Mis on DiSC mudel ja kuidas seda efektiivselt inimeste arendamisel rakendada?

DiSC käitumisprofiili peamine eesmärk on aidata mõista ja teadvustada, et me inimestena oleme kõik erinevad ning meie käitumisviis on seeläbi erinev. See annab võimaluse tõsta eneseteadlikkust ja kohandada enda käitumist nii inimesena, juhina kui ka meeskonnana.

Meie, Tammiste Personalibüroos, kasutame DiSC profiili mitmeti:

 • hindamisvahendina värbamisprotsessis, et kaardistada kandidaadile omast
  käitumisviisi ja seeläbi toetada kandidaati karjäärivalikutes ja tööandjat
  värbamisvalikutes.
 • 1- ja 2-päevaste meeskonnakoolitustena, kus peamine rõhuasetus on efektiivsem omavaheline koostöö läbi üksteise erinevuste aktsepteerimise ja oma käitumise kohandamise.
 • juhtide arenguprogrammi esimese koolitusena, mis annab juhile võimaluse olla enesest veelgi teadlikum ning planeerida oma arengut inimeste juhina.


Aga mis see DiSC siis ikkagi on
?

Kas olete tundnud, et mõne inimesega tekib kiiresti väga hea klapp – te mõtlete ja käitute sarnaselt. Kui on vaja otsustada, siis liigute otsuseni sarnast teed pidi – kas kiirelt, kindlalt ja iseseisvalt või pigem analüüsides, kaheldes ja tuge otsides. Või kui mõtlete enda suhtlemisvajadusele – kas teile sobib üksi töötamine, oma asja ajamine või vajate just pidevat suhtlemist, inimestega lävimist ning koosolemist? Lihtsam on suhelda inimesega, kes on sinuga sarnane. 
Keerulisem on siis, kui teisele inimesele omane käitumine on sinu omast erinev.

Mis siis paneb inimest ühel või teisel viisil käituma? DiSC käitumisprofiil annab sellele väga lihtsalt mõistetava selgituse. Inimesed tajuvad keskkonda enda ümber ja iseennast selles keskkonnas erinevalt. On inimesi, kes soovivad ümbritsevat mõjutada – olla otsustamises osaline, öelda oma arvamus alati välja, kontrollida olukorda ja tunda, et nendest sõltub. Ja inimesi, kes pigem kohanduvad keskkonnaga – nõustuvad tehtud otsustega, planeerivad enda tegevused ümber vastavalt teiste soovidele. Nad mõtlevad, et nendest palju ei sõltu. Ühed tajuvad keskkonda soodsana ja teised pigem ebasoodsana – keskkond kas soodustab nende tegutsemist või pigem takistab. Kui me saame aru, kuidas inimene tajub keskkonda enda ümber ja iseennast selles, siis saame ka paremini aru miks ta just sel viisil käitub. 

Teades, milline on suhtluspartnerile omane käitumisstiil, saame teadlikult valida sobiva viisi temaga suhtlemiseks. Selleks, et edukalt suhelda, suure-päraseid meeskondlikke tulemusi saavutada, ei pea me olema sarnased. Me peame oskama erinevustega arvestada ja igaühe tugevusi parimal viisil kasutama.

DiSC käitumisprofiilist tulenevad 4 erinevat käitumisstiili – domineeriv, sotsiaalne, stabiilne ja analüüsiv. Kõigile neile on omased teatud käitumisviisid, mida me tähelepanelikul jälgimisel kuuleme ja näeme. mis on silmale näha ja kõrvale kuulda. Käitumine on see, mis paistab välja. Seda, mida inimene tunneb või mõtleb, me võime küll arvata, kuid otsuseid saame teha ikka vaid tema käitumise põhjal.

Mõned näited:

 • Sotsiaalse käitumisstiiliga inimene naudib tähelepanu, ta soovib olla otsustajate ringis, mõjutada kaaslasi ning saada tunnustust. Tema suurimaks hirmuks on jääda tahaplaanile. Kui minu kolleegiks on kõrge sotsiaalse käitumisstiiliga inimene, siis saavutan temaga hea koostöö läbi suhtlemise, kaasamise ja tunnustamise.
 • Seevastu analüüsiva käitumisstiiliga inimese jaoks ei oma suhtlemine ja tähelepanu keskmes olemine temale mingit väärtust. Tema soovib fakte, andmeid, aega analüüsiks, põhjalikkust. Tema suurimaks hirmuks on vead ja seeläbi tulemuse kvaliteedi langus. Temaga saavutan parima koostöö, kui ma ei keskendu niivõrd suhtlemisele, vaid pigem konkreetsusele ja korrektsusele infole. Kui tema peab jõudma üksi otsuseni, siis see võib väga kaua aega võtta. Kui ei ole aega, on vaja kiireid otsuseid ja kiiret tegutsemist – vahel võib see osutuda piiravaks teguriks.
 • DiSCi teadmisest on väga palju praktilist kasu ka müügikäitumises. Kui kliendiks on kõrge domineeriva käitumisstiiliga inimene, kelle esmaseks vajaduseks on kontrolli omamine, otsustamisvõimalus ja ta on kiire tegutseja, siis on mõistlik sellega arvestada. Ta peab saama küsida, oma arvamust avaldada ja temale saadetud pakkumised peavad olema pigem lühikesed, konkreetsed.
 • Stabiilse käitumisstiiliga inimese jaoks on oluline väga hea koostöö, stabiilsus ja head suhted. Kui kliendiks on stabiilse käitumisstiiliga inimene,
  siis tema hindab pikaajalist koostööd ja et ta saaks oma partneri peale kindel olla. Ta soovib, et koostööga oleksid kõik rahul.


Oleme läbi viinud palju
meeskonnakoolitusi, mis on üles ehitatud DiSC mudelile. Koolitusel õpivad osalejad DiSCi mudelit põhjalikumalt tundma ja iga osaleja saab enda profiili

Teades iseenda käitumist, saame seda vastavalt vajadusele kohandada oma
suhtlemispartnerile. Koolitusel jagavad meeskonnaliikmed iseenda profiile oma kolleegidega. Tekib suurem teineteisemõistmine – saadakse aru, miks üks või teine just nii käitub.

DiSC kui juhi tööriist. 
Kui oskad oma meeskonnaliikmetega suhtlemisel valida õigeid sõnu ja tempot, on lihtsam suurendada nende motivatsiooni ja saavutada teineteisemõistmist ning teie koostöö saab olema efektiivsem. Teades oma meeskonnaliikmetele omaseid käitumisviise, saad nende juhtimisel teadlikult:

 • jagada ülesandeid, sest tead, millega keegi parimal viisil toime tuleb;
 • jagada vastutust, sest tead, kes sobib teisi juhtima ja kes on tulemuslik pigem meeskonnaliikmena;
 • luua projektmeeskondi ja jagada neis rolle, sest tead oma kolleegide tugevusi;
 • pakkuda toetust ja anda tagasisidet just selle kolleegi jaoks edasiviival viisil.


DiSCi teadmine on väga praktiline
– läbi DISCi rakendamise muutub suhtlemine meeskonnas efektiivsemaks, kliendisuhted on tulemuslikumad ja eraelulised suhted saavad uue kvaliteedi.

Artikkel ilmus Personaliuudistes oktoobris 2021.

Tutvu lähemalt DiSC koolitusega.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).