Milleks küll need arenguvestlused?

Minu jaoks on see üks lõputu lugu – igal aastal teen koolitusi ettevõtetele, kus juht on otsustanud – nüüd teevad kõik juhid arenguvestlusi. Ja seda nii nagu peab.  Ning mõistliku juhina alustab ta inimeste koolitamisest. Enamasti on koolituse algus mitte just lootust andev – kahtlustavad pilgud, ebamugavustunne – mida ja milleks küll seda on vaja.

Arenguvestlus on üks paljudest juhi ja alluva jutuajamistest, pole mõeldav, et juht räägib alluvaga kord aastas! Just sel jutuajamisel  võetakse kokku  eelmine aasta ja seatakse järgmise aasta plaane.

Ettevõttes alustab arenguvestlusi tippjuht, selgitades juhtkonna liikmetele/keskastme juhtidele  ettevõtte plaane ja olulisemaid eesmärke ning planeeritud  muudatusi. Siis oskavad juhid oma meeskonnale eesmärgid seada ja saavad nende saavutamiseks kõikidega konkreetseid kokkulepped teha. Vajadusel ka koolitused planeerida. Kuid ärgem unustagem – firmas endas on
enamasti nii palju tarkust! Paljut on võimalik õppida oma kogenud inimestelt, vahel on vaid vaja neid õpetada teisi õpetama.

Kui oled veel kahtlejate ridades, pakun Sulle lugemiseks minu selle aasta koolitusel osalenud tootmisettevõtte keskastme juhtide mõtteid selle kohta, millist kasu saab ettevõte arenguvestlustest:

 • Lojaalsemad töötajad
 • Tööviljakuse tõus
 • Paraneb meeskonnatöö
 • Tagasiside töötajatelt ettevõttele
 • Suureneb töötaja õnn, seeläbi muutub paremaks töökeskkond
 • Paraneb emotsionaalne õhkkond
 • Kasvab tootmisseadmete tootlikkus
 • Paraneb ettevõtte maine

Kui selliseid tulemusi on võimalik läbi usaldusliku jutuajamise saavutada, siis
miks ikka on nii palju kahtlemist ja vastuseisu? Sest ei osata seda vestlust
juhtida ja kardetakse ebaõnnestuda.

 Õnneks on suhtlemisoskused õpitavad:

 • 1-päevane koolitus annab hea arusaama, kuidas
  arenguvestlust läbi viia
 • 2-päevaselt videotagasisidega koolituselt saad
  juba jutuajamiseks vajalikud suhtlemisoskused

Nii lihtne see ongi!


Loe veel:

Milline on hea juht?
Millele peaks mõtlema enne töötaja edutamist?
Arenguvestluste võlu ja valu

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).