fbpx

Ettevõttes osanikuks kasvamine

Juunis teatasime meie ettevõtte osanikeringi laienemisest. Nüüd uurisime Tammiste tiimi värsketelt osanikelt, Kadilt ja Ilonalt uude rolli kasvamise teekonna kohta ning natuke piilusime ka tulevikku.

Kuidas te värbamispartnerist ettevõtte osanikuks kasvasite ning mis motiveeris teid sellesse rolli astuma?

Kadi: Mina olen ettevõttega pikalt seotud olnud, tänaseks juba 16 aastat. Alguses olime Sirjega kahekesi ja see mõte, et ühel hetkel soovib Sirje pikaajalisi töötajaid juhtimisse kaasata, on ammu olnud. Olen tänulik, et Sirje on mind alati Tammiste arendamisesse kaasanu, olnud eeskujuks ja mentoriks. Ka palgatöötajana olen ikka ettevõtja mõtteviisiga tegutsenud ning Tammistes on alati igaühe  panus oluline – suuri otsuseid teeme ühiselt ja kõik on ettevõtte arengusse kaasatud. Tammiste on meie kõigi ettevõte ning samm ettevõtte osanikuks saada  tuli hästi loomulikult.

Ilona: Minu jaoks on ka see kasv olnud loomulik. Olen Tammistes juba kuuendat aastat ning selle aja jooksul on kasvanud nii ettevõte kui ka mina ise. See teadmine, et ühel hetkel ettevõttes selline muutus tuleb, oli ammu, kuid selgema kuju võttis see mõte 2022. aasta kevadel.  Lisaks vastutuse võtmisele tuli meil Kadiga võtta aeg, et  teineteist paremini tundma õppida ning aru saada, mida me kumbki ettevõttega seonduvalt teha soovime. Motivatsioon sellesse rolli astuda on osalt seotud isikliku ambitsiooniga seda vastutust kanda ja isiklikult edasi areneda, teisalt näen, et värbamine on valdkond, kus saab lõpmatuseni nii isiklikus plaanis kui ka ettevõttena kasvada.

Kadi: Minu jaoks oli samuti tugev sisemine motivatsioon võtta teadlikult vastutus ettevõtte arendamise eest ning saada kogemus osanikuna ettevõtte juhtimisest. Tammistel on täna turul kindel positsioon ning väga tugev potentsiaal edasi areneda ja veelgi tugevamaks saada. Olen ise arendustele ja kasvule suunatud mõtteviisiga ning näen head väljakutset leida muutuste teel pidevalt edasiarenemise võimalusi.

Kuidas on muutunud teie roll osanikuks saades ning kuidas saate varasemat kogemust uues rollis ära kasutada?

Ilona: Vastutustunne peale osanikuks saamist ettevõtte ja inimeste arendamise ees on väga suur igapäevaselt kanda. Sirje tugi on siinkohal hindamatu väärtusega ja annab tugeva seljataguse. Meil on keegi, kellega mõtteid jagada ja nõu pidada. Eks teisalt on ka väljakutse mitmekesi ettevõtte eesotsas olla ja otsuseid teha.

Kadi: Eelkõige on oma inimesed need, kelle ees on suur vastutus. Tahame ju tööandjana olla ettevõte, kelle juurde soovitakse tulla ja kellega koos ennast teostada. Ja suur vastutus on ka klientide ees – olla valdkonnas parimateks ja usadusväärseteks partneriteks, kes toetavad ettevõtete ja meeskondade arengut. See tähendab ka oma inimeste pidevat arendamist ja ümbritsevate muudatustega kaasas käimist.

Me omavahel oleme Ilonaga ettevõtte juhtimise rolle jaganud. Minu fookus on meie inimestel. Mul on pikk kogemus inimeste värbamisel ja arendamisel  ning tunnen, et nii tugevad kui oleme meeskonnana, nii tugevad partnerid saame olla oma klientidele. Meie ettevõttes on koos erinevad põlvkonnad ja kogemused – see on meie rikkus. Samuti inimeste pühendumine ja tahe oma tööd teha. Minu vedada on ka koolitus- ja arenduspartneri roll  ja seeläbi toetada ka pikaajalisi kliendisuhteid ning arendada strateegilist koostööd. Oleme alati sammu ettepoole vaadanud, et olla valdkonna suunanäitaja ning tean, et peame olema pidevas edasi liikumises. Mind inspireerib hiljuti kuuldud mõte, et tegevuse strateegia on vana juba siis, kui see valmis saab. Meil Tammistes  on palju kogemust, millele tuginedes saame edasisi samme astuda. 

Ilona: Ettevõttes ei saa kõik kõige eest vastutada. Osanikeks saamise protsessis olid meil Kadiga arutelud, kuidas valdkondasid omavahel jagada. Oleme ettevõttes rollid püüdnud jagada vastavalt oma tugevustele ja kompetentsidele. Lähtuvalt minu varasemast kogemusest võtsin enda kanda meie värbamisteenuste vaate ning ettevõtte arendamise sellelt küljelt. Lisaks tegelen tehniliste teemade ja IT-küsimustega. Oma 5-aastase kogemuse jooksul värbamispartnerina olen saanud väga mitmekülgseid kogemusi erinevatest ettevõtetest, näinud eri positsioonide raskuskohti ning olen kasvatanud ka oma kontaktvõrgustikku. Tänu sellele saan toetada meie kolleege ning tuua ka ideid arendustegevusse. Samas ei ole need rollid kivisse raiutud – igapäevaselt töötame tiimina kõigis küsimustes. Meist kõigist sõltub ettevõtte käekäik.

Kuidas on uudise vastu võtnud teie pered, kolleegid ja koostööpartnerid?

Kadi: Minu jaoks oli see läbimõeldud ja pereringis läbiarutatud otsus. Selle rolliga tuleb kaasa suurem vastutus. Kõik lähedased on uudist kuuldes olnud väga rõõmsad ja toetavad. Ka sõpradelt, kellest paljud on ettevõtjad, olen tunnustust ja julgustust saanud. Kolleegid võtsid uudise vastu minu arvates positiivselt – Sirje on seda muutust kõigiga ka varem arutanud, nii on see ka tiimile loomulik ja loogiline jätk olnud. Positiivselt üllatavad on olnud koostööpartnerite kõned siira tagasisidega, et Tammiste on õigel teel. Kõik on uudishimulikud ja ootusärevad, mida see muutus kaasa  toob.

Ilona: Mulle on selles protsessis olnud mõttekaaslaseks minu abikaasa, selline tugi on ülioluline, sest otsus mõjutab ka pereelu. Minu teistele lähikondsetele tuli see uudis suure üllatusena, sest ma ei jaganud seda pereringist väljapoole enne, kui kõik lõplikult korraldatud sai, aga nüüd olen saanud palju õnne- ja edusoove ning positiivset tagasiside. Tahetakse olla toeks.

Mida ootate ettevõtte tulevikult ning kuidas näete enda rolli selle saavutamisel?

Kadi: Suhtlemistreerina tean, et suhtlemisoskus on mineviku, oleviku ja tuleviku oskus, mis ei kao ka tehnoloogiate arengu kõrvalt kuhugi. Koostööoskus on teiseks võtmesõnaks edukates meeskondades. Koolitajana on minu fookuses kindlasti juhtimis- ja suhtlemisoskuste arendamine, kasutades selleks kaasaegseid ja tulemuslikke õpimeetodeid.

Tammiste Personalibüroo äri on inimeste äri ja vaid koos õigete inimestega saavutame võimaliku maksimumi. Seda mõtteviisi viime edasi ka oma klientideni, kellega koos nende tiimidesse neid õigeid inimesi leida aitame.

Ilona: Sirje oma professionaalsuse ja kogemuse ning seejuures inimliku soojuse ja suhtumisega on olnud inspiratsioon ja eeskuju. Varasem kogemus värbamispartnerina on andnud hea sissevaate erinevatesse ettevõtetesse ning mitmeid mõtteid, kuidas Tammistet edasi kasvatada. Arendusideid on palju, aga minu jaoks on oluline Sirje loodud väärtusi ettevõttesse muutuseid tuues edasi kanda.

Kadi: Mina olen selle teekonna üle hästi põnevil, mis on olnud ja kuidas siit nüüd edasi minna. Koostöö ja inimestevahelised suhted on olulised ning eelkõige peab meil koos olema tore, põnev ja huvitav tegutseda.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.