Meeskonnakoolitusel ühtset meeskonda luues

Aasta algus on õige hetk mõelda oma meeskonnale – mis on see, mida me juurde vajame? Kas mõni oskus, uus
teadmine? Kas mõnele inimesele või kõigile? Koolituse planeerimist alusta alati
eesmärgi sõnastamisega. Ja ära oota paarilt koolituspäevalt kõikide probleemide
lahendamist. Muutused toimuvad sammhaaval, vahel veelgi aeglasemalt…

Olen veendunud, et korra-paar aastas peab aja maha võtma ja
mõtlema meeskonnavaimule, koostööle, omavahelistele suhetele. Seda tuleb teha
enne, kui asjad käest lähevad. Kui inimesed juba lahkuvad ja konfliktid on
kuumad, on õige hetk möödas.

Ühtse meeskonna loomine ja hoidmine on iga juhi töö eesmärk
ja ülesanne.
Kõige olulisem töö tehakse igapäevaselt koos töötades. Kui palju
me üksteist usaldame, kuidas ja kas räägime erimeelsustest, sõlmime
koostöökokkuleppeid ning nendele kokkulepetele vastavalt ka käitume – kõik see
kas loob ühtsete eesmärkide nimel töötava meeskonna või mitte. Sageli jääb tööl
vajaka süvenemisest, üksteise lõpuni kuulamise ajast. Sellistel puhkudel on
abiks ühised meeskonnakoolitused, kus olulised teemad läbi arutatakse.

Koostöö alus on usaldus – kas me julgeme rääkida ka
ebaõnnestumistest, küsida abi ja nõu? Sageli arvavad inimesed, et teised on
targemad, teavad rohkem ja ei eksi. Meeskonnakoolitus peaks osalejaid inimlikul
tasandil avama. Kui inimestena üksteist mõistame, suudame ka tööalastes
rollides paremini toime tulla.
Koolitusel kasutame erinevaid omavahelist
usaldust suurendavaid harjutusi, mis paari päevaga loovad suurema ühtsustunde.

Pole võimalik, et erinevad inimesed on kõikides küsimustes
sama meelt. Meie kogemused, teadmised ja eesmärgid on erinevad. Me omame
erinevat infot ja eelistame erinevat käitumist. Edukaks toimimiseks on
võtmetähtsusega kokkulepe, et kõik erimeelsused lahendatakse koheselt, minemata
isiklikuks.
Sageli kokkuleppest ei piisa – vaja on õppida, kuidas seda teha.
Kuidas selgelt enda mõtetest rääkida ja oma kolleegi kuulata. Kuulata nii, et
saaksite suurema selguse ja jõuaksite ilma võitluseta selgele kokkuleppele.
Vahel on vaja aidata oma kolleegil vaatenurka muuta. Seda ei saavuta kunagi jõu
või manipulatsiooniga. Seda saavutate vaid väga hea kuulamisega, kindla
põhimõtte järgi küsimusi esitades. Kui kolleeg näeb teie lähenemises kasu ja
uusi võimalusi iseendale, on tal lihtsam nendega nõustuda. Oskus just sel
viisil suhelda on õpitav. Kui seda õpivad samaaegselt kõik meeskonnaliikmed, on
muutus suhetes kiiresti märgatav.

Vahel on probleemid segastes kokkulepetes. Üks sai aru, et
kokkulepe oli üht moodi ja teine, et teist moodi. Kolmas aga arvab, et kui ta
kokkuleppega nõus polnud, ei plaanigi ta seda silmas pidada. Kui sel viisil
püüda koostööd teha, on konfliktid möödapääsmatud. Ühtset meeskonda
iseloomustab keskendumine ühistele eesmärkidele.
Meeskonnakoolitusel saab
õppida selliseid kokkuleppeid tegema.

Tugevas meeskonnas tunnevad kõik ennast tulemuste eest
vastutavana. Mitte ainult enda töölõik ei ole töötaja südameasi, vaid ka see,
kuidas teised vastutust võtavad ja kokkulepetest kinni peavad. Igaühel peaks
olema nii enesekindlust kui oskust kolleegile koostöö kohta tagasisidet anda ja
ise tagasisidet vastu võtta. Vastastikune tagasiside, kui see on antud
hoolivalt ja toetavalt, loob võimaluse ühiseks kasvuks
. Kõige raskem ongi muuta
suhtumist – kas ühiste eesmärkide saavutamine on juhi asi või kogu meeskonna
vastutus. Meeskonnakoolitustel on võimalik kujundada suhtumist – minust sõltub.

Loomulikult on meeskonnakoolitusel oluline mõnus koos
olemine, meie lemmikud koolituskohtadena on turismitalud. Looduse keskel
ollakse hoopis teistsugused kui suurtes konverentsikeskustes.

 

Meeskonna loomine on protsess, milles on kindlal kohal
ühise „meie“ loomine, selgete kokkulepete tegemine ja vastastikune usaldus.
Siis tulevad ka tulemused ja kulutate vähem aega ning energiat uute inimeste
otsimiseks. Meeskond kasvab kokku, sellest lahkumine ei tule esimese pakkumise
peale. Loe veel:

Milleks meeskonnakoolitused?

 

Efektiivsem suhtlemine DiSCi abil – on see võimalik?


Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).