fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Mis on DiSC mudel ja kuidas seda efektiivselt inimeste arendamisel rakendada?

DiSC käitumisprofiili peamine eesmärk on aidata mõista ja teadvustada, et me inimestena oleme kõik erinevad ning meie käitumisviis on seeläbi erinev. See annab võimaluse tõsta eneseteadlikkust ja kohandada enda käitumist nii inimesena, juhina kui ka meeskonnana.

Meie, Tammiste Personalibüroos, kasutame DiSC profiili mitmeti:

 • hindamisvahendina värbamisprotsessis, et kaardistada kandidaadile omast käitumisviisi ja seeläbi toetada kandidaati karjäärivalikutes ja tööandjat värbamisvalikutes.
 • 1- ja 2-päevaste meeskonnakoolitustena, kus peamine rõhuasetus on efektiivsem omavaheline koostöö läbi üksteise erinevuste aktsepteerimise ja oma käitumise kohandamise.
 • juhtide arenguprogrammi esimese koolitusena, mis annab juhile võimaluse olla enesest veelgi teadlikum ning planeerida oma arengut inimeste juhina.


 Aga mis see DiSC siis ikkagi on
?

Kas olete tundnud, et mõne inimesega tekib kiiresti väga hea klapp – te mõtlete ja käitute sarnaselt. Kui on vaja otsustada, siis liigute otsuseni sarnast teed pidi – kas kiirelt, kindlalt ja iseseisvalt või pigem analüüsides, kaheldes ja tuge otsides. Või kui mõtlete enda suhtlemisvajadusele – kas teile sobib üksi töötamine, oma asja ajamine või vajate just pidevat suhtlemist, inimestega lävimist ning koosolemist? Lihtsam on suhelda inimesega, kes on sinuga sarnane. Keerulisem on siis, kui teisele inimesele omane käitumine on sinu omast erinev.

Mis siis paneb inimest ühel või teisel viisil käituma? DiSC käitumisprofiil annab sellele väga lihtsalt mõistetava selgituse. Inimesed tajuvad keskkonda enda ümber ja iseennast selles keskkonnas erinevalt. On inimesi, kes soovivad ümbritsevat mõjutada – olla otsustamises osaline, öelda oma arvamus alati välja, kontrollida olukorda ja tunda, et nendest sõltub. Ja inimesi, kes pigem kohanduvad keskkonnaga – nõustuvad tehtud otsustega, planeerivad enda tegevused ümber vastavalt teiste soovidele. Nad mõtlevad, et nendest palju ei sõltu. Ühed tajuvad keskkonda soodsana ja teised pigem ebasoodsana – keskkond kas soodustab nende tegutsemist või pigem takistab. Kui me saame aru, kuidas inimene tajub keskkonda enda ümber ja iseennast selles, siis saame ka paremini aru miks ta just sel viisil käitub.

Teades, milline on suhtluspartnerile omane käitumisstiil, saame teadlikult valida sobiva viisi temaga suhtlemiseks. Selleks, et edukalt suhelda, suure-päraseid meeskondlikke tulemusi saavutada, ei pea me olema sarnased. Me peame oskama erinevustega arvestada ja igaühe tugevusi parimal viisil kasutama.

DiSC käitumisprofiilist tulenevad 4 erinevat käitumisstiili – domineeriv, sotsiaalne, stabiilne ja analüüsiv. Kõigile neile on omased teatud käitumisviisid, mida me tähelepanelikul jälgimisel kuuleme ja näeme. mis on silmale näha ja kõrvale kuulda. Käitumine on see, mis paistab välja. Seda, mida inimene tunneb või mõtleb, me võime küll arvata, kuid otsuseid saame teha ikka vaid tema käitumise põhjal.

Mõned näited:

 • Sotsiaalse käitumisstiiliga inimene naudib tähelepanu, ta soovib olla otsustajate ringis, mõjutada kaaslasi ning saada tunnustust. Tema suurimaks hirmuks on jääda tahaplaanile. Kui minu kolleegiks on kõrge sotsiaalse käitumisstiiliga inimene, siis saavutan temaga hea koostöö läbi suhtlemise, kaasamise ja tunnustamise.
 • Seevastu analüüsiva käitumisstiiliga inimese jaoks ei oma suhtlemine ja tähelepanu keskmes olemine temale mingit väärtust. Tema soovib fakte, andmeid, aega analüüsiks, põhjalikkust. Tema suurimaks hirmuks on vead ja seeläbi tulemuse kvaliteedi langus. Temaga saavutan parima koostöö, kui ma ei keskendu niivõrd suhtlemisele, vaid pigem konkreetsusele ja korrektsusele infole. Kui tema peab jõudma üksi otsuseni, siis see võib väga kaua aega võtta. Kui ei ole aega, on vaja kiireid otsuseid ja kiiret tegutsemist – vahel võib see osutuda piiravaks teguriks.
 • DiSCi teadmisest on väga palju praktilist kasu ka müügikäitumises. Kui kliendiks on kõrge domineeriva käitumisstiiliga inimene, kelle esmaseks vajaduseks on kontrolli omamine, otsustamisvõimalus ja ta on kiire tegutseja, siis on mõistlik sellega arvestada. Ta peab saama küsida, oma arvamust avaldada ja temale saadetud pakkumised peavad olema pigem lühikesed, konkreetsed.
 • Stabiilse käitumisstiiliga inimese jaoks on oluline väga hea koostöö, stabiilsus ja head suhted. Kui kliendiks on stabiilse käitumisstiiliga inimene, siis tema hindab pikaajalist koostööd ja et ta saaks oma partneri peale kindel olla. Ta soovib, et koostööga oleksid kõik rahul.


 Oleme läbi viinud palju
meeskonnakoolitusi, mis on üles ehitatud DiSC mudelile. Koolitusel õpivad osalejad DiSCi mudelit põhjalikumalt tundma ja iga osaleja saab enda profiili.

Teades iseenda käitumist, saame seda vastavalt vajadusele kohandada oma suhtlemispartnerile. Koolitusel jagavad meeskonnaliikmed iseenda profiile oma kolleegidega. Tekib suurem teineteisemõistmine – saadakse aru, miks üks või teine just nii käitub.

DiSC kui juhi tööriist. Kui oskad oma meeskonnaliikmetega suhtlemisel valida õigeid sõnu ja tempot, on lihtsam suurendada nende motivatsiooni ja saavutada teineteisemõistmist ning teie koostöö saab olema efektiivsem. Teades oma meeskonnaliikmetele omaseid käitumisviise, saad nende juhtimisel teadlikult:

 • jagada ülesandeid, sest tead, millega keegi parimal viisil toime tuleb;
 • jagada vastutust, sest tead, kes sobib teisi juhtima ja kes on tulemuslik pigem meeskonnaliikmena;
 • luua projektmeeskondi ja jagada neis rolle, sest tead oma kolleegide tugevusi;
 • pakkuda toetust ja anda tagasisidet just selle kolleegi jaoks edasiviival viisil.

DiSCi teadmine on väga praktiline – läbi DISCi rakendamise muutub suhtlemine meeskonnas efektiivsemaks, kliendisuhted on tulemuslikumad ja eraelulised suhted saavad uue kvaliteedi.

Artikkel ilmus Personaliuudistes oktoobris 2021.

Tutvu lähemalt DiSC koolitusega.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.