Pikaajaline töölt eemal olemine

Kui mõelda pikemalt töölt eemal
olemise peale, siis eelkõige seostub see lapsehoolduspuhkusel viibimisega.
Siiski on eemaloleku põhjuseid palju teisigi – nt raske haigus endal või
lähedasel, kaitseväes teenimine, õppepuhkused jpm. Olenemata põhjusest,on töötaja jaoks oluline
kindlustunne, et naasedes tööle, on tal säilinud ametikoht.  Tööandja poolelt vaadates on tähtis mõelda,
mida tuleb teha, et väärt töötajad ka peale eemalolekut, soovivad tagasi tulla.
Mis siis on oluline vastastikuse kindlustunde jaoks?

Minu arvates on oluliseks
teguriks kontakti hoidmine. Töötaja,
kes on töölt eemal, soovib ikkagi olla üks meeskonnast. Võimalusi kontakti
hoidmiseks on mitmeid. Mina olen lastega kodus olnud neli aastat ning ma ei
tunne, et oleksin „päriselt“ kõigest eemal olnud.

Seda seepärast, et minu tööandja
on mind kaasanud ettevõtte tegemistesse. Olen jooksvalt kursis töökohal
toimuvaga ning võimalusel räägin  kaasa
oluliste otsuste langetamisel. Vähemtähtis pole ka asjaolu, et olen alati
oodatud  kollektiivi ühisüritustele.  Seda kõike selleks, et tunneksin end ka kodus
olles meeskonna liikmena.

„Kavalad“ tööandjad
mõtlevad,  kuidas kodusolevaid töötajaid
„ära kasutada“ ehk kaasata neid töösse ka eemaloleku ajal. Kui tööandjana tead, et sul on tegelikult olemas
spetsialist, keda usaldad, siis miks värvata uusi inimesi lühiajalistesse
projektidesse? Siinkohal tuleb mõelda ka seadusandlusele – kuidas korraldada
see, et näiteks lapsehoolduspuhkusel olija ei kaotaks vanemapalka. Mina olen
kodus olemise ajal läbi viinud mõned koolitused.  Selline kaasamine on olnud ainult rõõmuks.

Töölt pikaajalise eemalolemise
meeldivamate põhjuste kõrval ei saa ära unustada ka vähem meeldivamaid
põhjuseid…Nendeks on siis peamiselt haigused. Kõige enam viibitakse töölt
kaua eemal vähi ravi tõttu. Teisel kohal on psüühikahäired, depressioon, ärevushood
jpm. Kuidas käituda nende töötajatega? 
Psühholoog Anneli Velt tõi meieni toreda ütluse: „Meie kõigi sees on
olemas kompass, mis suunab meid keerulistes olukordades tegutsema.“ Nii ka
kõigil juhtidel.

PARE klubi grupiaruteludes
jagasime kogemusi selle kohta, kuidas on tööandjad ja juhid käitunud, kui
töötajal on keeruline aeg. Väga positiivne oli see, et selgus, et sellistes
olukordades on oldud väga inimlikud ning toetavad. Töötaja, kellel on
diagnoositud raske haigus vajab eelkõige tööandja poolt mõistvat suhtumist ja
kindlustunnet, et tema töökoht ei kao. Nii on tal üks mure vähem, millele
mõelda.

Ja jällegi tõdemus, et
tööandja-töötaja suhe on vastastikkune ning vajab eelkõige selget omavahelist
suhtlemist
. Seda ka elu poolt seatud eemalolekute ajal.

Loe veel:

Teadlik personalivalik – mida milleks teha?

Kas suhtlemisoskus on õpitav või jumala and?

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).