Milleks mulle täiskasvanu koolitaja kutse?

Kui hakkasin valmistuma kutse taotlemiseks, küsisid nii
mitmedki – milleks sulle kutse? Annab see midagi juurde? Teenid sa tänu sellele
rohkem? Kõikidele nendele küsimustele on aus vastus „ei“. Ma pole veel kogenud,
et koolitaja valikul oleks eelduseks kutse olemasolu. Veel vähem saaksin oma
koolituste eest tänu kutse olemasolule suuremat hinda küsida.  

Kutse taotlemine oli
põhimõtte küsimus

Soovisin oma pädevust hinnata ja ametlikult vormistada. Kui konverentsil tutvustatakse mind kui
„tippkoolitajat“, siis tahan tunda, et see pole reklaamitrikk vaid see vastab
ka tõele. Pean väga oluliseks, et koolitajate turg oleks korrastatud. Et
koolituste tellijatel oleks võimalus koolitaja valikul millelegi toetuda, peaksid
kõik koolitajad oma pädevust hindamiskomisjonil hinnata laskma.

Mulle on väidetud, et koolitust ei vii läbi kutsetunnistus, vaid
ikka koolitaja. Ega maja ehita ka tunnistus kutse omamise kohta, ikka selle
kutse omaja. Muidugi tänu oma teadmistele ja oskustele. Nii peetakse kutse
olemasolu ainumõeldavaks ja selgeks nõudeks nii ehituses kui ka muudes
„kõvades“ valdkondades. Oleme personaliotsinguid tehes erinevate
kutsestandarditega tutvunud, neile tuginedes koostanud ametijuhendeid ja kutse
olemasolu kontrollinud ka kandidaatidel.

Sama peaks olema ka koolitajatega. Selles töös on lisaks oskusele koolitust
professionaalselt läbi viia väga oluline isiksuslik sobivus koolitusel
osalejatega.  Siiski peaks koolitaja
valikul üheks kriteeriumiks olema täiskasvanute koolitaja kutse olemasolu.
Uskuge, seda kutset ei anta niisama lihtsalt!

Kuidas kutset
antakse?

Kutse taotlemiseks peab koolitaja koostama kutsestandardi
põhise portfoolio,  kus ta annab kutsekomisjonile
väga põhjaliku ülevaate oma ettevalmitusest, läbiviidud koolitustest ning teeb
põhjaliku eneseanalüüsi, milles peab tõendama kompetentside olemasolu
konkreetsete näidetega.

Mõned näited üldistest kompetentsidest, mida peab tõendama
ja mille olemasolu hinnatakse:

 • teema/valdkonna/aine valdamine, kursis olek
  uuenduste, teaduspõhisuse ja parimate praktikatega;
 • täiskasvanukoolituse põhiprintsiipide teadmine
  ja oskus arvestada täiskasvanud õppija eripäradega;
 • eetilistest normidest ja
  konfidentsiaalsusnõudest kinni pidamine;
 • õppijale tagasiside andmine kogu
  koolitusprotsessi vältel.

Lisaks tuleb veel tõendada näiteks selliste kompetentside
olemasolu:

 • õppeprotsessi ettevalmistamine;
 • õppekava koostamine lähtuvalt sihtgrupi
  õpivajadusest;
 • koolituse metoodika ja sisu ettevalmistamine;
 • õppematerjalide loomine vastavalt
  koolitusprogrammile;
 • õppeprotsessi läbiviimine jne.
 • Kõik kompetentsid tuleb kutse taotlemiseks tõendada
  konkreetsete näidetega. Mina lisasin erinevaid pakkumisi, koolitusprogramme,
  koolitusmaterjale, jne.

Kutse taotlemisel on mitu etappi – esialgu dokumentide
põhjal, seejärel tõenduspõhisel intervjuul kolmeliikmelises hindamisgrupis. Kui
kutse taotleja suudab kõikide kompetentside olemasolu tõendada, teeb
hindamisgrupp kutsekomisjonile ettepaneku anda taotlejale kutse. Kogesin, et
hindamisel ollakse väga põhjalikud ja „läbi sõrmede“ ei vaadata, see pole
formaalne. Vaid väga sisuline hinnang
koolitaja pädevusele.  

Alates 2017. aastast kehtivad uued täiskasvanu koolitaja
kutsestandardid, mille kohta leiate huvi korral põhjaliku ülevaate www.andras.ee.

Kus sa seda õppinud
oled?

Lisaks üldistele teadmistele on teatud koolituste
läbiviimiseks vajalik antud metoodika valdamine. Seda on võimalik omandada
vastaval väljaõppel. Näiteks oleme meie Kadi Kuuskmanniga õppinud DiSC
konsultandiks ja suhtlemistreeneriteks ja omame õigust nii DiSC koolitusi kui suhtlemistreeninguid
läbi viia.

Hiljuti küsis minul klient: „Kus teie olete õppinud
arenguvestluste koolituse läbiviimist?“ Nii peaks igalt koolitajalt küsima –
kus sa oled seda õppinud, kuidas saan kindel olla, et sinu koolitus on hea.

Mõni aeg tagasi viibisin ise ühel koolitusel, kus koolitaja
rääkis DiSCist ja sidus selle koleeriku, sangviiniku, melanhooliku ja
flegmaatikuga. See on täiesti meelevaldne ja absoluutselt vale käsitlus!
Hiljuti ütles klient, et nad on DiSC koolitust saanud ja nimetas sama koolitaja
nime. Veel lisas, et kasutas mingit testi. No saab olla vaid üks test, mille
raport on 23 lehekülge, mitte 3 lehekülge. DiSC koolitajal peab olema vastav
väljaõpe. Muidugi, kui oled ise DiSC koolitusel osalenud, ikka võid sellest
kogemusest rääkida. Kuid ise koolitust läbi viia selle põhjal veel küll ei saa.

Hindamiskomisjon küsis ka minult – kus sa olen õppinud
täiskasvanuid koolitama, millel põhinevad sinu teadmised? Igaüks võiks koolitust
tellides koolitajale samasuguse küsimuse esitada. Siis jäävad ära
suhtlemistreeningud, mida viib läbi inimene, kes oskab videokaamerat käsitleda
ja on täitsa meeldiv inimene. Ilma põhjaliku väljaõppeta ei saagi teada,
milline tegelikult peab olema suhtlemistreening.

Muidugi on tähtis
koolitaja sobivus inimesena

Kui koolitus algab, ei loe enam paber. Loeb see, mis sünnib
sellel koolitusel. Kas koolitaja saab osalejatega kontakti, tekitab usaldust ja
oskab teemat veenvalt esitada. Ja nii, et osalejatel sellest ka kasu oleks.

Koolitaja sobivust ja pädevust saad hinnata, kui kohtud
temaga enne koolitust silmast-silma või vähemalt Skype’i teel. Kui ta sinule
sobib ja sul tekib veendumus, et ta valdab teemat ja oskab seda sobival viisil
õpetada, sobib ta ka sinu meeskonnale.

 

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).