Kuidas arenguvestlustest meeskondlik eesmärk teha?

Olen sel sügisperioodil teinud palju arenguvestluste koolitusi. Nagu ikka, algavad need umbusu ja tõrksusega – kellele seda jama vaja on. Õnneks on mulle teadaolevalt koolituse lõpuks kõik aru saanud – ilma alluvaga silmast silma, südamest südamesse rääkimata ei saa teda kuidagi juhtida. Nimetame me neid vestlusi siis arenguvestlusteks, tulemusvestlusteks, hindamisvestlusteks või koostöövestlusteks. Oluline on nende sisu ja eesmärk. Kui kuulen, kuidas tulemusi kasutatakse koolitusplaanide tegemisel, on see vaid väike osa sellest kasutegurist, mida sellistest jutuajamistest võtta võiks.

Kuigi need vestlused on alati konfidentsiaalsed, soovitan ma olulisemaid kokkuleppeid kogu meeskonnaga jagada. Ettevõtte areng saab tulla vaid seal töötavate inimeste arengust. Seepärast on alati oluline ettevõtte eesmärgid töötajateni viia ja koos mõelda – kuidas inimene omalt poolt saab nende eesmärkide saavutamisele kaasa aidata ja mida tema selle läbi võidab. Kui jutuajamiste tulemusi aga meeskonnas omavahel jagada ja kõik kuulevad milliseid eesmärke teised kolleegid võtsid, muutuvad tehtud plaanid kõvasti välja öeldud lubadusteks. Kui teised juba ootavad, millal sa teatud tegevustega alustad, on väga raske see lihtsalt unustada. Tekib nn. sotsiaalne surve – võta see ette, me arvestame sinu panusega.

Nii hakataksegi omavahel arutama – kuidas sul läheb, mida oled teha jõudnud, oled ikka oma eesmärgi poole teel. Ja hakatakse astuma samme, mis muidu oleksid tegemata jäänud, sest igapäevased kiired asjad pressivad peale. Elus ei tohi kunagi unustada oma pikaajalisi eesmärke, muidu ei jõua kuhugi, seikled vaid igapäevases tormlemises. Meeskonnas jagatud pikaajalised eesmärgid muutuvad kindlateks sihtideks.

Tore on need ka meeskonna toas seinale panna – siis tuletavad end veel eriti meelde. Hiljuti ütles mu kolleeg, et see paber on küll seinalt maha võetud, aga mul on mu lubadus meeles … Mis sest, et poole aastaga on mõtted muutunud – need tulenevad meie töö vajadustest. Ja juurde saab omandatud see, mida töö rohkem nõuab. Oluline on edasi liikuda ja seeläbi ettevõtet edasi viia.

Arenguvestlustele pühendatud aeg on hea investeering vaid siis, kui sellest tulenev teadlikkus iseendast ja oma potentsiaalist jõustab meeskonda ja annab ettevõtte arengule uut hoogu.

 

Loe veel:

Milleks küll need arenguvestlused?
Arenguvestluste võlu ja valu

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).