Personali valik konveiermeetodil


Kui tööandja peab tegema valiku paljude kandidaatide hulgast, on tal mõned head ja mõned kehvad valikud. Personalivaliku protsess peaks igas ettevõttes läbimõeldud olema – vaid nii on võimalik leida endale parimaid.

Kõige parem on, kui tööandja saab rahulikult kõikide huvipakkuvate kandideerijatega töövestluse läbi viia ja siis juba mõne kõige sobivama kandidaadiga veel põhjalikumalt tutvuda, ehk ka kolleegid juurde kutsuda. Halb on seejuures see, et enamasti oli uut töötajat eile vaja. Tuleb olla efektiivne ja valik kiiresti ära teha. Halb on ka see, et pikalt vesteldes võtavad parimad kandideerijad mõne muu pakkumise vastu. Nii võib juhtuda.

On ka hea, kui alustada grupitöödest, kus korraga kohtutakse 4-5 kandidaadiga. Neile tutvustatakse tööülesandeid, töötingimusi, palgapakkumist ning räägitakse päris inimkeeli – milline on meeskond, kuhu uut töötajat otsitakse. Nii saab kandideerija juba paremini oma tööle tuleku soovi läbi mõelda. Kui ta loobub, on see vaid hea – sellel loobumisel ei ole veel rahanumbrit juures. Kui ta loobuks katseaja lõpul, olete talle juba palka maksnud, kolleegid on tema väljaõppesse aega ja energiat panustanud. Kaotavad lõpuks kõik. Ka saate grupitööl kontrollida kandideerijate keeleoskust, paluda neil mõnda tööga seonduvat ülesannet lahendada jne. Te saate kandideerijatega tuttavamaks – kuulete tema keelekasutust, tajute tema sobivust meeskonda. Grupitöö suur eelis on aja kokkuhoid – ühe päevaga on võimalik 15-20 tööotsijat üle vaadata ning otsustada – kellega kohtuda tööintervjuul. Ainus negatiivne külg on konfidentsiaalsusega seonduv – Eesti on nii väike, inimesed tunnevad üksteist ja kokku võivad juhtuda inimesed, kes ei soovi oma tööotsingutest üksteisele teada anda. Kui tööotsija loobub grupitööst, tuleb seda aktsepteerida.

Väga halb on kutsuda nn. grupitööle samaaegselt 10-20 inimest. Ainus, mida tööandja sellega saavutab, on esmamulje tööotsijatest. Paraku on sellisel viisil loodud esmamulje enamasti ekslik. Inimesed on pinges ja segaduses, ei oska valida õiget rolli ja seetõttu ei pruugi nende käitumine üldse kuidagigi kajastada nende tavapärast käitumist. Nii tunnevad nad end „kui leti peal leib“ – see on korduvalt kuuldud kandideerijate väljaütlemine. Lisaks sellele, et tegelikku mõistmist kandidaadi olemusest ei saavutata, halvendab sel viisil läbi viidud eelvalik ka tööandja mainet. Edaspidi loobuvad tööotsijad selle ettevõtte konkurssidel kandideerimisest.

Inimesed ei soovi tunda end anonüümse ja tähtsusetuna. Töö otsimine on igaühele raske aeg. Lugupidav suhtumine väljendub selles, et kandideerijale pühendatakse aega ja antakse õigel ajal konkursi käigu kohta tagasisidet.

Loe veel:
Miks küll on uue inimese leidmine nii raske?
Millised olukorrad võivad personalivalikus tagasilööke põhjustada?
Teadlik personalivalik – mida milleks teha?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).