Teades kandidaadi motivatsiooni oskad personalivalikut paremini teha

Tööintervjuul keskendutakse peamiselt kandidaadi teadmistele, oskustele ja kogemustele. Vahel küsitakse ootusi uuele tööandjale, lootuses mõista, kas meie ettevõte on uue töötaja jaoks sobiv. Sellele küsimusele saame trafaretsed vastused – sõbralik kollektiiv, head omavahelised suhted, selged tööülesanded, võimalus koolitustel käia, jm.

Kuid tegelikult määrab väga palju uue töötaja sobivusest antud ametikohale see, mis tal töö juures silma särama paneb. Kui paneb. Sageli tuleb leppida sellega, et palju on neid, kelle jaoks on töö raha teenimise koht ning eneseteostus on nende jaoks võõras mõiste.

Nad sobivad ametikohale, kus temast kui isiksusest palju ei sõltu ning kus väljaõppeks ei kulu palju aega. Mida tähtsam on ettevõtte jaoks ametikoht, seda olulisem on, et sellel ametikohal töötaks sisemise motivatsiooniga töötaja.

Motivatsiooni ei saa keegi väljastpoolt juurde anda, hea juht ja sobiv keskkond saavad seda toetada. Motivatsioon peab tulema inimese seest, seepärast on vajalik seda teada.

Kõrge saavutusvajadusega kandidaadid sobivad tegema müügitööd, juhi ametile. Nende jaoks peab töös olema uusi väljakutseid, raskesti lahendatavaid probleeme. Kui otsime rutiinset tööd tegevat inimest, peaks saavutusvajadus olema pigem madal. Kui ettevõttes on protsessid paigas, tööülesanded kindlalt reglementeeritud, muutuvad kõrge saavutusvajadusega inimesed kiiresti rahulolematuks.

Ka suhtlemise intensiivsuse vajadus on inimestel erinev. Kui inimene eelistab töötada omaette ja töö nõuab inimestega suhete loomist ja koostöö tegemist, siis leiavad nad reeglina põhjendused, miks pole aega telefoni võtta või kellegagi rääkima minna. Kui suhtlemist ei naudi, siis seda võimalust ka ei otsi.

Sama lugu on paljude teiste vajadustega – domineerimis- ja tähelepanu vajadus, soov aidata või saada tuge, töötada kindlate reeglite järgi, luua ja hoida süsteemi. On neid, kes kardavad negatiivset tagasisidet, suur sisemine ebakindlus ja madal enesekindlus takistavad uuenduste ettevõtmist. Ei proovi selle pärast, et võin eksida ja ebaõnnestumine viib enesehinnangu alla.

Igaühe jaoks on olemas sobiv ametikoht. Mõnikord piisab personalivalikul õige otsuse tegemiseks inimese sisemiste motivaatorite teadmisest. Teada saamine tuleb läbi intervjuu ja testi tagasiside, kindlasti tuleks taustauuringut tehes ka uue meeskonnaliikme motivatsiooni kohta küsimusi esitada.

Mõned abistavad küsimused motivatsiooni hindamiseks:

  • Räägi oma kõige rahuldust pakkuvamast tööperioodist. Mis täpsemalt rõõmu pakkus?
  • Kui alustad tööpäeva, kas valid enne need tööd, mis on lihtsad ja toredad teha või need, mis pigem ebameeldivad? Too palun näiteid, mis on olnud meeldivad/ebameeldivad ülesanded. Milles oled olnud eriti edukas? Mis on edu taganud?
  • Kui pead pikalt kindlate tööülesannetega tegelema – on see Sinu jaoks hea või halb periood?


Teades, mida antud ametikoht töötajalt nõuab, saame personaliotsingu käigus välja selgitada, kas ta neid ülesandeid ka rõõmuga teeb. Rõõmu pakub alati see töö, mida töötaja teeb oma sisemisest soovist, mitte välisest sunnist.


Loe veel:

Otsime talente – kas ka oskame neid hoida?
Mis motiveerib erineva põlvkonna inimesi?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).