Noore juhi teekond algab iseenda mõistmisest

Intervjueerides kogenud juhte kuulen ma sageli, kuivõrd raske oli juhina alustada. Kui spetsialistist saab juht, siis peab ta kõrvale jätma oma head tehnilised oskused ja mõistma, et nüüd saavutab ta tulemusi teisi juhtides ja suunates. See on algajate üks peamisi komistuskive – nad tahavad ikka kõikides detailides kaasa rääkida, sest siis tunnevad nad end kompetentsena. Teistele vastutust andes pead ju nende oskusi usaldama. Kui ei usalda ennast, ei saa ka teisi usaldada. Nii on vaja noorel juhil kõigepealt endast aru saada, siis õpid teisi mõistma.

Kas sulle meeldib käske ja korraldusi saada või tahad oma peaga mõelda?

Tavaliselt ikka soovime ise oma tööd puudutavates asjades kaasa rääkida. Kuid millest see tuleb, et oma alluvate puhul kiputakse vastupidist mõtlema? Inimesed vajavad juhendamist, neid tuleb kuulata, koos arutada ja sel viisil anda neile võimalus oma otsused ise teha. Juht aitab sõnastada eesmärgi ja toetab teekonna valikul, mitte ei ütle iga sammu tegemisel – nüüd paremale ja nüüd vasakule. Muidugi on neid, kes käske ja korraldusi ootavad. selle peab juht endale esimese asjane selgeks tegema – millise tööviisiga on tema alluvad. Õppides mõistma, kuidas sa ise soovid oma tööd teha, hakkad ka teisi mõistma.

Mis viib sinult enesekindluse?

Võid kirja panna erinevaid olukordi või teatud inimtüüpe, et mõista kus võid end kaotada. Kui enesekindlus lööb kõikuma, haarame me kas võimu järele, tardume või põgeneme. Mida sina teed? Jutuajamine teisega algab vestlusest iseendaga, kus arutad, mida see olukord sinu jaoks tähendab:

 • kas ma olen kompetentne, pädev, lugupidamist väärt või mitte?
 • milline mõju on sellel olukorral/vestlusel minu eneseväärikusele, tulevikule või heaolule?

Vastused neile küsimustele määravad suures osas selle, kas tunned end selles olukorras selle inimesega suhtlemas kindlalt või tasakaalutu ja ärevana.

 • Võta rahulikult – pole olemas mitte ühtegi inimest, kes oleks alati

kõiges pädev või säilitaks alati raudse enesekontrolli. Pigem küsi nõu, näita julgelt, et sa ei tea vastust ja soovid tuge, mitte ei püüa oma ebakindlust varjates kõiketeadja olla. Sinu tegelik ebakindlus paistab välja liigutustest, pilgust… Seda pole võimalik kontrollida.

Kui sa tead, mis viib sinult enesekindluse, saad sellele otsa vaadata ja olla olukorra peremees.

Kuidas tuled toime ebamugavate jutuajamistega?

Usu, see on juhi töö üks keerulisemaid hetki, kui pead kellegi töölt vabastama. Majanduslanguse ajal oli see paljude juhtide jaoks niivõrd keeruline, et nad eelistasid ettevõtte tegevuse lõpetada. Oma kauaaegsetele töötajatele silma vaadata ja öelda, me läheme edasi ilma sinuta, oli paljude jaoks ületamatult raske.

Paar soovitust:

 • Valmistu teise reaktsiooniksmõtle läbi tema erinevad käitumisviisid, kuid võid kindel olla – tegelikku olukorda sa ei saa ette näha. Kui oled erinevad variandid oma peas läbi mänginud, oled rohkem „valmis“.
 • Tunnista, et olulistes vestlustes on alati emotsioonid kaasas. Pole mõtet öelda, et „räägime asjast“, kui vihast keed. Enne pead saama oma tunded kontrolli alla, siis suudad ka „asjast“ rääkida.
 • Kujutle end kolme kuu või aasta pärast – pikemas perspektiivis vaadatuna pole hetkeraskused enam nii rusuvad. Kui meenutad mõnd üleelamist, millest on möödas 3… 5 aastat – on nad praegu nii rasked kui siis? Praegu räägid neist kui õppetundidest, ma loodan.

Kokkuvõtteks:

 • Kui oskad ise öelda, kuhu oled inimesena teel, suudad eesmärke näidata ka meeskonnale.
 • Kui mõistad oma ebakindluse põhjusi, on sul võimalik neid ületada. Endas kahtlev juht külvab ebaterveid suhteid. Tehes sellega oma töö järjest raskemaks.
 • Juhina pead kõigepealt õppima oma ebatäiuslikkust tunnistama. Siis mõistad ka, et alluvad eksivad mitte tahtlikult, vaid selle pärast, et nad ei osanud.


Loe veel: 

Kas uus juht suudab muudatusi ellu viia?
Millele peaks mõtlema enne töötaja edutamist?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).