Millele peaks mõtlema enne töötaja edutamist?

 


Kuidas Sinu
ettevõttes spetsialistist juhiks saadakse? 
Kas on nii, et ühel päeval pakutakse juhi kohta, sest keegi on oma tubli
tööga silma hakanud? Ja eeldatakse, et 
tublist töölisest saab hea tööjuht, tublist tehnikust meister ja ostjast
ostujuht?

Kui jätkub
enesekindlust, võetakse pakkumine rõõmuga vastu – kaasneb ju sellega palgatõus
ja reeglina ka kiidusõnad. Kas on alati ikka nii, et tublist spetsialistist
saab väga hea juht? Sellise küsimuse peaks esitama endale iga kord, kui kellegi
edutamist arutatakse. Või on see ettevõtte jaoks hoopis oluline kaotus –
jäädakse ilma edukast spetsialistist ja hiljem veel teistestki töötajatest,
sest kehva juhi alluvusest lahkutakse.  

Kirjutan
sellest just praegu, sest viimastel nädalatel olen rääkinud mitmete inimestega,
kes on tunnistanud – tema edutamine juhiks oli suurim viga, mis tehti. Nüüd on
CV-s  juhi ametikoht ka kirjas ja mitte
keegi ei võta inimese soovi teha spetsialisti tööd tõsiselt. On tavaarusaam – kui
oled juht, soovid saada veelgi kõrgemale ametikohale. Ei kõla justkui tõsiselt võetavana,
kui inimene tunnistab: „Ma ei sobi teisi juhtima, soovin teha rahulikult oma
tööd, mitte teiste eest vastutada.“

Enne inimese
edutamist tasuks leida vastused mõnedele küsimustele:

 • Kas teised aktsepteerivad teda
  mitteformaalse liidrina?

Kui inimesel on liidriomadused, on tal lihtsam juhina end kehtestada. Kui
ta ei ole kolleegide seas liidriks saanud, ei aita reeglina ka juhi tiitel.

 • Millised väärtused, suhtumine,
  käitumine on temast liidri teinud?

Kõik need peavad sobima ettevõtte väärtustega. Kui töötaja on saanud oma
kolleegide lugupidamise tänu sellele, et julgeb vastu hakata, siis juhiks
saades on tal raske alluvatelt korda nõuda. Nii on naeruväärsesse olukorda
sattumine kerge juhtuma.

 •  On temas piisavalt enesekindlust, et
  taluda kriitikat?

Pole võimalik olla juht, talumata teiste rahulolematust, kritiseerimist.
Peab olema piisavalt sisemist kindlust, et teiste suhtumine enesehinnangut ei
riivaks. Kui juht on ebakindel, tajutakse seda kiiresti. Küllap leidub ka neid,
kes soovivad seda ära kasutada. Eneses kahtlemine ja küsimused enda kui juhi
pädevuse kohta saadavad kõiki juhte. Mõned tulevad sellega toime, mõned põlevad
läbi ja kaotavad pinnase jalge alt.

 •  On tal oskusi tulla toime
  vastupanuga?

Iga juht pannakase proovile, nagu kunagi tehti uue õpetajaga. Ka siis,
kui juht sirgub omade seast, peab ta end juhina tõestama. Juhina peab oskama
konflikte ennetada, lahendada ja vahendada. See tähendab oskust juhtida iseenda
ja teiste emotsioone.

 • On tal juhi tööks vajalikke teadmisi? 

Kuigi nende omandamine on lihtsam kui areng isiksusena, ei saa sellesse
suhtuda kergekäeliselt. Kui juht peab koostama eelarvet, siis ilma
finantsalaste teadmisteta seda ei tee.

Kui töötad spetsialistina, vastutad oma töölõigu ja koostöö eest mõne
kolleegiga. Juhi rollis pead nägema tervikut, oskama inimesi ühise eesmärgi
nimel tööle panna, neid tunnustada ja innustada. Ka muutub aja planeerimine –
mida kõrgem positsioon, seda enam peab olema aega planeeritud pikaajaliste
eesmärkide tarbeks. Spetsialistil on kerge kinni jääda tänastesse tegemistesse.

 Juhina on oluline õppida vaatama kaugemale, mõistma äriprotsesse ja
julgema langetada otsuseid, mis mõjutavad paljude inimeste elu ja lõpuks
ettevõtte käekäiku. Vastutus nende otsuste eest on suur koorem, mis pole
jõukohane kõikidele inimestele.

Nii ongi vahel õigem jätta tubli inimene edutamata. Sest ettevõtte jaoks
on tema väärtus spetsialistina kõrgem kui juhina.


Loe veel:

Milleks küll need arenguvestlused?

Kiirkohting töötaja valikul

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).