Kuulujutust töökiusuni

Kui sain kõne ja kutse tulla Terevisiooni kuulujutust rääkima, olin teemast üllatunud. Kuid see oli hea põhjus sellele veidi mõelda ja neid mõtteid ka teiega jagada.

Inimesena tunned ju ära, kui sinu selja taga midagi toimub. Sisened seltskonda, inimesed jätavad jutu pooleli ja vahetavad pilke … Kui küsid, mis juhtus – pilkude vahetamine ja vastus, ei midagi … Tajud, et midagi on õhus, kuid kinni hakata pole mitte millestki. See ebamäärasus ja juturingis osalejate vaikimine võtavad võimaluse omalt poolt midagi üldse teha. Kõik toimub sinu selja taga ja justkui sind ei puuduta. Kuid siis märkad, et mõnede kolleegide suhtumine ja käitumine muutuvad. See tekitab ebakindlust, hakkad endas kahtlema, eneseusk lööb kõikuma. Väga keeruline on selles olukorras midagi ette võtta, sest ise oled ebakindel. Siiski on sinu valik – kas lased kuulujutul edasi kasvada või püüad omalt poolt seda mõjutada.

Kuulujutt on suust suhu liikuv jutt, mis ei pruugi tõele vastata. Iga kord, kui kuuled kedagi kellestki selja taga midagi rääkivat, suhtu sellesse kui rääkija versiooni inimesest/olukorrast. Me kõik tajume inimesi ja olukordi erinevalt, kuid usume siiralt – meie teame tõde! Siiski on nii, et lisame jutule oma emotsiooni ja tõlgenduse, ja see hakkab elama hoopis uut elu. Kui jutt sisaldab ka palju infot, siis mõned asjad ununevad ja need tühimikud täidame oma oletustega. Ja sinu jutu edasi rääkija edastab juba oma versiooni. Nii muutub see suust suhu liikudes hoopis millekski, mida kunagi pole olnud.

Kui kuulujutt käib sinust ja jõuab sinuni, on hea läbi mõelda – mis on rääkijate motivatsioon ja eesmärk. On hulk inimesi, kellele lihtsalt meeldib teisi taga rääkida. Nad esitavad lugusid kellegi käitumisest ja isegi mõtetest kui tõest versiooni. Ise seejuures mõtlemata, mida selle jutuga saavutavad või kuidas võib see inimsuhteid mõjutada. Sellisele inimesele võib piisata, kui temaga silmast silma räägid – kuidas end tunned, kui tema sinust teistele sellistest asjadest räägib, mis tõele ei vasta. Kui küsid tema jutu mõtet, siis hakkab ta ilmselt keerutama, et tegelikult nii polnud või tema nii ei öelnud. See on minakaitse, mis inimesel ebamugavasse olukorda sattudes käivitub. Vahel piisabki selgest ja konkreetsest jutust ja kuulujutu algataja või edasirääkija mõistab, et on nüüd palju ebameeldivusi tekitanud ja püüab tekkinud emotsionaalselt ebamugavat olukorda siluda. Sellega võid olukorra lõppenuks pidada.

Kui aga sinust on räägitud juttu, mida võid laimuks pidada, on päris kindlasti vaja see jutt lauale võtta. Ei saa teha nägu, et seda pole olemas, sest see mõjutab inimeste suhtumist sinusse ja seda sa tajud igapäevaselt. Kui oled juht, kes on oma meeskonna tagarääkimise sihtmärgiks, kutsu meeskond kokku ja tee kokkulepe, et me järgime ausa suhtlemise põhimõtteid. Kui keegi tunneb, et ma juhina olen teinud/otsustanud midagi valesti – olen tänulik ausa tagasiside eest. Loo usaldusväärne õhkkond ja julgusta inimesi oma arvamusi avalikult välja ütlema. Et saaksite ühiselt leida parimad lahendused ja koos töötamise võimalused.

Kui kuulud meeskonda, kus sinu kolleegid sind taga räägivad, võid kaaluda juhilt toe küsimist. See on parem, kui emotsionaalselt oma solvumist või viha näidata. Kui kuulujutu rääkijad näevad sinu haavatavust, võivad nad hoogu juurde saada. Seepärast on ainus lahendus konstruktiivne jutuajamine asjaosaliste vahel. Polegi tähtis järge ajada kes mida ütles ja mõtles. Oluline on kokku leppida, et me räägime silmast silma ausalt ja teineteisest lugupidavalt. Vahel on selline olukord vajalik, et omavahel olulistel teemadel rääkima hakataks.

Kuulujutust töökiusuni on väike samm. Seepärast on igaühe vastutus mitte olla selle protsessi käivitaja või hoo andja. Keegi meist ei taha olla töökiusu ohver. Iga juhi vastutus on, et tema meeskonna omavahelised suhted on eluterved ja töötajad tulevad tööle rõõmuga. Edu saavutavad vaid need meeskonnad, kus on usaldus ja erimeelsused lahendatakse enne, kui need konfliktideks kasvavad.

Mitte keegi ei saa enda väärtust tõsta teist halvas valguses näidates. Ikka jääb rääkijale plekk külge.

Ära ise kunagi jaga oma arvamust kolmandast isikust inimesele, kes jutte edasi räägib. Ole kindel, ta annab ka sinu südamepuistamisele hoogu ja muudab selle hoopis uueks jutuks, millel pole sinu jutuga vähimatki seost.

Kahjuks on igapäeva elus nii, et tagaselja jutud mõjutavad suhteid jäädavalt. Parimatest sõpradest saavad vihavaenlased, solvumist kantakse südames aastaid. Töökaaslaste kuulujutt on tööalaste pingete allikas, mille tagajärjel töölt lahkutakse. Või algab rivaalitsemine.

Kui meeskonnas on intrigant, kes peenelt intriige punub, siis on juhi ainuõige võimalus intrigandist vabaneda.


Loe veel:

Suhete kultuur loob ümbritsevat õhkkonda

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).