Puhkuselt tagasi, kuidas edasi?

Kui kuulud nende hulka, kel õnnestus sel suvel võtta aega
puhkuseks, on tööle tulles hea korraks mõelda – kuhu soovid ise jõuda, mida
soovid oma meeskonna või ettevõttega saavutada. Eesmärkide seadmine ning nende saavutamiseks
läbimõeldud realistliku tegevusplaani loomine on oluline eeldus pidevaks
arenguks. Just puhkuselt tulles on uut indu ja tahtmist teha. Minu jaoks algab
uus tööaasta ikka peale puhkust, mitte aasta vahetumisel.


Oluline on, et kõik
ettevõtte arengut puudutav jõuaks iga töötajani.
Kui nõukogu või juhtkonna
tasandil on kõik läbi arutatud, kuid töötajad ei mõista miks üht või teist
moodi otsustakse, milleks see investeering vajalik on, lahkuvad nad üsna
kiiresti sinna, kus tunnevad, et ollakse ühes paadis ja igaühel on võimalik sõidu suunda ja liikumise
kiirust mõjutada. Kõige suurem oht vaakumi
tekkimiseks on siis, kui vahetuvad omanikud, juhtkond, otsene juht.
Juhtkonnal on iseendaga nii palju tegemist, et unustatakse tegelikud
töötegijad. Mõeldes praegu ühes suurfirmas toimuvatele muutustele tekib minul
kui kliendil kahtlus – kas on ikka ka tulevikus kvaliteetne teenus tagatud? Sellist
küsimust ei võiks ei meie büroo ega ühegi teise ettevõtte klientidel tekkida,
me võime oma kliendid kaotada.

Milles oleme me võrreldes konkurentidega
väga head?

Neid
tegevusi tuleks kindlasti jätkata. Tugevuste teadvustamine ja kindlustamine on
alus enesekindlusele ja teadmisele, mis on meie vundament. Kui ettevõte on
turuliider või oma valdkonna tipptegija, on oht muutuda liiga enesekindlaks,
hakata teistele ülevalt alla vaatama. On hea kriitiliselt nii enda kui oma töötajate
käitumist jälgida. Ülbeks ja üleolevaks muutumist märgatakse kiiresti,
koostööpartneritele ja klientidele see kindlasti ei meeldi. Ka juhi ülevalt
alla suhtumist tajub meeskond kiiresti.
Sellise juhiga koos töötades südant ja hinge ei anta, tehakse seda, mida
peab, ei grammigi rohkem. Milleski väga heaks saada on pikk teekond. Saavutatud
taseme hoidmine on lõputu igapäevane töö.

 

Mida peaksime edasi arendama?

 • Ettevõtte
  tasand
  – juht teab „pudelikaelu“, teab varasemate probleemide tegelikke
  põhjusi. Võibki ju jääda tulekahjusid kustutama ning valida tee, kus kõigil on
  kogu aeg kiire, sest üks probleem ajab teist taga. Kui sa just päästjana või kiirabis
  ei tööta, siis näitab pidev kiirustamine ühelt „tulekahjult“ teisele suure
  plaani puudumist, oskamatust tegevusi läbi mõelda ja neid süsteemselt õigesti
  teha. Kas pead läbi mõtlema investeeringud, muutma tööülesandeid ja sellega
  seoses ka struktuuri, palkama juurde uut kompetentsi – hea on see koos
  kolleegidega läbi arutada ning läbimõeldud plaani järgi tegutsema hakata. Kõige
  parem on aeg suurte asjadega tegelemiseks kohe kalendrisse kirja panna – muidu
  tulevad jälle kiired probleemid peale ning olulised teemad lükkuvad
  teadmatusse.  Juhtidega coachingut tehes
  kuulen seda väga sageli – kiireloomulised tegevused võtavad aja nii ära, et
  oluliste ja pika perspektiiviga asjadega tegelda ei jõua.

 • Meeskonna
  tasand
  – kuidas minu meeskond toimib? Kas on tunda head õlg õla tunnet,
  märgatakse teineteist ning pakutakse üksteisele omapoolset abi, ka emotsionaalset
  tuge? Kas tehakse nalja, soovitakse vahel ka töövälisel ajal midagi koos ette
  võtta? Need on päris head meeskonnasuhete indikaatorid. Jõuga siin midagi
  kindlasti ära ei tee, käsu peale häid suhteid ei loo. Nii nagu peres või
  sõprade vahel – töötajatel peab olema ühist „niisama“ aega, et tekiksid ühised
  positiivsed emotsioonid, oleks võimalik töörollist välja astuda ning luua
  ehedaid inimlikke suhteid. Aastas korra paar võiks meeskond koos midagi ette
  võtta – olgu see meeskonnakoolitus turismitalus, ühine teatris käik, matk… Juht
  peaks nägema võimalust väikeste võitude  tähistamiseks – et ei ununeks koos rõõmu
  tundmine!

 • Töötajate
  tasand
  – siin on hea korraks mõelda tööjaotusele ja analüüsida – kas on vajadust
  seda korrigeerida. Kas võiks kellelegi anda uusi tööülesandeid ja muuta tema
  rolli või vähendada hoopis koormust? Nii oma tööst välja kasvanud või pidevalt
  ülekoormatud inimene hakkab ühel hetkel endale sobivamat töökohta otsima.
  Tööintervjuudel kuulen just seda sagedaseks töökoha vahetuse põhjuseks.
  Paljudes ettevõttetes tehakse kevadel arenguvestlusi – vaadake üle oma märkmed
  ja töötajatega tehtud kokkulepped. Plaanige teha vahevestlus et hoida sellega
  fookust eesmärkidel, mida vestlusel püstitasite.

 • Juhi
  enda tasand
  –  ka sul endal peaks igaks aastaks olema kindel
  siht – kas õppida juurde mõnd uut oskust, arendada end isiksusena – seeläbi
  kasvad ka juhina, laiendada oma koostöövõrgustikku, seada fookusesse parem töö
  ja isikliku elu tasakaal, jne. Suurte kogemustega juhid räägivad üsna sageli,
  et ei leia enam, mida õppida, miski ei üllata. Ehk on kätte jõudnud aeg, kus
  rohkem ise lugeda ja sügavamalt oma rolli mõtestada? Lihvida nüansse? Või
  hakata noore juhi mentoriks, õppida coachiks?
  Jagada oma kogemust, olla ise andja? Noorte juhtide puhul märkan ma sageli
  liigset pühendumist mis viib tõsiste terviseprobleemideni. Kui lühikese aja
  jooksul palju haige olla on see märk kurnatusest. Siis tuleb oma töötempo üle
  vaadata. Kui tööl on palju pingutamist, peaks vabal ajal tehtav sport fun olema. Paraku soovivad juhid ka
  sportides üha kõrgemaid kohti, paremaid tulemusi …

Loe veel:
Noore juhi teekond algab iseenda mõistmisest
Kas uus juht suudab muudatusi ellu viia?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).