Juubilarist personalibüroo: edukas värbamine algab juba töökuulutusest

Eesti Ekspress: “100 aastat Eesti ettevõtlust”
Riina Palmiste

Praegusel ajal, kus tööturul on palju ringi sagimist, on ettevõtted üha enam kimpus sobiva kandidaadi välja valimisega. Kes teaks veel paremini, kuidas talendid üles leida, kui mitte Tammiste Personalibüroo, kelle kogemuste pagasis on 20 aastat edukaid otsinguid.

Uue töötaja värbamist võiks võrrelda mitmesajatükilise puslega, kus enamasti ei piisa ühest ainsast pilgust mängulauale, et õige tükk üles leida. Vastupidi, silme ees virvendab lugematul hulgal äravahetamiseni sarnaseid tükke. Täpselt sama kehtib värbamisel. Laual võib olla palju sarnase kogemusega kandidaate, kuid isiksustena on nad kõik väga erinevad. Valimiseks esmamuljest ei piisa. Otsing võib seega osutuda väga ajamahukaks. Uut töötajat on aga tihtilugu vaja kohe praegu. „Enamasti oli juba eile vaja,” täpsustab humoorikalt personalibüroo juht Sirje Tammiste.

Oma tegemistes hoiab Tammiste kollektiiv ühtset joont. „Paljud kliendid on teinud koostööd mitme meie värbamispartneriga ja tagasiside on olnud ikkagi see, et meie natuurilt võrdlemisi erinevad värbamispartnerid on kõik ühtviisi põhjalikud ning head suhtlejad,” nõustub Sirje, et põhiväärtused ja kvaliteet on tõesti väga ühtsed. Iga töötaja huvitub siiralt, kuidas konkreetsel organisatsioonil läheb ja mis on see, mida saab omalt poolt anda, et hakkaks veel paremini minema.

Poolik lahendus ei ole lahendus
Samaväärseks põhjalikkuseks napib ettevõtetel endil sageli aega. „Tippjuhil pole mõistlik kulutada oma aega kuulutuste koostamisele ja intervjuudele,” on Sirje kindel. Selleks kulub reeglina hoopis rohkem töötunde, kui esiti arvati. Tagatipuks võib juhtuda, et esimese ringiga ka ei leita seda päris õiget inimest. Siis tuleb edasi otsida, sest poolikud lahendused Tammiste Personalibüroo väärtustega kokku ei käi. „Pigem ütleme kohe, et võtame veel aega, aga teeme põhjalikult ja hästi.”

Väga palju sõltub Tammiste Personalibüroo värbamispartnerite hinnangul juba ainuüksi töökuulutusest. „Alustame alati profiili loomisest, kus on peamised ülesanded ning nõutud oskused, kogemused ja tingimused lahti kirjutatud. Esmapilgul vaat et kõige väiksemast osast kogu värbamisprotsessis sõltub tegelikkuses suuresti asjade edasine käik.” Koos kliendiga võetakse üksipulgi lahti, milline inimene millise kompetentsiga ettevõttele olulist väärtust loob. „ Alahinnata ei maksa sedagi, kuidas kuulutus välja näeb või milliseid sõnu seal kasutada – pelgalt juba stambiks kujunenud väljenditega, nagu väga hea suhtlemisoskus ja kõrge stressitaluvus, Tammiste sõnul läbi ei löö. „Meie värbajad on päris osavad leidma õigeid sõnu,” võrdleks ta seda kunsti ajakirjanduslike pealkirjadega. „Kui pealkiri on eksitav, pettutakse ka artiklis. Kui meil on kuulutuses olev reklaam eksitav, kutsume valesid inimesi kandideerima ega jõuagi õige inimeseni.”

Saatuslikuks võib saada hetk, kui tuleb hakata valima esmapilgul ühtviisi sobivate kandidaatide vahel. Siin ei tohi põhjalikkuses järeleandmisi teha. Peale selle, et Tammiste Personalibüroo värbamispartnerid on vilunud intervjueerijad, on neil
kandidaatide avamiseks ka muud meetodid: videointervjuu, erinevad
professionaalsed testid, taustauuringud. Ikka selleks, et valik õnnestuks.

Veel üks pealtnäha teisejärguline, aga tegelikult äärmiselt oluline punkt, mis ettevõtetel kiirustades sootuks ununema kipub, on tagasisidestamine. „Halb külg on see, kui kandideerimissoovile vastust ei anta. Järgmistel konkurssidel need inimesed enam selle ettevõtte tööpakkumisi ei vaata,” selgitab Tammiste. Eesti väiksuse juures on see väga õhkõrn jää, millel kõndida. „Meile on ka otse öeldud, et kandideeriti ainult sellepärast, et seekord otsisime meie. Varasematel kordadel pole sellelt ettevõttelt kunagi saanud ei ei-d ega jaa-d.” Peale selle, et Tammistes ei jäeta kedagi vastuseta, saavad kõik intervjuule jõudnud  kandidaadid sisulise tagasiside.

Pole siis imestada, miks meenutavad Tammiste värbamispartnerite põhjalikkust sageli hea sõnaga mitte ainult kliendid, vaid ka tööle kandideerijad. Muuseas, üks väga suur värbamisprojekt kasvaski välja sellest, kui kandidaat jäi teiseks. „Ta ütles, et tead, kui ma kunagi saan oma meeskonda koos sinuga valida, siis ma
seda teen,” meenutab Tammiste, ja ei läinud just palju aega mööda, kui see võimalus avaneski.

Edu toob sihtotsing
Kes kord juhtivale ametikohale inimest otsinud, teab ilmselt omast käest, et tipptegijad on sageli nagu pärlid, kes niisama kergesti ise su teele ei satu. Enamasti nad tööturul ringi ei vaata ja neid tuleb konkursile kandideerima kutsuda. Samuti eeldab selliste nn passiivsete talentide pardale kutsumine väga sooja ja oskuslikku suhtlemiskunsti ning personaalset lähenemist. „Töökoha müüki ei saa teha viisil, nagu müüakse ajakirju, et poole hinnaga ja võtke see ka, vaid me peame ikkagi selle inimesega kontakti looma, tema karjääriplaane ja soove kuulama,” selgitab Tammiste sihtotsingu ajamahukat loomust. Just seetõttu on paljud otsustanud ikkagi abi paluda Tammiste värbamispartneritelt, kes hoiavad kätt kogu aeg tööturu pulsil. Tänu oma andmebaasile ning 20 aastaga loodud koostöösuhetele väga erinevate valdkondade spetsialistide ja juhtidega teavad Tammiste värbamispartnerid, kuidas õigete kandidaatideni jõuda.

Ettevõtte olulisimaks eesmärgiks on klientide ja kandidaatide rahulolu ning pikaaegsed koostöösuhted. „Eesmärk on teha tööd professionaalselt ja südamega, küll siis tulevad ka tulemused,” on Tammiste veendunud. Vast kinnitab seda ka asjaolu, et oma tehtud tööle julgetakse anda kaasa garantii. „Kogu sisseelamise perioodi jooksul me kindlasti võtame nii kliendi kui ka tööle
asunud kandidaadiga ühendust. Küsime, kuidas neil läheb, kas kõik laabub. Kui
tõesti juhtub, et vaatamata põhjalikule valikuprotsessile selgub, et inimene ikkagi ei vasta esitatud nõudmistele ja ei saa tööga hakkama, otsime lisatasuta uue inimese. Õnneks on need olukorrad väga haruldased.”

See tähendab vist küll ainult üht – Tammiste Personalibüroo abiga võib kindel olla, et leidmata ei jää ükski puuduolev lüli. Olgu selle elavaks tõestuseks juba ainuüksi nende enda kollektiiv, kus on väga mõnus õhkkond, usaldus ja toetus. „Meie” on olulisem kui „mina”.

Tammiste Personalibüroo mitte ainult ei värba õigeid spetsialiste ja juhte, vaid viib läbi erinevaid koolitusi ja coaching’ut. Nende koolitused on kui rätsepaülikonnad, mis on loodud just selle kliendi eesmärke silmas pidades. Iga
tööle asunud juht saab esimese coaching’u-sessiooni tasuta, et sisseelamine laabuks.

Loe veel:

20 aastat kogemusi ettevõtjana ja ettevõttena
Tahavaatepeeglisse vaadates edasi ei liigu, kuid edasi minekuks puuduvad teeviidad

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).