Miks mõni firma aina uusi töötajaid otsib?


Küllap on nii mõnegi ettevõtte pidevad samale ametikohale
kandideerima kutsuvad töökuulutused silma jäänud ja küsimusi tekitanud. Miks
nad jälle samale ametikohale inimest otsivad? Mis seal viga on? Vahel on sellised
ettevõtted oma otsingutega meieni jõudnud. Korduvad valed valikud on kulutanud hulga aega ja raha.

Vale sõnum kuulutuses

Personaliotsingu
kuulutuses olev info peab kõnetama õigeid inimesi. Seepärast soovitame mõelda
ka ametinimetuse peale – näiteks tähendab
 müügijuhi töö mõnes ettevõttes terve
meeskonna juhtimist ja teises iseseisvat müügi protsessi juhtimist. Kusjuures
enamus asju tuleb ise teha, abiks vahel assistent. Oleme olnud partneriks
ettevõttele, kelle töökuulutuses oli välja kuulutatud tootmisjuhi positsioon.
Tegelikkuses aga tuli vastutada kogu tehase toimimise eest. Meie soovitus oli
otsida tehase juhti. 

Kui
ametinimetusega polegi nii palju probleeme, siis suurem segadus tekib sobivale
kandidaadile esitatavate nõudmistega.
On välja kujunenud kindlad klišeed (nt. väga hea suhtlemisoskus), mis tundub
olevat kohustuslik kuulutuse osa. Kui soovite kindlasti kuulutuses kõiki oma
soove kandidaadi isikuomadustele ja oskustele välja tuua, siis tasub arvestada
– keegi ei pööra nendele liiga palju tähelepanu ja kandideerib vaatamata
sellele, et ta ehk pole väga hea suhtlemisoskusega. Inimesed ei hinda end
adekvaatselt – sageli hinnatakse end üle ja üsna tihti juhtub, et ollakse enda
suhtes liiga kriitiline. Pigem võiks mõelda sellele, kuidas neid omadusi
värbamisprotsessis ise hinnata. 

Kui
otsustate kirja panna tööülesanded,
siis soovitan arvestada – väljaspool ettevõtet olev inimene ei tea struktuuri ega
kujuta täpselt tööprotsesse ette. Kirjutage pigem üldiselt vastutusvaldkond
ning kohtumisel juba tutvustage ametijuhendit, struktuuri ja rääkige, kuidas teie ettevõttes tööülesanded on jagatud. 

See, et
pakute arenguvõimalusi ja sõbralikku kollektiivi, tundub ka olevat kohustuslik
kuulutuse osa. Väärtuspakkumine on
tõesti väga oluline, kuid soovitan seda täpsemalt sõnastada.
 

Kirjutage töökuulutusse pigem vähem, tooge
välja kõige olulisem ja pöörake tähelepanu kuulutuse kujundamisele.
See on
reklaam, mis peab pilku püüdma ja õigeid inimesi kõnetama. Töökuulutused
kujundavad ettevõtte välist kuvandit, nendega tasub vaeva näha. 

Valed valikud

Kandidaadid
näitavad kandideerides oma „pühapäeva palet“, sellest tuleb osata läbi vaadata.
Seepärast on hea kohtuda kandidaadiga mitmel korral, kasutada erinevaid
ülesandeid, teste ja ka hindamismeetodeid. Kui
tead, mis määrab edukuse, siis mõtle välja, kuidas seda inimeses üles leida.
Või siis tea, kuidas aru saada, et see inimeses puudu on.
 

Oskusi õpime
me läbi elu juurde. Mõne oskuse
puudumine pole nii kriitiline kui sobimatu motivatsioon või hoiakud. Kindlasti
on oluline mõista kandidaadi väärtusi ja nende sobivust organisatsiooni.
 

Oluliste
positsioonide puhul soovitan kindlasti ka mõnda testi kasutada – vaimne
võimekus ja isiksuse omadused ei muutu, neid on väga oluline värbamisel
arvestada.

 

Kehv juhtimiskvaliteet

Peamine
töökoha vahetuse põhjus on siiski halb juhtimine ja halvad suhted. Tavapäraselt
saavad juhiks tublimad töötajad, kuid inimeste juhtimist pole nad õppinud. Kui
me auto rooli ilma juhilubadeta inimest ei lase,
siis kuidas küll tuleme mõttele, et inimeste juhtimisega saab igaüks hakkama?
Sageli ei suuda ettevõte leida häid töötajaid, sest just head töötajad esitavad
oma juhtidele kõrgeid nõudmisi. Nad ootavad professionaalsust, kui seda ei ole,
hakkavad uut tööd otsima. Mida paremate oskustega töötaja su ettevõttes töötab,
seda kergem on tal uut töökohta leida. Alles jäävad need, kes end tööturul
kindlalt ei tunne ja seepärast ka nii julgelt ringi ei vaata 

Mida vähem
on inimene ettevõttes töötanud, seda nõrgem on tema emotsionaalne side
kolleegide ja klientidega. Tal on lihtsam lahkuda. Kui talle ei meeldi, kuidas
ettevõttes asjad käivad, hakkab ta ringi vaatama. 

Juhtide tagasihoidlikud oskused on saatuslikud
paljudele ettevõtetele. Odavam on juhte koolitada kui pidevalt uute inimeste
leidmisele aega, raha ja energiat kulutada. 

Loe veel: 

Kuidas uut töötajat meeskonda tuua?

Uusi töötajaid on järjest raskem leida – mis on juhtunud?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).