Milline on hea juht?

Lõpusirgele on jõudmas PARE poolt ellu kutsutud ja koostöös Pärnu Konverentsidega ellu viidud konkurss „Parim Juht“. Konkursi eesmärgiks on anda töötajatele võimalus tunnustada oma juhte. Seetõttu olidki kandidaatide esitajateks töötajad ise. Konkursile saadeti 37 lugu suurepärastest juhtidest. Neist 7 on žürii poolt välja valitud ja lõplik otsus sünnib Pärnu Juhtimiskonverentsil 15.mail.

Konkursi „Parim Juht“ nominendid on: Meelis Järvela, Inspired Universal McCann OÜ tegevjuht Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia rektor, Jaanus Vihand, Eesti Tarbijateühistute Keskühistu juhatuse esimees, Heiki Raadik, AS Swedbank finantsdirektor, Kaido Kõrvel, AS Otto Bock Estonia, tegevdirektor ja juhatuse liige, Reet Kost, SA Archimedes, Euroopa Noored Eesti büroo juhataja, Pärtel Tomberg AS Isepankur/Bondora, tegevjuht

Lugesin neid lugusid juhtidest suure huviga. Töötajate nägemused annavad hea ülevaate sellest, mida meeskonnad oma juhtides hindavad.

Antud konkursi väärtus on mitmekihiline:

 • Kui meeskond otsustab, et me kirjutame oma juhist ja soovime teda laiemalt tunnustada, on see oluline selle meeskonna enda jaoks. Küllap valmisid need lühikesed kokkuvõtted ühiste arutelude tulemusena. Paljuski mõjutab žürii otsust ka meeskonna kirjaosavus. Mulle olid kõige mõjusamad just need lood, kus näidati töötajate poolt väärtustatud juhi käitumise mõju organisatsioonile ja antud valdkonnale laiemalt. Kindlasti liitis oma juhist kirjutamine meeskonda ja on omamoodi märgiks meeskonna kokkukuuluvustundest.
 • Juhid saavad väga harva positiivset tagasisidet. Olles omanike soovide ja töötajate ootuste vahelüli, on nad pigem pideva surve all ja kogevad sageli – mistahes otsus tekitab kelleski pahameelt. Otsustamata jätmine on võimatu, olla aga pideva rahulolematuse surve all on kurnav ka kõige tugevama närvikavaga inimesele. Et juht saaks avalikku tunnustust, peavad tema teod ületama uudise künnist. Sellist tähelepanu ei otsi ilmselt aga ükski juht.
 • Edaspidi on juhtide valikul konkursil välja toodut väga mõistlik silmas pidada. See konkurss oma lugudega lõi väga süsteemse tervikpildi – kuidas ära tunda head juhti. Kuigi lood juhtidest olid kõik eri-ilmelised, on siiski võimalik teha ka üldistav kokkuvõte.


Milline on siis hea juhi koondportree?

 • Ta julgeb ja oskab vaadata suuremat pilti, ta on visionäär. Ta oskab innustada looma uhket unistust – mõtlema suurelt ja julgelt ning oskab kindlalt ka selles suunas liikuda. Nähes suurt pilti mõistab ta seoseid erinevate osapoolte vahel. Ta lähtub võitja-võitja põhimõttest – ei saa võita teise osapoole kaotuse arvelt.
 • Ta ehitab üles meeskonnavaimu – pidades kõnet, oskab ta mõtlema panna, harida. Ta suhtub kirglikult ja entusiasmiga oma ettevõttesse, nakatades sellega kogu meeskonda.
 • Oluline on luua töökeskkond, kus on õigus eksida, kuid tuleb teada – vigadest on vaja õppida. Nii loob juht innovaatilise ja loomingulise organisatsioonikultuuri. Ta oskab vajadusel anda nõu, pakkuda toetust – olla inimlik. Seetõttu juletakse tema poole ka muredega pöörduda.
 • Ta on võimaluste otsija, tagasilöögid panevad edasi tegutsema, toeks mõte – kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
 • Ta kaalub kõik otsused hoolikalt läbi, kuulab oma meeskonna seisukohti. Kuid kui otsus on tehtud, on see kindel, argumenteeritud ja õiglane.
 • Ta kaasab oma meeskonda ja mõistab, et edu saavutab ta vaid koos teiste inimestega. Nii tekib kõigil töötajatel soov anda oma panus. Ta delegeerib vastutust ja laseb ka teistel särada.
 • Ta märkab potentsiaali ja toetab töötajate isiklikku arengut. Töötajatele meeldivad väljakutsed ja see, et juht annab neile võimaluse läbi enese proovile paneku kasvada, õppida, areneda.
 • Ta tuleb toime pingerikaste olukordadega, andes seeläbi kogu organisatsioonile rahutunde. Ka suuremad muudatused oskab ta sujuvalt läbi viia.
 • Ta oskab meeskonda õigeid inimesi valida, pidades silmas mitte vaid oskusi ja teadmisi, vaid ka väärtusi ja isiksuseomadusi, mida uus inimene meeskonda kaasa toob.
 • Koos tehakse tööd ja koos tähistatakse ka võite. Just töötajate tunnustamine on mitmetes lugudes juhtidest välja toodud. Ka väiksed saavutused väärivad märkamist. Kui koos pidutsetakse, on ka juhil pidu. Ta on sportlike ettevõtmiste hing. Ta on koos meeskonnaga, mitte neist kõrgemal, kaugemal. Hea juht suudab end töötajatega samastada, olla üks meeskonnast


Ühes loos oma heast juhist on toodud valem: vali välja õiged inimesed, anna neile piisavalt vabadust ja vastutust, hooli missioonist ja töötajatest – nii saabki töö hästi tehtud.

Loe veel:

Kas, kuna ja kuidas väärtustest rääkida?
Kas suhtlemisoskus on õpitav või jumala and?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).