Meeskonnakoolitusel ühtset meeskonda luues

Aasta algus on õige hetk mõelda oma meeskonnale – mis on see, mida me juurde vajame? Kas mõni oskus, uus teadmine? Kas mõnele inimesele või kõigile? Koolituse planeerimist alusta alati eesmärgi sõnastamisega. Ja ära oota paarilt koolituspäevalt kõikide probleemide lahendamist. Muutused toimuvad sammhaaval, vahel veelgi aeglasemalt…

Olen veendunud, et korra-paar aastas peab aja maha võtma ja mõtlema meeskonnavaimule, koostööle, omavahelistele suhetele. Seda tuleb teha enne, kui asjad käest lähevad. Kui inimesed juba lahkuvad ja konfliktid on kuumad, on õige hetk möödas.

Ühtse meeskonna loomine ja hoidmine on iga juhi töö eesmärk ja ülesanne. Kõige olulisem töö tehakse igapäevaselt koos töötades. Kui palju me üksteist usaldame, kuidas ja kas räägime erimeelsustest, sõlmime koostöökokkuleppeid ning nendele kokkulepetele vastavalt ka käitume – kõik see kas loob ühtsete eesmärkide nimel töötava meeskonna või mitte. Sageli jääb tööl vajaka süvenemisest, üksteise lõpuni kuulamise ajast. Sellistel puhkudel on abiks ühised meeskonnakoolitused, kus olulised teemad läbi arutatakse.

Koostöö alus on usaldus – kas me julgeme rääkida ka ebaõnnestumistest, küsida abi ja nõu? Sageli arvavad inimesed, et teised on targemad, teavad rohkem ja ei eksi. Meeskonnakoolitus peaks osalejaid inimlikul tasandil avama. Kui inimestena üksteist mõistame, suudame ka tööalastes rollides paremini toime tulla. Koolitusel kasutame erinevaid omavahelist usaldust suurendavaid harjutusi, mis paari päevaga loovad suurema ühtsustunde.

Pole võimalik, et erinevad inimesed on kõikides küsimustes sama meelt. Meie kogemused, teadmised ja eesmärgid on erinevad. Me omame erinevat infot ja eelistame erinevat käitumist. Edukaks toimimiseks on võtmetähtsusega kokkulepe, et kõik erimeelsused lahendatakse koheselt, minemata isiklikuks. Sageli kokkuleppest ei piisa – vaja on õppida, kuidas seda teha. Kuidas selgelt enda mõtetest rääkida ja oma kolleegi kuulata. Kuulata nii, et saaksite suurema selguse ja jõuaksite ilma võitluseta selgele kokkuleppele. Vahel on vaja aidata oma kolleegil vaatenurka muuta. Seda ei saavuta kunagi jõu või manipulatsiooniga. Seda saavutate vaid väga hea kuulamisega, kindla põhimõtte järgi küsimusi esitades. Kui kolleeg näeb teie lähenemises kasu ja uusi võimalusi iseendale, on tal lihtsam nendega nõustuda. Oskus just sel viisil suhelda on õpitav. Kui seda õpivad samaaegselt kõik meeskonnaliikmed, on muutus suhetes kiiresti märgatav.

Vahel on probleemid segastes kokkulepetes. Üks sai aru, et kokkulepe oli üht moodi ja teine, et teist moodi. Kolmas aga arvab, et kui ta kokkuleppega nõus polnud, ei plaanigi ta seda silmas pidada. Kui sel viisil püüda koostööd teha, on konfliktid möödapääsmatud. Ühtset meeskonda iseloomustab keskendumine ühistele eesmärkidele. Meeskonnakoolitusel saab õppida selliseid kokkuleppeid tegema.

Tugevas meeskonnas tunnevad kõik ennast tulemuste eest vastutavana. Mitte ainult enda töölõik ei ole töötaja südameasi, vaid ka see, kuidas teised vastutust võtavad ja kokkulepetest kinni peavad. Igaühel peaks olema nii enesekindlust kui oskust kolleegile koostöö kohta tagasisidet anda ja ise tagasisidet vastu võtta. Vastastikune tagasiside, kui see on antud hoolivalt ja toetavalt, loob võimaluse ühiseks kasvuks. Kõige raskem ongi muuta suhtumist – kas ühiste eesmärkide saavutamine on juhi asi või kogu meeskonna vastutus. Meeskonnakoolitustel on võimalik kujundada suhtumist – minust sõltub.

Loomulikult on meeskonnakoolitusel oluline mõnus koos olemine, meie lemmikud koolituskohtadena on turismitalud. Looduse keskel ollakse hoopis teistsugused kui suurtes konverentsikeskustes.

Meeskonna loomine on protsess, milles on kindlal kohal ühise „meie“ loomine, selgete kokkulepete tegemine ja vastastikune usaldus. Siis tulevad ka tulemused ja kulutate vähem aega ning energiat uute inimeste otsimiseks. Meeskond kasvab kokku, sellest lahkumine ei tule esimese pakkumise peale.

 

Loe veel:

Milleks meeskonnakoolitused?
Efektiivsem suhtlemine DiSCi abil – on see võimalik?

 

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).