Miks küll on uue inimese leidmine nii raske?

Ilmselt on uue inimese otsimine iga juhi jaoks peavalu. Isegi kui töölt lahkuva inimese järgmise sammu üle inimlikku rõõmu tunned – saab põnevama ja paremate tingimustega töö, kui senine, jääb lapsepuhkusele … Vaataks õige sellele olukorrale otsa.

  • Oled harjunud selle inimesega töötama

Sa tead, milleks ta on suuteline, milliseid ülesandeid saad talle usaldada ja ka seda, kas ta on töös iseseisev või vajab kontrollimist. Juhina saad tunda end mugavalt ega pea kogemustega töötajate peale kulutama aega ja energiat. Siit tuleneb üks suur oht – pead selle inimese kuulumist Sinu meeskonda loomulikuks. Ta on pärisosa meeskonnast, kindel vajalik lüli ahelast. Juhina pead sa meeles pidama, et see keegi „iseenesest“ mõistetav ootab oma töö kohta tagasisidet, soovib rääkida tulevikuplaanidest, tahab tunda, et sa teda tõesti väärtustad. Tulla selle peale siis, kui lahkumisavaldus laual, on rumalalt hilja. Vahel võib töölt lahkuja olla juhile Õpetaja.

  • Ei ole võimalik leida „valmis“ inimest

Kelle iganes Sa palkad, igal juhul pead läbi mõtlema sisseelamisperioodi, planeerima ekstra aega temaga suhtlemiseks ja juhendamiseks. Kui Sinu meeskonda tuleb ka kogemustega inimene, on tal tööharjumused, mis ei pruugi sobituda meeskonna omadega. Olgu selleks näiteks tema ajaplaneerimise, erimeelsuste lahendamise või koostöö viis. Ei maksa võtta loomulikuna, et küll ta ise vaatab ja õpib. See ei pruugi nii minna. Kui ta ka on teinud sarnast tööd, oskab kõike, mida vaja, ei saa ta teada, kuidas käivad asjad Sinu meeskonnas.

  • Iga muudatus tekitab meeskonnas pingeid

Kindlasti teab iga kogenud juht, et uus inimene muudab üldist õhkkonda. Kui ka ollakse juba hästi kokku töötanud ja suurepärase teineteise tunnetusega meeskond, lööb uue inimese tulek selle kõikuma. Algul on tore aeg – tema ise püüab ja teised püüavad, kuid ühel hetkel algavad arusaamatused, möödarääkimised, ebakõlad. See on loomulik, kuid samas palju energiat võttev aeg. Just sellesse perioodi on juhil mõistlik planeerida aega oma inimestega vestlemiseks, ühisteks üritusteks, meeskonnakoolituseks. Iseenesest võivad asjad ju paika loksuda, kui just sel ajal mõni teine ei otsusta – mulle aitab … Ja juhina pead hakkama jälle uue inimese otsimisega peale.

Inimeste liikumine on loomulik, sellega puutub kokku iga juht. Mõnedel õnnestub uute inimeste vastuvõtmine paremini – eelkõige sõltub see juhi oskusest juhtida inimeste suhteid ja luua koostöö õhkkonda. Õnneks on see õpitav, kui oskad seda olulisena teadvustada ja suudad õppetunnid oma kasuks tööle panna.


Loe veel:

Töötaja soovib lahkuda – kas veenda teda jääma?
Millised olukorrad võivad personalivalikus tagasilööke põhjustada?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).