Mõeldes noortele – kuhu edasi?

Noored koolilõpetajad on oma eksamid teinud. Nüüd on eelkõige iseendale vaja sügavalt silma vaadata ja otsustada – mis saab edasi.

Kas kuulata vanemate soovitusi?

Sõltub vanematest, julgen arvata. Kui nende seisukoht on, et peale gümnaasiumi tuleb minna igal juhul ülikooli, on see sotsiaalne surve, millele on keeruline vastu seista. Eestlased on ikka haridust kõrgelt väärtustanud ja see on meid rahvana ka edasi viinud. Kuid mitte alati ei pea gümnaasiumi lõpetamine tähendama automaatselt ülikooliõpingutega jätkamist. Pole oluline kohe edasi õppida, oluline on teada, milleks ja mida õppida. On suurepärane, kui vanemad aitavad noorel otsustada ja erinevaid valikuid kaaluda. Kuid see ei tohiks olla peale surutud samm, millele vastu seista pole lubatud. Kui ikka õiget suunda ei oska valida, on mõistlik võtta vaheaasta – teha tööd, vaadata maailmas ringi ja enda kohta rohkem teada saada. Koolilõpetaja on õppinud õppima, kuid sageli puudub tal ettekujutus, kuidas õpitut elus kasutada. Tal on vaja mõista, kuidas toime tulla selles maailmas, kus on palju valikuid ja valikuvabadust. Varasemalt sageli kirutud rutiin „kooli-koju-kooli“ võis olla küll tüütu, kuid võttis endalt ära vajaduse ise mõelda, mida oma eluga peale hakata.

Noor vajab tuge ja mõistmist

Kui väljakujunenud rutiin on lõppenud, tekib üsna paljude jaoks justkui vaakum. Ei osata oma eluga edasi minna. Seepärast ongi kõrgkooli minek päästev samm, justkui lapsepõlve pikendus, mis aitab taas rutiini luua. Kui koolilõpetaja on tujutu ja väga emotsionaalne, on selle all peidus ebakindlus tuleviku suhtes. Vähim, mida pere teha saab, on olla kuulaja ja mõistja. Hea on aidata tal sõnastada oma tugevused – teades, milles oled tugev, oskad teha paremaid valikuid. Edasist edu ehitad üles oma tugevustele toetudes.

Praegust valikut ei maksa võtta liiga tõsiselt

Igal eluetapil teeme oma valikuid selle ajahetke teadmistele ja soovidele vastavalt. 18-aastane ei saa teada, mida ta soovib 40-aastaselt. Seepärast ei tohiks gümnaasiumi lõpul tehtud valikut võtta kui lõplikku. Kuna koolilõpetaja teab erinevate töövalikute kohta väga vähe, siis ei tea ta ka valikuvõimalusi. Õppides ehitusinseneriks võid töötada eelarvestajana, projekteerijana, töödejuhatajana, projektijuhina või hoopis ehitusmaterjalide müügijuhina. Aja möödudes ja kogemuste lisandumisel saavad osadest juhid, teised jätkavad tööd tippspetsialistidena. Ettevõtted vajavad mõlemaid.

Kõikide erialade puhul on võimalus töö valikul lähtuda oma isiksuseomadustest ja motivatsioonist. Tavapäraselt on just kõrgkooli ajal sooritatud praktikad heaks võimaluseks näha töövõimalusi laiemalt. Tegelikult ei tea keegi, milliseid töid tehakse 10-20 aasta pärast. Kui mina psühholoogina ülikooli lõpetasin, polnud mitte keegi kuulnud personaliotsingust või suhtlemisoskuste treeningust.

Edasi viib elukestev õpe

Praegu on paljude edu aluseks elukestev õpe – osaletakse pidevalt erinevatel koolitustel, et omandada nii uusi oskusi kui isiksuslikult kasvada. Just täiendkoolitused ja arenguprogrammid avavad uusi valikuvõimalusi. Edukaid inimesi iseloomustab pidev teadmistejanu, soov maailma kohta uut ja huvitavat teada saada. Ka on tänapäeval järjest olulisemad erinevate valdkondade alased teadmised – ehitusettevõtte juht peab lisaks ehitusalastele teadmistele tundma seadusandlust, turundust, majandust ja oskama inimsuhetega toime tulla. Paljude juhtide sõnul on neile suurim väljakutse just inimeste juhtimine – ja seda ei õpetata kõrgkoolis.

Ole valmis tegema rohkem kui peab

Kui koolis võisid läbi saada ka nii, et tegid kuidagi kolmele ära, siis edaspidi sel viisil ei saa. Tööl olles vastutad täiel määral oma töölõigu eest ise. Kolmele tehtud tööd ei väärtusta keegi, pigem tehakse ettepanek leida mõni teine ametikoht. Kui oled paar korda töökohta vahetanud, sest teed tööd „vasaku jalaga“, liigub see info sinu kohta suust suhu ja uue töö leidmine muutub järjest keerukamaks.

Noore gümnaasiumilõpetaja suurim väljakutse on muuta oma pühendumist – vaid väga hästi tehtud töö on väärt tegemist. Enam ei aja sind keegi voodist üles ega kontrolli, kas kõik on õigesti tehtud. Sa vastutad kõige eest ise, oled ise oma elu looja ja maine kujundaja. Lihtsam on neil, kes juba koolis õppides soovisid saavutada maksimumi – nad on õppinud pingutama ja tõsiselt tööd tegema.

Tööandjad hindavad töötajaid, kes ise mõelda ja otsustada oskavad – need on kõige enam kõlanud ootused, kui alustame personaliotsingut. Tuimade käsutäitjatega on ettevõtetel tänapäeva rahvusvahelises konkurentsis raske edu saavutada.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).