fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Värbamine on kui sügisene seenelkäik

Arutasime meeskonnaga, milliseid teemasid võiksime veel käsitleda oma blogis ja ühise arutelu käigus tekkis idee panna kirja meie kõigi mõtteid värbamisest ja ka muudel teemadel, mis meid kõnetavad. Esimesena jagasin oma mõtteid mina, Ingrid, kes ma olen olnud värbamispartner Tammiste Personalibüroos üle kolme aasta. Mõtteid aitas kirja panna kolleeg Ilona Viilu.

Värbamine on kui sügisene seenelkäik – kord on kiired eduelamused, teinekord pikad otsingud üksikute „pärlitega“. Vaatamata protsessi kulule, oled sa millegi võrra alati rikkam ja näed väga värvilist pilti. Ma naudin värbamispartneri töös seda, et see töö rikastab läbi kandidaatide ja klientide kogemuslugude tohutult minu mõttemaailma. Erinevate klientide kaudu jõuab minuni arusaam, kuidas ettevõtted töötavad, milline on juhtimisstruktuur, kuidas inimesi motiveeritakse ja arendatakse ning kogu sisuline pool, kuidas üks või teine toode/teenus meieni jõuab (näiteks tootmises – kuidas ikkagi saab moos kommi sisse?). Olen hakanud tooteid poelettidel ja pakutavaid teenuseid vaatama hoopis teise pilguga.

Koostöö kolleegidega tekitab meil mõnusa sünergia. Ühelt poolt teeme projekti üksinda ning teisalt mõtlevad kõik kaasa ja jagavad ideid või kogemusi. See on kõikide jaoks loomulik, et ettevõte on tervik ning kõigile on oluline, et eesmärk saaks täidetud. Tunnen suurt tänulikkust nende kogemuste eest, mida erinevad inimesed minu ellu toovad, sest tänu neile olen ka mina pidevas arengus.

Värbamispartneri töös on tihti raske kokku viia ettevõtete ja inimeste ootusi ning plaane, sest ühelt poolt on töökohad ja teisalt inimesed, kes tööd otsivad, kuid 100% sobivust on keeruline leida. See on detailide mäng, nagu puzzle, kus mingite detailide vale asetus võib takistada lõpptulemuseni jõudmist. Inimestega töö on alati ettearvamatu, plaan B ja C peavad olema valmis, sest tuleb ette, et inimesed ei mõtle oma tegevusi läbi, ei jää oma otsusele kindlaks, karm saatus teeb elus äkilise pöörde. Minu töös on olnud erinevaid lugusid – olen kokku viinud väga kitsa valdkonna spetsialisti ja ettevõtte tänu sihikindlusele ja õigele hetkele (kandidaat oli avatud uuele väljakutsele, kuigi ei otsinud ise aktiivselt tööd), kandidaadi ühe hetke „ei“ muutus mõne kuuga „jah“- ks, sest tema praeguses ettevõttes toimus muutus, ühe konkursi raames saab ettevõte endale mitu head töötajat jne. Need on vaid vähesed näited nendest kümnetest lugudest, aga juba neist näidetest kumab läbi, et lisaks sihikindlale tööle peab olema ka õige hetk ja õnne. Kõik on ajas muutuv, seega alati on olukordadel olemas mingi sobiv lahendus. Kui see lahendus ei tule täna, siis tuleb see homme.

Projektipõhise töö juures on oluline ajaplaneerimise oskus, sest tihti vahelduvad kaks varianti – kas ei ole tööd või siis on väga palju tööd, stabiilsust ei ole. Sellega tuleb arvestada, eriti kui oled tulnud teistsugusest töökeskkonnast, alati ei ole võimalik lõpetada tööpäeva täpselt kell 17.00, sest asjad tuleb ära teha. Paindliku tööaja puhul on oht, et eraaeg ja tööaeg segunevad. Minu soovitus on teadlikult jälgida seda teemat ja võtta pärast kiireid ja pingelisi perioode vabasid hetki. Me teeme head tööd vaid siis, kui laseme oma kehal ja vaimul puhata.

Värbamine on töö, mis kindlasti ei sobi igaühele. Ma leian, et selle töö tegemiseks peab olema empaatiline, uudishimulik, nägema laiemat pilti ning kindlasti peab olema elukogemust. Lisaks peab olema taktitunne ning usaldusväärsus, sest õhus on delikaatsed teemad. Värbaja eesmärk ei saa olla lihtsalt töö ära teha ja jõuda tulemuseni, vaid peab olema siiras soov viia kokku sobiv inimene sobiva ettevõttega. Mitte vähem tähtis ei ole ka müügi- ja argumenteerimisoskus, sest läbi enda mõtete esitlemise ja läbirääkimiste käib pidev müük.

Värbamispartneri töö on mulle õpetanud aja planeerimist, projekti juhtimist, erinevates olukordades kiirelt reageerimist ja lisaks võõraste inimestega suhtlemist ja nende mõistmist, sest igapäevaselt tuleb muganduda vastavalt inimestele, kellega töö mind kokku viib. Lisaks olen avastanud, et tänu leidlikule ja avatud mõtlemisele avaneb alati mõni uus „uks“, millest sisse astudes näed uusi teid, mis viivad uute kandidaatideni. Teinekord on aga olukord, kus päris 100% sobivat kandidaati siiski ei leia. Ka siis aitab leidlikkus ja kliendiga koos arutamine – hea on läbi mõelda, mis on möödapääsmatu kompetents ja mida saab juurde õppida, kas tööülesandeid saab ümber mängida vms. Selles olukorras saab värbamispartner olla kliendile hea partner mõtlemaks, kuidas olemasolevast olukorrast maksimum võtta.

Parim klient, kellega koostööd teha, on selline, kes on enda ettevõtte vajadused läbi mõelnud ning teab, mida ta tahab ja väärtustab värbamisprotsessi. Hea, kui klient tunneb huvi ja teeb koostööd ning usaldab värbamispartnerit. Me oleme värbamispartneritena alati valmis nii palju infot jagama protsessi kulgemise kohta, kui klient soovib. Vastastikku infot jagades ja koos arutades jõuame parima tulemuseni tegemata ülearuseid toiminguid.

Igas töös on võimalik ennast arendada. Minu hetkehuvi on soov rohkem infot saada erinevate nõustamisvõtete kohta. Värbamispartnerina oled sa nii kliendi kui kandidaadiga suheldes kaasamõtleja ning olulisele tähelepanu pööraja, seega nõustamisoskused on olulised. Olen seda meelt, et värbamispartner ei saa teha otsuseid kliendi ega kandidaadi eest, vaid oluline on panna mõlemad pooled mõtlema olulistele teemadele.

Meeskonna loomisel pean oluliseks, et mõeldakse millised kompetentsid ja isikuomadused meeskonnast puudu on. Oluline on rollid ära jagada ja tugevused kaardistada, kes on algataja, kes on detailides tugev ning kes on hea closing’us jne. Meeskonna sooritus tervikuna on parem, kui seal on erinevaid kompetentse ja isiksusi. Samas erinevad isiksused peavad oskama koostööd teha, muidu ei teki sünergia efekti.

Oma juhi, Sirje puhul hindan ma usaldust – Sirje laseb teha tööd sellisel moel, et värbamispartner saab ise otsustada ja ka vastutada, kuidas eesmärgini jõuda. Ühtpidi saab olla iseseisev, kuid samas kui on vaja nõu, on ta alati olemas. Lisaks hindan ma Sirje julgust proovida uusi asju ning soovi ennast pidevalt arendada. Sirje julgustab ka teisi ennast arendama ning me leiame meeskonnas koos ühiseid ning individuaalseid võimalusi selleks.

Meie „naiskonnas“ hindan ma head huumorisoont, avatud suhtlemist, usaldust – kontrolli ei ole vaja, sest tulemused räägivad ise enda eest ja kõigile on loomupärane vastutada oma tegude eest. Ma tunnen, et meeskonnas ei ole kadedust, iga kell võib rääkida oma muredest ning kõik püüavad tekkinud olukorda koos lahendada, näpuga näitamist ei ole. Koos rõõmustatakse ka kordaminekute üle.

Hiljutiselt jooga kursuselt noppisin ma enda jaoks hea mõttetera – esmalt ole enda vastu hea, ära ole liiga karm ning märka, kuidas sa mõjutad teisi inimesi. Toimeta nii, et sa mõjutaksid ka teisi positiivselt. Ma usun, et on hea, kui inimesel on elus mingi suurem eesmärk, kuhu ta soovib jõuda, et oma elule tagasi vaadates oleks hea tunne südames. Kui tead, kuhu soovid liikuda, siis saad ka oma elu seada nii, et sinu otsused viivad sind eesmärgile lähemale.


Loe veel:
Sihtotsing – väljakutse värbajale
Et erinevus tõepoolest rikastaks

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.