Kas ja millal värbamisel teste kasutada?

Tavapäraselt tehakse kandideerijate hulgas valik esmamulje ja pädevuse järgi. Esmamuljet ei kirjutanud ma kogemata esimeseks. Kohtudes kandideerijaga tekib esimese minuti jooksul arusaam – kas ta on meie inimene või mitte. See mulje on niivõrd tugev, et sageli varjutab kogu ülejäänud jutu sisu. Sisetunnet tuleb arvestada, kuid vaid sellest ei piisa. Inimene on oma võimete ja isiksusega niivõrd keeruline, et ka kahetunnise vestlusega kõike teada ei saa. Pigem investeerida veidi raha valikusse kui hiljem valet valikut kahetseda.

Soovitan paarile-kolmele lõppkandidaadile võimete ja isiksuse testi teha. Ilmekas näide elust: hiljuti pöördus meie poole ühe tootmisettevõtte tegevjuht sooviga tootmisjuhi kandidaati igaks juhuks testida. Nad olid tegelikult oma valiku juba teinud, kuid kuna eelmine tootmisjuht ei saanud tööga hakkama, tahtsid oma otsuses kindlad olla. Tööga mitte toime tulnud juht lihtsalt ei käinud tööst üle. Ka teda testiti värbamisel, kuid tulemusi arvesse ei võetud – ta oli väga meeldiv ja asjalik mees. Mõjus positiivne esmamulje – kuigi teati, et vaimse võimekuse testi täites ei saanud ta loogilist mõtlemist ja arvutamist nõudvate ülesannetega hakkama. Hiljem sellest tööl probleemid tekkisidki…

Paljudel konkurssidel on suur abi olnud kiiruse-täpsuse testist. Kui tööga toimetulekuks on vaja samaaegselt erinevat infot hallata, suuta kiiresti ühelt ülesandelt teisele ümber orienteeruda, saame just selle testi abil kandideerija edukust prognoosida. Oleme seda kasutanud assistentide, andmesisestajate, logistikute, laotöötajate ja ka elektroonikatööstuse tööliste valikul. Klientidelt oleme hiljem kuulnud, et testis väga häid tulemusi saanud kandidaadid on ka tööalaselt edukad. Korra olen tootejuhi valikul soovitanud lõppkandidaadiks väga asjaliku ja pädeva inimese, kes selle testiga hakkama ei saanud. Ta meeldis kliendile ja sai tööpakkumise. Kahjuks ei teinud ta seda tööd kuigi kaua, sest ei suutnud kiire tempoga toime tulla. Tol korral ei osanud ma kiirust-täpsust nii tähtsaks pidadagi, vaimne võimekus oli kõrge, kuid sellest ei piisanud.

Isiksuse test toob viiel skaalal välja kandideerija põhilised isiksuseomadused. Need on püsivad, ainult sellele inimesele omased käitumis- ja reageerimisviisid. Teades kandideerija emotsionaalse stabiilsuse taset oskame prognoosida tema käitumist pingelistes tööolukordades. Kui ekstravertsus väljendub enamasti juba intervjuul, siis meelekindluse kohta me jutuajamise põhjal õigeid järeldusi teha ei saa. Meelekindlus väljendab inimese kohusetundlikkust, hoolikust, sihikindlust, edasi­püüdlikkust ja usaldusväärsust ning seda peetakse üheks olulisemaks isikuomaduseks, mis prognoosib tööalast edukust.

Eraldi on test juhi isiksuseomaduste hindamiseks – juhi valikul on oluline teada hoopis teisi isikuomadusi (näit. tegevusele orienteeritus, suhetele orienteeritus, saavutusvajadus, jne.).

Kuid kindlasti ei tohi valikut teha vaid testide alusel. Tööle tuleb palgata vaid see inimene, kes sobib meeskonda ja ka oma tööga hästi hakkama saab. Jah, viimasel ajal on see muutunud väga keeruliseks. Sobivaid inimesi on üha raskem leida. Kui siis mingis osas ka hinnaalandust teha, peab see olema siiski teadlik. Ebarealistlikud ootused toovad reaalse pettumuse. Teades kandidaadi nõrgemaid külgi ei tule ka pettumust.

 

Loe lisaks:
Personali valik konveiermeetodil

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).