fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Personalitöö kolm kontrollküsimust

Personalitöös on palju valdkondi ja alati on midagi, mis võiks olla paremini tehtud. Siiski saab 3 kontrollküsimusega hinnata asjade seisu personalitöös.

Kui vastate kõigile alltoodud kolmele küsimusele jaatavalt, siis võite ettevõtte personalitööga rahul olla.

1. Kas tööinspektor jääks personalidokumentidega rahule? 

Kas töölepingud ja ametijuhendid on korrektsed ja asjakohased; töökorralduse reeglid ja ohutusjuhendid aitavad tööd korraldada ning tööajatabelid vastavad nõuetele?

2. Kas juhite ettevõtte tulemusi?

Kas eesmärgid (või KPId) on seatud koos töötajatega, neid jälgitakse ja hinnatakse ning arvestatakse töötajate tasustamisel?

3. Kas olete rahul töötajate pühendumusega? 

Kas analüüsite töötajate pühendumust ja tegelete pühendumuse mõjutajatega? Kas juhite teadlikult töötajate voolavust, kasutades selleks infot töötajate pühendumuse kohta?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.