Miks on hea kompetentsimudelit meeskonnaga koos teha?

Meie büroos kasutatakse kompetentsimudeleid eelkõige personalivaliku ettevalmistava protsessina – nii saame tellijaga selgeks rääkida, millist inimest nad tõepoolest meeskonda vajavad. Seepärast on need mudelid lihtsad, arusaadavad ja hästi personalijuhtimisel kasutatavad. Olen lugenud päris keerulisi süsteeme ja sageli kerkib küsimus – kas seda ka hiljem kasutatakse, kelle ja või mille jaoks need hiljem tegelikult vajalikud on.

Kompetentsimudelid, mida kasutame, koosnevad järgmistest osadest:

 • baaskompetentsid (haridus, töökogemus, keeleoskus, arvutioskus, teadmised)
 • käitumuslikud kompetentsid (initsiatiiv, orienteeritus saavutustele, koostöö, jne.)
 • suhtlemiskompetentsid (suhete loomine, konfliktide vahendamine, jne.)
 • isiksuseomadused (emotsionaalne stabiilsus, enesekontroll, algatusvõime, rutiinitaluvus, jne.)

Kui baaskompetentside puhul on oluline, mida inimene on õppinud, kogenud ja oskab, siis käitumuslikud kompetentsidnäitavad, millist käitumist antud ametikohal oodatakse, suhtlemiskompetentside puhul toome välja need suhtlemisoskused, mis antud töös edu saavutada aitavad ja isiksuseomaduste juures kõige olulisemad omadused, mis tööga toimetuleku tagavad.Hiljem personaliotsingut läbi viies saame isiksuseomadusi hinnata  erinevate testide abil, käitumis- ja suhtlemiskompetentse aga põhjalikul intervjuul. Nii lihtne see ongi. 

Kuid koolituse juurde tagasi. Minu koolituspäeva kokkuvõte on taas kord – töötajates on olemas kõik see tarkus, mida vajatakse. Konsultandi roll saab olla aidata see tarkus välja tuua, sõnastada ja mõnedele aspektidele tähelepanu juhtida. Nii ühiselt koos olles ja oma tööle mõeldes muutuvad inimeste jaoks paljud asjad hoopis selgemaks. Samas on väga hea, kui ka lähemad kolleegid kuulevad, kuidas oma tööst räägitakse. Neilt tuleb kasulikke tähelepanekuid veel lisaks. Ning mis peamine – kaob ära vastupanu, hirm ja segadus, mida sageli nende mudelite loomisega inimestesse tekib. 

Lisaks pandi koolitusel kirja veel hulk ideid, kus kompetentsimudelit kasutada:

 • personalipoliitika kujundamisel
 • personalivalikus – õige inimene õigele kohale
 • töötajate vabastamisel, koondamisel, vallandamisel
 • katseaja lõppvestlusel
 • tulemusvestlusel
 • arenguvestlustel (tulemuste hindamisel)
 • töövaidlustes
 • arusaamade ühtlustamisel (kes mida teeb?)
 • töötajate arendamisel, koolituste planeerimisel
 • töötaja asendamisel, tööülesannete jagamisel
 • projektide mehitamisel, ressursside planeerimisel
 • teenuse sisseostmisel
 • meeskonna/osakonna juhtimisel, meeskonnatöö koordineerimisel
 • tööülesannete jaotamisel, delegeerimisel

 

See oli väärt kogemus – tehke kompetentsimudelite  loomisega  algust ühisel meeskonna koolitusel! Kui mudelid sünnivad vaid konsultandi, juhi ja väikse töögrupi koostööna, tekitavad need enamasti rohkem pingeid kui on väärt need mudelid.

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).