KUULA: Kuidas efektiivselt ja tulemuslikult värvata

Iga ettevõtte edu sõltub kõige rohkem sellest, kas seal töötavad õiged inimesed. Aga kustkohast neid õigeid inimesi leida?

Ettevõttesse just sellise inimese palkamine, keda sinna kõige rohkem vaja on, pole sugugi lihtne. Siinkohal ongi hea kaasata pikaajalise tegutsemiskogemusega personalibüroo, kus teatakse täpselt, mis on värbamise juures peamine ja missugune on efektiivse värbamise eeltöö. Et suure kontaktivõrgustikuga büroo leiab kiiresti õige inimese, on elementaarne, kuid vähemtähtis pole ka see, et värbaja aitab ettevõttel näha oma firma kuvandit ja vajadusel seda paremaks muuta.

Tööelu saates just sellest, kuidas edukalt värvata, räägimegi. Teemat on avamas Tammiste Personalibüroo värbamispartnerid Ilona Viilu, Kristi Põldma ja Kadi Kuuskmann.

Saame teada, et personalibüroo kaasamine on ettevõttele kasulik mitmes mõttes. Näiteks Tammiste Personalibüroo värbamispartnerid on vajadusel värbamise eel ja selle käigus ka koolitaja, suhtlemistreeneri, coachi ja superviisori rollides. Nad hoiavad silma peal uue töötaja sisseelamisel ja on abiks ka siis, kui ettevõte või töötaja leiavad, et on teinud vale valiku.

KUULA Tööelu saatest, mismoodi ettevõtetesse sobivaid inimesi leitakse ja kuidas viiakse läbi kandidaatide hindamist, et valik oleks maksimaalselt tulemuslik. Saatejuht on Eve Kallaste, külalisteks Ilona Viilu, Kristi Põldma ja Kadi Kuuskmann.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).