks keegi soovima sinuga liituda?“

Võttes kedagi tööle tema oskuste pärast, töötab ta sinu juures raha pärast. Kuid töötaja, kes usub sama asja, mida sinagi, pühendub tööle südamega. Ehk peaksime oma tööpakkumistesse hakkama rohkem kirjutama sellest, mida oluliseks peame, mitte sellest, mida uus töötaja peab oskama? Oleme seda teinud ja julgeme soovitada. Selle asemel, et kutsuda tööle elektroonikatoodete koostajaid, kirjutasime kuulutusse „Sinu kätetööna sünnib valgus“.

Kui küsida, miks mõni projekt/ettevõte ebaõnnestub, tuuakse põhjuseks ebapiisav eelarve, valed inimesed või kehv turu olukord. Kui juhid teevad tööd pühendumusega ja usuvad sellesse, mida nad teevad, hakkavad sellesse uskuma ka teised. Juht peab oskama tööle tähenduse anda igaühe jaoks, kes tema meeskonnas on. Kui tehakse tööd selleks, et teenida kasumit ja suurendada omaniku rikkust, töötatakse vaid raha pärast. Palk ei seo kunagi inimesi nii, nagu ühine unistus, mille poole püüelda.

Kui räägid sellest, millesse usud, tõmbad ligi inimesi, kes usuvad sama asja. Sinu inimesed peavad tahtma olla sinuga koos nende endi pärast, mitte selle pärast, et ettevõttel on vaja töötajaid.

Et oma meeskonda liita, on vaja luua ühist unistust, tugevat „meie“ tunnet ja selget arusaama meie ühistest väärtustest. Kedagi ei kõneta väärtused kui lehvivad lipud. Juhid peavad oskama tõlkida väärtused käitumise keelde. Igaüks peaks mõistma, millist käitumist ja suhtumist temalt oodatakse. Soovitan alustada ettevõtte maine parandamist, ühise unistuse loomisest ja väärtustes kokku leppimisest. Mida tähendab koostöö tippjuhi, keskastme juhi ja töölise jaoks? Milles see väljendub?

Väärtused on juhtimiskultuuri alus. Iga juht peaks neist oma meeskonnale rääkida oskama mitte kui moraalijutlust pidades, vaid kui selget sõnumit jagades – mina usun sellesse, et sel viisil saame me oma tööst ühiselt rõõmu tunda. Iga uue töötaja vastuvõtmine võiks alata sellest, et lepime kokku väärtused, millest juhindume.

Väärtused aitavad juhtidel keerulistel hetkedel otsustada, kuidas käituda. Kuidas anda tagasisidet, lahendada erimeelsusi, olla konfliktides vahendajaks – need oskused on õpitavad nagu jalgrattasõit. Mõnel tulevad lihtsamalt, mõnel raskemalt. Ühistel meeskonnakoolitustel neid õppides luuaksegi ühist juhtimiskultuuri.

Ettevõtte juhtimiskultuur määrab selle, kuidas ettevõttes otsuseid ja kokkuleppeid tehakse, need kõikide töötajateni viiakse, töötajatesse suhtutakse ja seda suhtumist väljendatakse.


Loe veel:

Kõik algab juhist
Miks mõni firma aina uusi töötajaid otsib?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).