Milline on hea juht?


Lõpusirgele on jõudmas PARE poolt ellu kutsutud ja
koostöös Pärnu Konverentsidega ellu viidud konkurss „Parim Juht“. Konkursi
eesmärgiks on anda töötajatele võimalus tunnustada oma juhte. Seetõttu olidki
kandidaatide esitajateks töötajad ise.
Konkursile saadeti 37 lugu suurepärastest juhtidest. Neist 7 on
žürii poolt välja valitud ja lõplik otsus sünnib Pärnu Juhtimiskonverentsil
15.mail.

Konkursi
„Parim Juht“ nominendid on: Meelis Järvela, Inspired Universal McCann OÜ tegevjuht  Lauri
Tabur,
 Sisekaitseakadeemia rektor, Jaanus
Vihand
, Eesti Tarbijateühistute Keskühistu juhatuse esimees, Heiki
Raadik,
AS Swedbank finantsdirektor, Kaido Kõrvel, AS Otto Bock Estonia, tegevdirektor ja juhatuse liige, Reet Kost, SA
Archimedes, Euroopa Noored Eesti büroo juhataja, Pärtel Tomberg AS
Isepankur/Bondora, tegevjuht

Lugesin
neid lugusid juhtidest suure huviga. Töötajate nägemused annavad hea ülevaate
sellest, mida meeskonnad oma juhtides hindavad.

Antud
konkursi väärtus on mitmekihiline:

 • Kui
  meeskond otsustab, et me kirjutame oma juhist ja soovime teda laiemalt
  tunnustada, on see oluline selle meeskonna enda jaoks. Küllap valmisid need
  lühikesed kokkuvõtted ühiste arutelude tulemusena. Paljuski mõjutab žürii
  otsust ka meeskonna kirjaosavus. Mulle olid kõige mõjusamad just need lood, kus
  näidati töötajate poolt väärtustatud juhi  käitumise mõju organisatsioonile ja antud
  valdkonnale laiemalt. Kindlasti liitis
  oma juhist kirjutamine meeskonda ja on omamoodi märgiks meeskonna
  kokkukuuluvustundest.

 • Juhid saavad
  väga harva positiivset tagasisidet
  . Olles omanike soovide ja töötajate
  ootuste vahelüli, on nad pigem pideva surve all ja kogevad sageli – mistahes
  otsus tekitab kelleski pahameelt. Otsustamata jätmine on võimatu, olla aga
  pideva rahulolematuse surve all on kurnav ka kõige tugevama närvikavaga
  inimesele. Et juht saaks avalikku tunnustust, peavad tema teod ületama uudise
  künnist. Sellist tähelepanu ei otsi ilmselt aga ükski juht.

 • Edaspidi on
  juhtide valikul konkursil välja toodut väga mõistlik silmas pidada
  . See konkurss
  oma lugudega lõi väga süsteemse tervikpildi – kuidas ära tunda head juhti. Kuigi
  lood juhtidest olid kõik eri-ilmelised, on siiski võimalik teha ka üldistav
  kokkuvõte.

Milline on siis hea
juhi koondportree?

 • Ta julgeb ja oskab vaadata suuremat
  pilti, ta on visionäär.  Ta oskab 
  innustada looma uhket unistust – mõtlema suurelt ja julgelt ning oskab  kindlalt ka selles suunas liikuda. Nähes suurt
  pilti mõistab ta seoseid erinevate osapoolte vahel. Ta lähtub võitja-võitja
  põhimõttest – ei saa võita teise osapoole kaotuse arvelt.

 • Ta ehitab üles meeskonnavaimu – pidades kõnet, oskab ta mõtlema panna, harida. Ta
  suhtub kirglikult ja entusiasmiga oma ettevõttesse, nakatades sellega kogu
  meeskonda. 

 • Oluline on luua töökeskkond, kus on õigus eksida, kuid tuleb teada – vigadest on
  vaja õppida. Nii loob juht innovaatilise ja loomingulise
  organisatsioonikultuuri. Ta oskab vajadusel anda nõu, pakkuda toetust – olla
  inimlik. Seetõttu juletakse tema poole ka muredega pöörduda.

 • Ta on võimaluste otsija, tagasilöögid panevad edasi tegutsema, toeks mõte
  – kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

 • Ta kaalub kõik otsused hoolikalt läbi, kuulab oma meeskonna seisukohti. Kuid kui
  otsus on tehtud, on see kindel, argumenteeritud ja õiglane. 

 • Ta kaasab oma meeskonda ja mõistab, et edu saavutab ta vaid koos
  teiste inimestega. Nii tekib kõigil töötajatel soov anda  oma panus. Ta delegeerib vastutust ja laseb
  ka teistel särada.

 • Ta märkab potentsiaali ja toetab töötajate isiklikku arengut. Töötajatele
  meeldivad väljakutsed ja see, et juht annab neile võimaluse läbi enese proovile
  paneku kasvada, õppida, areneda.

 • Ta tuleb toime pingerikaste olukordadega, andes seeläbi kogu organisatsioonile
  rahutunde. Ka suuremad muudatused oskab ta sujuvalt läbi viia.

 • Ta oskab meeskonda õigeid inimesi valida, pidades silmas
  mitte vaid oskusi ja teadmisi,  vaid ka väärtusi
  ja isiksuseomadusi, mida uus inimene meeskonda kaasa toob.

 • Koos tehakse tööd ja koos tähistatakse ka võite. Just töötajate
  tunnustamine on mitmetes lugudes juhtidest välja toodud. Ka väiksed saavutused
  väärivad märkamist. Kui koos pidutsetakse, on ka juhil pidu.  Ta on sportlike ettevõtmiste hing. Ta on koos
  meeskonnaga, mitte neist kõrgemal, kaugemal. Hea juht suudab end töötajatega
  samastada, olla üks meeskonnast

 

Ühes loos oma heast
juhist on toodud valem: vali välja õiged inimesed, anna neile piisavalt
vabadust ja vastutust, hooli missioonist ja töötajatest – nii saabki töö hästi
tehtud.

Loe veel:

Kas, kuna ja kuidas väärtustest rääkida?

Kas suhtlemisoskus on õpitav või jumala and?

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).