fbpx

Kas ettevõtte vanust saab võrrelda inimese omaga?

Jaanuari algul sai meie ettevõte 18-aastaseks. Sel puhul saime palju õnnitlusi täisealiseks saamise puhul. Mind pani see mõtlema – kas ettevõtte vanuse ja inimese vanuse vahele saab paralleele tõmmata? Nii ja naa.

Ettevõte, kes on turul pikalt tegutsenud, on kindlasti näidanud mida ta on väärt, kas teda saab usaldada, milliseid väärtusi ta kannab. Sama on inimesega – olles täiskasvanu, oled loonud endast kui inimesest teatud kuvandi.

18-aastasel ettevõttel on suhetevõrgustik, mida alustaval ettevõttel pole. Sama on inimestega. Vanemad valivad oma väikesele lapsele sõpru, murdeeast hakkab noor ise valima, kelle hulka ta kuulub. Ta loob oma suhetevõrgustiku ja vastavalt oma suhtlemisoskusele hoiab ja arendab häid suhteid või mitte. Ettevõtete vaheline koostöö sõltub seal töötavate inimeste oskusest suhteid luua, hoida ja arendada. Just sotsiaalne kapital on ettevõtte suurim vara – siia kuuluvad kõik kliendid, koostööpartnerid – ilma nendeta pole ettevõtte vanusel mingit väärtust.

Kuid – ettevõttes on palju erinevaid inimesi. Juht on see, kes kõik ühtseks seob ja sõnastab ühtse väärtussüsteemi – meie ettevõttes suhtutakse klienti nii, erimeelsusi lahendatakse just sel viisil, jne. Kui juhid ja omanikud muutuvad, võib muutuda ka ettevõtte kuvand ja viis, kuidas seal asju aetakse. Kuigi meie ettevõtte juhi nimi ei ole muutunud, olen mina ise juhina väga palju muutunud. Kasvanud ja arenenud. Õppinud olulisi asju selgelt välja ütlema, nendest kinnipidamist oluliseks pidama, nende eest seisma ja neist rääkima. Igal sammul pean ma meeles pidama, et sõnad ei loe, kui pole tegusid. Juhti usutakse siis, kui sõnad ja teod kokku lähevad. Minu põhiväärtused ei ole muutunud. Kliendid, keda koolitasime või kellele töötajaid otsisime 18 aastat tagasi, saavad ikka samasuguse pühendumise osaliseks. Põhiväärtused ei muutu. Ettevõtte põhiväärtused loob juht, noore põhiväärtused tulevad tema kodust.

Ettevõtte vanusest rääkides tuleks mõelda ka – kui kaua on juht seda ettevõtet juhtinud või üldse juhina töötanud? Milline on tema elukogemus? Kui pikalt tegutsenud ettevõtte ette tuleb uus juht, kes on noor ja kogemusteta, võib juhtuda, et ettevõte hakkab uuesti läbi elama „suureks saamise kasvuraskusi“. Väga palju mõjutab ettevõtte hingeelu ettevõtte juht, vahel ehk rohkemgi kui pikk ajalugu.

Meie ettevõttes on aja jooksul mitmed inimesed vahetunud. Mida aasta edasi, seda enam on neid, kes on meil pikalt töötanud. Aeg selekteerib välja need, kes sobivad seda tööd just sellisel viisil tegema. Me valime endale uusi kolleege pühendumisele ja väärtustele toetudes. Meie juures ei saa tööd teha poole vinnaga, kuidagimoodi.

On suur rõõm, kui erinevad kliendid või kandidaadid räägivad, et Tammiste büroos suhtutakse igasse otsingusse suure pühendumisega ja igasse kandidaati lugupidamisega. Teisiti ei tohikski see olla, sest meie väärtused on tõesti meil sügaval hinges, neile saab toetuda, need suunavad ja juhivad.

Usun, 18-aastane kogemus on väärtuslik ja iga aasta on sellesse olulise lisa andnud. Nii õpivad uued kolleegid kogenumatelt kiiresti ära kõik selle, mida teised aastaid on endasse kogunud. Ja on paari aastaga juba nii kogenud töötajad, et ei mäletagi, et nad pole ise 18 aastat seda tööd teinud. Nad on osa saanud pikast kogemusest.

Samas – kui keegi reklaamib ennast kui saja aasta vanust ettevõtet, siis loodame ikka, et vaatamata pikale eale tehakse seal tööd ikka tänapäevaselt, mitte pole koos vanakeste klubi. Nii on ka meiega – iga aasta toob midagi uut, me õpime pidevalt, võtame kasutusele uudseid värbamisviise ja avastame uusi valdkondi. Nagu 18-aastasele noorele kohane.


Loe veel:

Ajast tähtsamad on vaid inimesed, kellega seda koos veedame

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.