Kas leiame alati hea lahenduse?

Oleme igapäevaselt silmitsi olukordadega, kus kaalume poolt ja vastu argumente. Et langetada otsus järgmiste sammude astumiseks. Valdavalt teeme neid otsuseid teadmata kõiki detaile, kaasnevaid asjaolusid, omamata täielikku informatsiooni. Kuidas siis olla kindel, et otsustad õigesti, kui kõike ei tea?

Alati on midagi, mida ei tea

Nii on – pole võimalik jõuda kõikide nüansside ja detailideni. Tee selleni võib võtta nii palju aega, et selleks ajaks, kui kohale jõuame, on olukord juba muutunud ja pead alustama uue informatsiooni kogumisega. Sa saad teha otsuse siin ja praegu, toetudes Sulle teada olevale informatsioonile. Kui täna on see otsus õige, siis homme võib olla enam mitte. Sellest pole midagi – siis teed uue otsuse. Nii palju korratud tõde – vale otsus on parem otsustamatusest.

Kui aga otsus puudutab paljusid inimesi, tuleb detailid läbi mõelda, analüüsida, kaaluda mitut võimalust. Meie haldusreform tehti lõpuks ära. Kas saavad selle elluviijad kindlalt öelda, et mõtlesime kõik protsessid põhjalikult läbi, valmistasime inimesi ette ja sellega on tagatud parim lahendus? See, mida kuulda on, ei veena. Kasvõi alates sellest, et palgasüsteem ei vasta vastutuse suurusele. Kui suure omavalitsuse valdkonna juhi palk on sama, mis eraettevõttes sekretäri oma, on midagi viltu läinud. See võtab võimaluse palgata parimaid. Just keeruliste otsuste elluviimisel vajatakse parimaid juhte, kes oskavad luua uusi meeskondi ja ambitsioonikad plaanid ellu viia. Ning teha otsuseid ka siis, kui kõike ei tea.

Küsime kõikide arvamust, kaasame ja kuulame

Kui otsused puudutavad paljusid inimesi ja omavad suurt kaalu – olgu selleks praegu kuumade teemadena Rail Baltic või tselluloositehas – ongi vaja võtta aega kõikide aspektide kaalumiseks. Kuid seejuures on oluline silmas pidada, et argumentideks ei sobi emotsionaalsed seisukohad – mulle ei meeldi, et siia tuleb tehas, meiega pole räägitud, juba seepärast olen vastu, jne. Selliste suurte ja laia mõju omavate otsuste puhul tuleb kuulata erinevate valdkondade tippeksperte. Seisukoht, et me ei telli analüüsi, kuulub juba emotsioonide hulka. Kindlasti tuleb tellida erinevad ekspertiisid ja siis saame otsustada – kas saadav võit ja kasu on väärt seda hinda või kaotust. Rahvakoosolekul tuleb jagada infot inimestele, keda suurprojekt hakkab mõjutama – vastuseisud tulevad sageli hirmudest, kuulujuttudest, teadmatusest. Mitte kunagi pole infot palju, rääkida tuleb ausalt ja avatult.

Muudatused tekitavad alati vastuseisu

Oleme viimasel paarikümnel aastal läbi elanud tohutumuutuste virvarri. Erasektoris töötavad inimesed on määramatusega juba ehk harjunud. Vaatamata sellele, et eraettevõtte juht ei tea, mis toimub turul järgmisel aastal või millised on järgmise valitsuse maksumuudatused, tehakse ikkagi investeerimisotsuseid ja arendatakse oma ettevõtteid edasi.

Hiljuti jõudsid muudatused koolidesse – lapsi on vähem, koolivõrk vajas muutmist. Õpetajad, kes on kogu elu teadnud, et kool algab 1. septembril, on koolivaheajad ja kõik lapsed kasvavad suureks, pidid kohanema sellega, et kolleegid muutusid ja töökorraldus muutus. See on hirmutav, võtab ära turvatunde. Kindlasti tekitab küsimusi – kas need otsused on õiged ja head? Sellisel hetkel tehti need otsused parima teadmise põhjal. Viie aasta pärast teeksime ehk teisiti.

Päris kindlasti ootavad ees muudatused meditsiinisüsteemis – kui öeldakse, et efektiivsemad me olla ei saa, siis teavad kõik, et kindlasti saab olla palju efektiivsem. Ka teenus saab olla parem, ja seda selle sama raha eest. Need muudatused saavad olema väga keerulised, sest nõuavad absoluutselt teistsugust mõttemaailma kui praegusele meditsiinisüsteemile valdavalt omane on. Inimesest on võimalik alati hoolida, päris kindlasti on võimalik luua terviklik teenus, nagu pilootprojektina seda praegu Viljandi haiglas tehakse –patsiendist saab klient ja koostööd teevad perearstid, eriarstid ja sotsiaaltöötajad.

Lõpptulemusena kulub vähem raha ja Haigekassa ei pea siis lõputus rahapuuduses saatma naisi kodust kaugele sünnitama. Usun, et selle otsuse headuse üle saab juba praegu otsustada – see ei olnud kindlasti hea. Tõenäosus, et mõni sünnitaja pikka sõitu vastu ei pea ja seepärast sünnitus halvasti lõpeb, teab iga selle otsuse langetaja ette. Argumendiks oli raha, mitte see, et naistel oleks arstiabi kiiresti kättesaadav. Me räägime, et lapsi on vähe ja teeme otsuse sulgeda sünnitusosakond. Kahju, kui seda otsust vaadatakse ümber siis, kui keegi on lapse kaotanud …

Nii on mõnede otsuste puhul teada, et pidime valima kahe halva vahel. Polegi head lahendust – ikka on keegi, kellele otsus ei meeldi või kellele teeb see kahju. Ja on neid, kellele on see väga vajalik. Kui on sellised valikud, kus raha räägib ja argumenteerib, ei tohi silmist lasta olulisemat – kõige tähtsamad on inimesed.

Iga otsus, mida teeme, peab tuginema meie väärtustele – oma südamega ei tohi vastuollu minna. Juhid peavad oskama toime tulla olukorraga, kus alati pole head lahendust kõikide jaoks. Ning hinnang otsustele antakse aastate pärast.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).