fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Outplacement individuaalprogrammi ülesehitus

I Emotsionaalne toimetulek – abistatakse lahkuvatel töötajatel koondamise traumaga toime tulemist, (juhi vestlus, võimalusel professionaalse nõustaja palkamine ettevõtte poolt).

Võimalus privaatselt arutada töökaotusest tekkinud ängistust, isiklikke hirme, tugevusi ja nõrkusi aitab inimesel leida oma sisemine jõud ning toime tulla erinevate töökaotusest tingitud tunnetega.

Töö kaotanu eneseväärikus ja tööalane edukus taastub, sest konsultant ei otsi inimesele uut töökohta, vaid ta nõustab, juhendab, julgustab, on tööotsijale partneriks aruteludes ning vajadusel pakub ka tuge emotsionaalsest kriisist ülesaamiseks.

II Mis määrab Sinu karjääriaidatakse määratleda oma edasist karjääri ja leida uue töö otsimise eesmärgid (toetav vestlus otsese juhiga töötaja tugevuste määratlemiseks, edasine karjäärinõustamine ettevõtte poolt palgatud konsultandi või Töötukassa konsultandi poolt).

Nõustamise käigus võidakse tutvustada karjääriankrute teooriat. Karjääriankrud on need, millele töötaja saab edasises karjääris toetuda. Need on töötaja kogemused, võimed ja oskused, millest on ta teadlik senise tööalase karjääri põhjal. Karjääriankrud toetavad valitud karjääri jätkamist. Näiteks töötaja kas siis juhtimis- või tehnilised oskused. Teised ankrud on töötaja vajadused: vajadus kindlustunde, loovuse, saavutuste, autonoomia jms. järele.

III Finantsalane nõustamine

  • töötukindlustushüvitise määr ja maksmise periood, ettevõtluse alustamise toetus, koolitustoetus, ravikindlustus, jm. Eesti riigi poolt pakutavad toetused koondamise tõttu töö kaotanud inimestele
  • laenudega toimetulek, pangaga suhtlemine

Töö kaotamisel on kesksel kohal küsimus – kuidas ma rahadega toime tulen? Kuidas laenud makstud saavad? See on üks suuremaid hirmusid ja mõjutab igapäevast elu. Inimesed vajavad julgustust – on olemas riigi toetused, pankadega saab läbi rääkida, jne. Ja järjekindlat meelde tuletamist – SMS laenud on rikaste lõbu.

IV Oskuste ja võimete väljaselgitamine.

Selle etapi eesmärk on muuta osalejad teadlikumaks oma oskustest, võimetest, huvidest, tööga seotud motivaatoritest ning töö väärtustest. Eesmärgi täitmiseks kasutatakse erinevaid teste (motivatsiooni, isiksuse, võimete, käitumise), mis aitavad outplacement programmis osalejatel teadvustada rohkem oma võimeid, isikuomadusi, jm. mis mõjutavad karjäärivalikuid ja tööga edukat toimetulekut.

Testidest saadud infot saavad osalejad kasutada motivatsioonikirja kirjutamisel ning tööintervjuudel. See etapp on peamiselt keskendunud koondatu võimete ja isiksuse sügavamale analüüsile.

V Ettevalmistus/tugi aktiivseks tööotsinguks.

Sellel etapil käsitletakse järgmisi teemasid:

  • vajadusel abi CV ja motivatsioonikirja koostamiseks (pakub ka Töötukassa)
  • aidatakse koondatud töötajal leida alternatiivne töökoht – töökoha kaotanud töötajat toetatakse ning juhendatakse piisavalt, et ta on ise võimeline leidma endale uue ja sobiva töökoha (Töötukassa karjäärinõustaja või ettevõtte poolt palgatud konsultant)
  • suhtevõrgustiku loomine kui töökohtade leidmise viis
  • kandideerimine, asjakohane ja pädev käitumine
  • intervjuul käitumise oskused ja tehnikad (soovitused intervjuul käitumiseks, võimalikud intervjuu küsimused, võimalikud intervjuu tehnikad, soovitused oma vastuste koostamiseks)
  • põhjused, miks tööandjad teda ei pruugi valida, vastust ei saada, jne. – toimetulek tagasilöökidega ja enesehinnangu hoidmine

Tööotsimise oskuste arendamine on enamasti outplacementi keskne tegevus, mille käigust aidatakse tööotsimiseks eesmärke seada, õpetatakse iseenda tugevustest rääkimise julgust ning oskust. Väga oluline on oskus tööintervjuul käituda, mida tavapäraselt kusagil ei õpetata.

Peale koondamist on oluline võimalikult kiiresti hakata uue töö otsimisega tegelema. Kuid uisapäisa kiirustamine võivad viia valede valikuteni. Järgmist pettumust pole vaja ise eendale luua. Uut tööd tuleb valida kaalutletult ja targalt.


Loe veel:

Outplacement – soliidne lahkumine
Kas suhtlemisoskus on õpitav või jumala and?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.