Et erinevus tõepoolest rikastaks


Personaliotsingus on oluline teadvustada, mille poolest inimesed
erinevad. Mis määrab edu selles ametis, selles meeskonnas ja selles
organisatsioonis. Sest erinevad tööd saavad hästi tehtud erinevate
inimeste poolt.

On
loomulik, et me hindame teisi inimesi läbi oma mõttemaailma ja arvame, et
teistele meeldivad samad  asjad. Enda
meeskonda uusi töötajaid värvates võib see mõtteviis palju probleeme tekitada.
Sest tegelikult on inimesed väga erinevad.  

Igal juhil on hea teadvustada individuaalsete
erinevuste mõju tööalasele käitumisele:

 • Inimesed erinevad tööalase
  produktiivsuse osas –
  mida keerukama ja vastutavama tööga on
  tegemist, seda olulisemat mõju avaldavad töö tulemustele töötaja
  isikuomadused. Erinevatel inimestel laabuvad erinevad asjad, seda peab enne
  töötaja palkamist teadma.


 • Inimesed erinevad võimekuse
  ja andekus poolest –
  võimekus on peamine tööalast sooritust mõjutav
  individuaalsete erinevuste allikas. Enesekindlus, soov ja ambitsioon pole
  piisavad tööalaseks edukuseks. Kui töö eeldab kiiret taipu ja seda pole,
  siis tulemust ei saavutata. Võimekust on lihtne mõõta. Selleks sobivad
  vastavad professionaalsed testid või siis saab teha ise mõne tööalase
  ülesande, millele tuleb kandideerijal õige vastus anda. Te näete, kui kaua
  ta seda teeb ja kuidas vormistab ja kas hiljem oskab ka põhjendada.
  Personaliotsingus on kodutööd populaarsed, kuid seal me siiski ei näe, kas ta teeb ise ja
  kui kaua see tal aega võtab. Üha enam räägitaks efektiivsusest. Mida
  kiirema taibuga inimesi me värbame, seda kiiremini ja paremini saavad asjad ettevõttes tehtud.

 • Inimesed väärtustavad
  erineval määral töö huvitavust –
  on leitud, et 1/3 tööjõust eelistavad tööd,
  mis eeldab minimaalset vaimset pingutust ja vastutust ning eelistavad
  pühendada aega ja tähelepanu pigem lähisuhetele, hobidele. Minu õppetund
  on olnud üks konkurss, kus soovisime koondatud töölisi pakkuda teise
  tootmisettevõttesse. Paljud eelistasid töötuks jäämist –  selle asemel et
  õppida selgeks uus ja rohkem nutikust nõudev töö. Kui mina mõtlen
  rutiinseid tegevusi nõudvast tööst kui millestki väga jubedast, siis need
  inimesed seda just soovisidki. Ära võta minult rutiini ära ja ära
  oota, et ma ise mõtlema hakkan – oli nende seisukoht.

 • Inimesed erinevad selle
  poolest, millist juhtimisstiili nad eelistavad ja vajavad –

  paljud inimesed eelistavad omada tegevuses võimalikult palju vabadust ning
  on sellise juhtimise all kõige edukamad. Teised aga vajavad täpset ja
  selgesõnalist juhendamist ja kontrolli. Sa võidki juhina ebaõnnestuda, kui
  võtad üle meeskonna, kus kõik on oma mõtlemise välja lülitanud ja töötavad
  vaid käskude järgi. Kui nad on seda aastaid teinud, siis peab juht õppima
  käske andma, mitte ootama, et nad ise taipavad ja märkavad. Ja loomulikult
  on see ka vastupidi – paljud ei kannata autokraatset juhti, kes
  ainuisikuliselt teab ja otsustab, enamuse jaoks on oluline võimalus kaasa
  mõelda. Kui käsil on personalivalik, tuleb sellele tähelepanu pöörata


 • Inimesed erinevad
  sotsiaalsete kontaktide vajaduse osas –
  kui palju suhtlemist
  nad vajavad, et nad oleksid oma tööga rahul? Kui võtad tööle suure
  suhtlemisvajadusega raamatupidaja, siis töö seisab, tema toreda ja
  seltskondliku inimesena on ühe ja teise laua juures. Segades ka teisi. Kui
  aga müügiinimene pelgab uusi kontakte, saadab ta e-kirju ja leiab alati
  põhjenduse miks ta Excelis analüüse peab tegema ja kliendi juures ei ole.
  See ei muutu.

 • Inimesed erinevad
  pühendumise ja lojaalsuse määra poolest –

  töötaja käitub kui omanik versus töö tehtud ja kaelast ära, vahet pole,
  milline on tulemus või kuidas läheb ettevõttel. Kui töötaja annab tööle
  oma südame, tuleb seda osata väärtustada. Kuid ületöötamist ei tohiks
  oodata ükski tööandja. See ei ole üldse mitte tark uhkeldada ülipikkade
  tööpäevadega ja ületundidega. Südamega töötajaid peab hoidma, et nad
  jaksaksid oma pühendumist ettevõttega kaua jagada. Kui aga inimesel on
  ükskõik „kolm käes ja kaelast ära“, võib see pikas perspektiivis
  töömoraali kogu ettevõttes alla viia. Sellist inimest mina tööle ei
  võtaks.

 

 <- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).