fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus
värbamispartner, Tammiste Personalibüroo

Värbamispartneri vastutusrikas roll

Uusi töötajaid valitakse suure põhjalikkusega ning need töötajad, kelle hoolde see vastutusrikas ülesanne usaldatakse, on oma tööandja saadikud tööjõuturul. Kui otsustatakse koostööd teha värbamisfirmaga, täidab seda rolli sealne värbamispartner. Oma ettevõtte värbajasse on õige suhtuda kui partnerisse.

Ettevõtte värbaja mõtleb kogu värbamisprotsessile tervikuna. Esmalt loob ta koostöös otsese juhi ja tema meeskonnaga selge arusaama, keda otsitakse. On oluline, et kõik ootused oleksid põhjendatud ja olulised. Põhjalik ettevalmistus määrab otsingu õnnestumise. Ikka tuleb vahel tunnistada – oleksin ma otsingut alustades teadnud kõike seda, mida lõppkohtumistel, oleksin osanud jooksusuunda veelgi täpsemini sihitada. Tehke värbamispartnerist  oma mõttekaaslane ja olge lahked infot jagama. Nii saame aidata teil jõuda parimate kandidaatideni  ja vastutada õige inimese leidmise eest.

Kui selged ootused on läbi räägitud, algab kuulutuse teksti loomine – nii sõnas kui pildis. Kirja pannakse vähe, kuid sellega öeldakse palju. Kandidaadid ei süvene pikkadesse tekstidesse, neid peab töökuulutus mõne hetkega kõnetama. Muidugi on selles oluline roll pildikeelel. Eriti tähelepanelik tuleb olla siis, kui kasutate pilte inimestest. Sellega mõjutate kandidaatide otsuseid alateadlikult. Kui kuulutusel on pilt noorest mehest, siis küpsemas eas potentsiaalsed kandidaadid süvenema ei hakka. Värbamisel on väga tähtis saada esmalt kandideerima võimalikult palju sobivaid kandidaate ning värbamiskampaania peab seda eesmärki täitma. Meie püüame võimalikult palju kasutada oma klientide endi pilte, väärtust loovad videod kliendi ärikeskkonnast ja tootmisest.

Värbamispartner  valib kanalid, kus töökuulutus avaldatakse ja kaalub põhjalikult tehtavat investeeringut. Nii peab värbamispartner oskama oskuslikult sotsiaalmeedias toimetada või on tal siis selleks abiks hea kolleeg, kes ettevõtte sotsiaalmeedia eest vastutab. Värbamisagentuuris on selleks kogemustega spetsialistid, kes aitavad läbimõeldud meediakampaania luua.

Värbamispartner on kandidaatidele esmaseks kontaktisikuks. Kuigi tänapäeval tehakse vähe telefonikõnesid, peab neiks siiski valmis olema. Sageli soovivad teadlikud tööotsijad enne kandideerimist täpsustada kuulutuse sisu ja tööandja ootusi. Alles seejärel teeb ta oma kandideerimisotsuse. Paar luhtunud kõnet ja sellest kandidaadist on ettevõte ilma. Nii peab olema värbamispartner kättesaadav ja asjatundlik. Tema peab oskama vastata kõikidele olulistele küsimustele või siis olema valmis lisainfot küsima ning kandidaadile tagasi helistama.

On äärmiselt oluline, kuidas kandidaatide infot hallatakse. Meilides kipub info kaduma minema, Excel nõuab päris palju lisatööd. Hea värbamistarkvara teeb värbaja töö efektiivseks, mis värbamises tähendab rohkem aega sihtotsinguga tegelemiseks. Sellesse tasub investeerida. Kui oleme Tammiste Personalibüroosse värbamispartnereid värvanud ja neile Tammiste Talendipanka tutvustanud, kuuleme ikka rõõmsat õhkamist – kui mõnus on sellisel viisil töötada! 

Kuna enamasti teeb esmase vestluse kandidaatidega värbaja, on äärmiselt oluline tema oskus luua usalduslik õhkkond, esitada avatud küsimusi ja kuuldust õiged järeldused teha. See nõuab suurepärast suhtlusoskust, avatust ja valmisolekut kuulata nii, et päriselt kuuled. Töövestlus ei ole ülekuulamine või küsimuste-vastuste voor, vaid avatud jutuajamine, kus küsimused kandidaadile tulenevad tema eelmistest vastustest. Seejuures on väga oluline, et värbaja hoiaks fookust ega laseks kandidaadil oma jutuga end kaasa viia. Isegi kui kandideerija ei saa tööpakkumist, peab ta saama töövestlusest positiivse kogemuse, kus päriselt temast huvitatud oldi. Oma suhtumise ja suhtlemisega loob värbaja tööjõuturul oma ettevõtte mainet.

Kahjuks on meil palju värbajaid, kes ei anna kandidaatidele konkursi tulemuste kohta üldse vastust. Kuuleme oma töövestlustel päris tihti halbadest kandidaadikogemustest – ma polnud isegi ühte kirja väärt … Nii võib värbaja olla ettevõtte maine rikkuja, kusjuures juhid ei tea enamasti sellest midagi. Nii oma ettevõtte  kui värbamisagentuuri värbaja kohta on hea aeg ajalt tagasisidet küsida,  kas ja kuidas ta on kandidaatidega suhelnud.

Värbaja on ettevõtte võtmeisik, kelle kompetents aitab ettevõttel sobivate kogemuste- ja isikuomadustega kandidaate leida. Lõppvaliku teeb ju juht  nende kandidaatide seast, kelle värbaja on eelnevalt välja valinud.

Kui plaanite kasutada personaliotsingu teenust, on oluline süveneda nii teenuse sisusse kui teie ettevõtte heaks tööle hakkava värbamispartneri kompetentsusesse. Ärge tehke koostööotsust ilma temaga kohtumata! Polegi määrav, mitu sarnast töötajat ta on enne otsinud. Tähtis on see, kuidas ta suudab teie ärist aru saada, kas ta süveneb ja mõistab teie ootusi sügavamal tasemel.

Hea värbamiskampaania annab võimaluse suurema hulga kandidaatide vahel valida, hea värbamispartner aitab teha õige valiku.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.